💥آفر ویژه گرجستان تفلیس

photo_2016-07-02_15-15-04

💥آفر ویژه گرجستان تفلیس

⭐️ویژه عید قطر
🚩پروازر جور جین
🚩 15 تیرماه رقت 22 تیر ماه برگشت
🚩7 شب اقامت

🏣نام هتل : GNG
4 ستاره ⭐️
✔️ دوتخته هر نفر 2.895.000
🏣نام هتل : GOLDEN PALACE
4 ستاره⭐️
✔️ دوتخته هر نفر 2.895.000

22 تیر ماه رقت و18 تیر ماه برگشت
4 شب اقامت
🏣 نام هتل : GNG
4ستاره⭐️
✔️دوتخته هر نفر 1.395.000
🏣 نام هتل : GOLDEN PALACE
4ستاره⭐️
دوتخته هر نفر 1.395.000

🆔 @raikagasht

☎️02188517171

www.raikagasht.com

#رایکاگشت
شهرابیدیدگاه خود را ارسال نمایید :