کلید Enter را بفشارید

عنوان برنامه سفر

  کلید Enter را بفشارید

  اعلان ها

  بایگانی آخرین تورها

  عنوان
  قيمت از
  اقامت
  تاريخ
  نوع سفر
  آژانس

  منقضی

  تور مالزی زمستان 95
  1780000 تومان
  ۷ شب
  ۱۲ دی الی ۱۱ بهمن ,۱۳۹۶
  هوایی - ماهان
  آبان گشت آسمان

  منقضی

  تور 7 روزه مالزی(کوالالامپور)
  1499000 تومان
  ۶ شب
  ۱۲ دی الی ۱۲ بهمن ,۱۳۹۵
  هوایی - ایراسیا
  آرتنوس سفر

  منقضی

  تور کوالالامپور
  1835000 تومان
  ۷ شب
  ۱۵ آبان الی ۳۰ دی ,۱۳۹۵
  هوایی - ماهان
  90پرواز

  منقضی

  تور کوالالامپور
  2245000 تومان
  ۶ شب
  ۹ آذر الی ۳۰ دی ,۱۳۹۵
  هوایی - امارات
  90 پرواز

  منقضی

  تور کوالالامپور + پنانگ
  2845000 تومان
  ۶ شب
  ۹ آذر الی ۳۰ دی ,۱۳۹۵
  هوایی - امارات
  90 پرواز

  منقضی

  تور کوالالامپور + لنگکاوی
  3360000 تومان
  ۶ شب
  ۹ آذر الی ۳۰ دی ,۱۳۹۵
  هوایی - امارات
  90 پرواز

  منقضی

  تور ترکیبی کوالالامپور + سنگاپور
  2925000 تومان
  ۳ شب
  ۱۶ آذر الی ۱۱ دی ,۱۳۹۵
  هوایی - اطلس گلوبال
  90 پرواز

  منقضی

  تور 7 روزه مالزی
  1499000 تومان
  ۶ شب
  ۱۲ آذر الی ۳۰ آذر ,۱۳۹۵
  هوایی - ایراسیا
  آرتنوس سفر

  منقضی

  تور ترکیبی بانکوک ، پاتایا ، پوکت
  2590000 تومان
  ۱۲ شب
  ۵ آذر الی ۳ دی ,۱۳۹۵
  هوایی - تای ایر و ماهان
  کیش آوا گشت

  منقضی

  تور مالزی
  1399000 تومان
  ۶ شب
  ۵ آذر الی ۲۱ اسفند ,۱۳۹۵
  هوایی - ایر آسیا
  کیش آوا گشت

  منقضی

  6 شب و 7روز کوالالامپور
  1995000 تومان
  ۶ شب
  ۲۷ آبان الی ۱۰ دی ,۱۳۹۵
  هوایی - ایراسیا
  مانیاپرواز رویایی

  منقضی

  تور 7 روزه مالزی
  1399000 تومان
  ۶ شب
  ۲۸ آبان الی ۵ آذر ,۱۳۹۵
  هوایی - ایرآسیا
  آرتنوس سفر

  منقضی

  تور مالزی سنگاپور
  2695000 تومان
  ۶ شب
  ۲۹ شهریور الی ۱۱ آذر ,۱۳۹۵
  هوایی - ایر آسیا
  گشت لحظه دیدار

  منقضی

  تور کوالالامپور + صباح
  2490000 تومان
  ۷ شب
  ۱۱ آبان الی ۷ دی ,۱۳۹۵
  هوایی - ماهان
  کیش آوا گشت

  منقضی

  تور کوالالامپور – مالزی
  1990000 تومان
  ۶ شب
  ۱۷ آبان الی ۲۴ آبان ,۱۳۹۵
  هوایی - ایر آسیا
  مادیار سفر

  منقضی

  تور ترکیبی مالزی سنگاپور
  2490000 تومان
  ۷ شب
  ۱ آذر الی ۹ آذر ,۱۳۹۵
  هوایی - ماهان
  سفیران پرواز

  منقضی

  تور مالزی (ایرآسیا)
  1650000 تومان
  ۶ شب
  ۱۲ آبان الی ۱۸ آبان ,۱۳۹۵
  هوایی - ایرآسیا
  نگارستان گشت

  منقضی

  فستیوال گریم در مالزی
  1995000 تومان
  ۶ شب
  ۱۱ آبان الی ۹ آبان ,۱۳۹۵
  هوایی - ایر آسیا
  مادیار سفر

  منقضی

  تور لوکس مالزی+ویتنام
  3995000 تومان
  ۸ شب
  ۲۵ آبان الی ۱۲ آذر ,۱۳۹۵
  هوایی - ایراسیا
  آرتنوس سفر

  منقضی

  تور مالزی کوالالامپور 7 شب و 8 روز
  1800000 تومان
  ۷ شب
  ۲۷ مهر الی ۱۰ آبان ,۱۳۹۵
  هوایی - ماهان ایر
  ریماگشت

  منقضی

  تور ترکیبی مالزی+ویتنام
  3995000 تومان
  ۸ شب
  ۲۵ آبان الی ۱۲ آذر ,۱۳۹۵
  هوایی - ایر اسیا
  آرتنوس سفر

  منقضی

  تور 7 روزه مالزی-کوالالامپور
  1690000 تومان
  ۶ شب
  ۱۴ مهر الی ۱۰ آبان ,۱۳۹۵
  هوایی - ایر اسیا
  آرتنوس سفر

  منقضی

  تور مالزی
  2059000 تومان
  ۶ شب
  ۱۱ مهر الی ۱۰ آبان ,۱۳۹۵
  هوایی - ایر آسیا/ماهان
  مایا پرواز

  منقضی

  تور 7 روزه مالزی – کوالالامپور
  1690000 تومان
  ۶ شب
  ۱۲ مهر الی ۵ آبان ,۱۳۹۵
  هوایی - ایر اسیا
  آرتنوس سفر

  منقضی

  آفر مالزی + اندونزی
  3990000 تومان
  ۹ شب
  ۱۴ مهر الی ۳۰ مهر ,۱۳۹۵
  هوایی - ایراسیا
  آرتنوس سفر

  منقضی

  تور کوالالامپور 6 شب و 7 روز
  1795000 تومان
  ۶ شب
  ۲۹ شهریور الی ۱۱ آذر ,۱۳۹۵
  هوایی - ایر آسیا
  مانیا پرواز

  منقضی

  تور ترکیبی مالزی + سنگاپور
  2690000 تومان
  ۷ شب
  ۷ مهر الی ۷ آبان ,۱۳۹۵
  هوایی - ماهان
  مادیارسفردنیا

  منقضی

  تور مالزی
  2435500 تومان
  ۷ شب
  ۱۸ شهریور الی ۹ مهر ,۱۳۹۵
  هوایی - ماهان
  راه و رسم سفر

  منقضی

  تور مالزی کوالالامپور 6 شب و 7 روز
  1995000 تومان
  ۶ شب
  ۳ مهر الی ۳۰ مهر ,۱۳۹۵
  هوایی - ایرآسیا
  راه ابریشم

  منقضی

  تور کوالالامپور + لنکاوی
  2490000 تومان
  ۸ شب
  ۵ مهر الی ۶ آبان ,۱۳۹۵
  هوایی - ایراسیا
  آرتنوس سفر

  منقضی

  تور مالزی – کوالالامپور
  1790000 تومان
  ۸ شب
  ۵ مهر الی ۹ مهر ,۱۳۹۵
  هوایی - ایراسیا
  آرتنوس سفر

  منقضی

  تور مالزی + سنگاپور
  1900000 تومان
  ۶ شب
  ۵ مهر الی ۱۱ مهر ,۱۳۹۵
  هوایی - ایراسیا همراه با بار مسافرتی
  عصرپرواز

  منقضی

  تور مالزی ( کوالالامپور + پنانگ )
  2070000 تومان
  ۶ شب
  ۵ مهر الی ۱۱ مهر ,۱۳۹۵
  هوایی - ایراسیا همراه با بار
  عصرپرواز

  منقضی

  تور مالزی
  1670000 تومان
  ۶ شب
  ۵ مهر الی ۱۱ مهر ,۱۳۹۵
  هوایی - ایراسیا همراه با بار
  عصرپرواز

  منقضی

  تور مالزی – سنگاپور
  2620000 تومان
  ۷ شب
  ۱ مهر الی ۱۰ آبان ,۱۳۹۵
  هوایی - ماهان
  مادیار سفر دنیا

  منقضی

  تور مالزی
  1850000 تومان
  ۷ شب
  ۱ مهر الی ۱۰ آبان ,۱۳۹۵
  هوایی - ماهان
  مادیار سفر دنیا

  منقضی

  تور لوکس دور آسیا (تایلند+مالزی+ سنگاپور)
  19900000 تومان
  ۱۲ شب
  ۵ مهر الی ۶ آبان ,۱۳۹۵
  هوایی - ایراسیا
  آرتنوس سفر

  منقضی

  تور مالزی
  1750000 تومان
  ۷ شب
  ۲۶ شهریور الی ۷ مهر ,۱۳۹۵
  هوایی - ماهان
  شاهین پرواز

  منقضی

  تور آسیای شرقی(کوالالامپور-پنانگ)
  2245000 تومان
  ۶ شب
  ۲ مهر الی ۲۳ مهر ,۱۳۹۵
  هوایی - ایراسیا
  آرتنوس سفر

  منقضی

  تور مالزی + سنگاپور (6 شب و 7 روز)
  2445000 تومان
  ۶ شب
  ۲ مهر الی ۲۲ مهر ,۱۳۹۵
  هوایی - ایراسیا
  آرتنوس سفر

  پرواز يار معرفی تور لحظه آخری ، سيستم مسافرياب ، امکان اخذ ويزا ، هتل ، پرواز های چارتری و سيستمی - تمامی مسیر های کیش مشهد دبی مالزی آنتالیا استانبول