هتل درجه 4 تخته 3 تخته 2 تخته
ساحل طلایی2* تاپ 325.000 330.000 335.000
جام جم 3* 355.000 360.000 370.000
سانرایز 3* 395.000 395.000 395.000
گراند 4* 410.000 415.000 460.000
شایگان 5* —- 485.000 540.000