کلید Enter را بفشارید

عنوان برنامه سفر

  کلید Enter را بفشارید

  اعلان ها

  بایگانی آخرین تورها

  عنوان
  قيمت از
  اقامت
  تاريخ
  نوع سفر
  آژانس

  منقضی

  فستیوال گریم در مالزی
  1995000 تومان
  ۶ شب
  ۱۱ آبان الی ۹ آبان ,۱۳۹۵
  هوایی - ایر آسیا
  مادیار سفر

  منقضی

  تور لوکس مالزی+ویتنام
  3995000 تومان
  ۸ شب
  ۲۵ آبان الی ۱۲ آذر ,۱۳۹۵
  هوایی - ایراسیا
  آرتنوس سفر

  منقضی

  تور مالزی کوالالامپور 7 شب و 8 روز
  1800000 تومان
  ۷ شب
  ۲۷ مهر الی ۱۰ آبان ,۱۳۹۵
  هوایی - ماهان ایر
  ریماگشت

  منقضی

  تور ترکیبی مالزی+ویتنام
  3995000 تومان
  ۸ شب
  ۲۵ آبان الی ۱۲ آذر ,۱۳۹۵
  هوایی - ایر اسیا
  آرتنوس سفر

  منقضی

  تور 7 روزه مالزی-کوالالامپور
  1690000 تومان
  ۶ شب
  ۱۴ مهر الی ۱۰ آبان ,۱۳۹۵
  هوایی - ایر اسیا
  آرتنوس سفر

  منقضی

  تور مالزی
  2059000 تومان
  ۶ شب
  ۱۱ مهر الی ۱۰ آبان ,۱۳۹۵
  هوایی - ایر آسیا/ماهان
  مایا پرواز

  منقضی

  تور 7 روزه مالزی – کوالالامپور
  1690000 تومان
  ۶ شب
  ۱۲ مهر الی ۵ آبان ,۱۳۹۵
  هوایی - ایر اسیا
  آرتنوس سفر

  منقضی

  آفر مالزی + اندونزی
  3990000 تومان
  ۹ شب
  ۱۴ مهر الی ۳۰ مهر ,۱۳۹۵
  هوایی - ایراسیا
  آرتنوس سفر

  منقضی

  تور کوالالامپور 6 شب و 7 روز
  1795000 تومان
  ۶ شب
  ۲۹ شهریور الی ۱۱ آذر ,۱۳۹۵
  هوایی - ایر آسیا
  مانیا پرواز

  منقضی

  تور ترکیبی مالزی + سنگاپور
  2690000 تومان
  ۷ شب
  ۷ مهر الی ۷ آبان ,۱۳۹۵
  هوایی - ماهان
  مادیارسفردنیا

  منقضی

  تور مالزی
  2435500 تومان
  ۷ شب
  ۱۸ شهریور الی ۹ مهر ,۱۳۹۵
  هوایی - ماهان
  راه و رسم سفر

  منقضی

  تور مالزی کوالالامپور 6 شب و 7 روز
  1995000 تومان
  ۶ شب
  ۳ مهر الی ۳۰ مهر ,۱۳۹۵
  هوایی - ایرآسیا
  راه ابریشم

  منقضی

  تور کوالالامپور + لنکاوی
  2490000 تومان
  ۸ شب
  ۵ مهر الی ۶ آبان ,۱۳۹۵
  هوایی - ایراسیا
  آرتنوس سفر

  منقضی

  تور مالزی – کوالالامپور
  1790000 تومان
  ۸ شب
  ۵ مهر الی ۹ مهر ,۱۳۹۵
  هوایی - ایراسیا
  آرتنوس سفر

  منقضی

  تور مالزی + سنگاپور
  1900000 تومان
  ۶ شب
  ۵ مهر الی ۱۱ مهر ,۱۳۹۵
  هوایی - ایراسیا همراه با بار مسافرتی
  عصرپرواز

  منقضی

  تور مالزی ( کوالالامپور + پنانگ )
  2070000 تومان
  ۶ شب
  ۵ مهر الی ۱۱ مهر ,۱۳۹۵
  هوایی - ایراسیا همراه با بار
  عصرپرواز

  منقضی

  تور مالزی
  1670000 تومان
  ۶ شب
  ۵ مهر الی ۱۱ مهر ,۱۳۹۵
  هوایی - ایراسیا همراه با بار
  عصرپرواز

  منقضی

  تور مالزی – سنگاپور
  2620000 تومان
  ۷ شب
  ۱ مهر الی ۱۰ آبان ,۱۳۹۵
  هوایی - ماهان
  مادیار سفر دنیا

  منقضی

  تور مالزی
  1850000 تومان
  ۷ شب
  ۱ مهر الی ۱۰ آبان ,۱۳۹۵
  هوایی - ماهان
  مادیار سفر دنیا

  منقضی

  تور لوکس دور آسیا (تایلند+مالزی+ سنگاپور)
  19900000 تومان
  ۱۲ شب
  ۵ مهر الی ۶ آبان ,۱۳۹۵
  هوایی - ایراسیا
  آرتنوس سفر

  منقضی

  تور مالزی
  1750000 تومان
  ۷ شب
  ۲۶ شهریور الی ۷ مهر ,۱۳۹۵
  هوایی - ماهان
  شاهین پرواز

  منقضی

  تور آسیای شرقی(کوالالامپور-پنانگ)
  2245000 تومان
  ۶ شب
  ۲ مهر الی ۲۳ مهر ,۱۳۹۵
  هوایی - ایراسیا
  آرتنوس سفر

  منقضی

  تور مالزی + سنگاپور (6 شب و 7 روز)
  2445000 تومان
  ۶ شب
  ۲ مهر الی ۲۲ مهر ,۱۳۹۵
  هوایی - ایراسیا
  آرتنوس سفر

  منقضی

  تور مالزی – کوالالامپور
  1855000 تومان
  ۶ شب
  ۲ مهر الی ۱۵ مهر ,۱۳۹۵
  هوایی - ایراسیا
  آرتنوس سفر

  منقضی

  تور مالزی – 7 شب
  3290000 تومان
  ۷ شب
  ۵ مهر الی ۱۳ مهر ,۱۳۹۵
  هوایی - ماهان
  پرستو پروازآسمان

  منقضی

  تور کوالالامپور 7 شب
  1840000 تومان
  ۷ شب
  ۸ مهر الی ۱۶ مهر ,۱۳۹۵
  هوایی - ماهان
  مادیار سفر دنیا

  منقضی

  تور کوالالامپور – سنگاپور
  2620000 تومان
  ۷ شب
  ۸ مهر الی ۱۶ مهر ,۱۳۹۵
  هوایی - ماهان
  مادیار سفر دنیا

  منقضی

  تور مالزی + سنگاپور
  3395000 تومان
  ۶ شب
  ۳۱ مرداد الی ۱۰ آبان ,۱۳۹۵
  هوایی - ایر آسیا
  گشت لحظه دیدار

  منقضی

  تور مالزی + سنگاپور
  2490000 تومان
  ۶ شب
  ۲۵ شهریور الی ۱۶ مهر ,۱۳۹۵
  هوایی - ایراسیا
  آرتنوس سفر

  منقضی

  تور مالزی (ایرآسیا)
  2415000 تومان
  ۶ شب
  ۲۹ شهریور الی ۲۳ شهریور ,۱۳۹۵
  هوایی - ایر آسیا
  نگارستان گشت

  منقضی

  تور کوالالامپور – لنکاوی ویژه عید قربان
  2950000 تومان
  ۷ شب
  ۱۸ شهریور الی ۲۶ شهریور ,۱۳۹۵
  هوایی - ماهان
  مادیار سفر دنیا

  منقضی

  تور کوالالامپور ویژه عید قربان
  2640000 تومان
  ۷ شب
  ۱۸ شهریور الی ۲۶ شهریور ,۱۳۹۵
  هوایی - ماهان
  مادیار سفر دنیا

  منقضی

  تور مالزی
  2215000 تومان
  ۶ شب
  ۲۴ شهریور الی ۳۱ شهریور ,۱۳۹۵
  هوایی - ایر آسیا
  نگارستان گشت

  منقضی

  تور مالزی – کوالالامپور
  1890000 تومان
  ۶ شب
  ۱۲ شهریور الی ۳۱ شهریور ,۱۳۹۵
  هوایی - ایراسیا
  آرتنوس سفر

  منقضی

  تور مالزی – کوالالامپور
  2560000 تومان
  ۶ شب
  ۳۱ مرداد الی ۱۰ آبان ,۱۳۹۵
  هوایی - ایرآسیا
  راه ابریشم

  منقضی

  تور مالزی کوالالامپور تابستان 95
  2984800 تومان
  ۷ شب
  ۸ شهریور الی ۲۹ شهریور ,۱۳۹۵
  هوایی - ماهان
  راه ابریشم

  منقضی

  تور مالزی 7 شب و 8 روز
  2100000 تومان
  ۷ شب
  ۳ شهریور الی ۵ شهریور ,۱۳۹۵
  هوایی - ماهان ایر
  پرشین گشت آناهیتا

  منقضی

  تور مالزی
  2310000 تومان
  ۷ شب
  ۱۸ شهریور الی ۹ مهر ,۱۳۹۵
  هوایی - ماهان
  مادیار سفر دنیا

  منقضی

  تور ترکیبی کوالالامپور – ساراواک
  3030000 تومان
  ۷ شب
  ۱ شهریور الی ۱۰ شهریور ,۱۳۹۵
  هوایی - ماهان
  ابروباد

  منقضی

  تور کوالالامپور – پنانگ
  2400000 تومان
  ۶ شب
  ۷ شهریور الی ۱۰ شهریور ,۱۳۹۵
  هوایی - ایر آسیا
  نگارستان گشت

  پرواز يار معرفی تور لحظه آخری ، سيستم مسافرياب ، امکان اخذ ويزا ، هتل ، پرواز های چارتری و سيستمی - تمامی مسیر های کیش مشهد دبی مالزی آنتالیا استانبول