💥تور بدروم

unnamed-file.jpg

💥تور بدروم
✅ 7 شب و 8 روز

⭐️تاریخ رفت : 11 تیر
✈️پرواز کاسپین

ساعت رفت :9:00
ساعت برگشت 12:00

🏣نام هتل : MADISUN
4ستاره
💰هرنقر اتاق دبل 1.890.000

🏣نام هتل : GREEN BEACH
5ستاره
💰هرنفر اتاق دبل 2.490.000

🏣نام هتل : ISIS CLUB
5ستاره
💰هرنفر اتاق دبل 2.690.000

🏣نام هتل : KERVANSERAY CLUB
5ستاره
💰هرنفر اتاف دبل 2.990.000

🏣نام هتل : WOW
5ستاره
💰 هرنفر اتاق دبل 3.290.000

🆔 @raikagasht

☎️02188517171

www.raikagasht.com

#رایکاگشت
شهرابیدیدگاه خود را ارسال نمایید :