آژانس مسافرتی سحر سفر
شروع تور از 9 آذر , 1397
02122563518
2 شب کیش
 مسیر سفر
تهران
    
کیش
 نوع سفر
هوائی   -  زاگرس
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل خاتم
b.b
550,000 تومان 620,000 تومان 355,000 تومان
هتل آفتاب شرق
b.b
580,000 تومان 645,000 تومان 345,000 تومان
هتل سوئیت ارم کیش
b.b
650,000 تومان 660,000 تومان 360,000 تومان
هتل تعطیلات
b.b
650,000 تومان 660,000 تومان 360,000 تومان
هتل ققنوس
b.b
630,000 تومان 670,000 تومان 370,000 تومان
هتل ستاره
b.b
650,000 تومان 670,000 تومان 370,000 تومان
هتل گلدیس
b.b
660,000 تومان 670,000 تومان 370,000 تومان
هتل پارس نیک
b.b
660,000 تومان 680,000 تومان 380,000 تومان
هتل گاردنیا
b.b
660,000 تومان 680,000 تومان 380,000 تومان
هتل آپارتمان شباویز
b.b
660,000 تومان 680,000 تومان 380,000 تومان
هتل فانوس
b.b
660,000 تومان 690,000 تومان 390,000 تومان
هتل سان رایز
b.b
680,000 تومان 690,000 تومان 390,000 تومان
هتل لوتوس (لاله سابق)
b.b
650,000 تومان 700,000 تومان 400,000 تومان
هتل تماشا
h.b
650,000 تومان 700,000 تومان 400,000 تومان
هتل شایلی
b.b
660,000 تومان 700,000 تومان 400,000 تومان
هتل ارم بزرگ
b.b
700,000 تومان 710,000 تومان 410,000 تومان
هتل قائم
b.b
65,000 تومان 710,000 تومان 410,000 تومان
هتل آبادگران
b.b
680,000 تومان 710,000 تومان 410,000 تومان
هتل گراند
b.b
630,000 تومان 720,000 تومان 420,000 تومان
هتل پارسیان
b.b
680,000 تومان 740,000 تومان 440,000 تومان
هتل گامبرون
b.b
750,000 تومان 740,000 تومان 440,000 تومان
هتل آنا
h.b
730,000 تومان 740,000 تومان 440,000 تومان
هتل جام جم
b.b
700,000 تومان 740,000 تومان 440,000 تومان
هتل آرامش
b.b
750,000 تومان 750,000 تومان 450,000 تومان
هتل سارا
b.b
750,000 تومان 740,000 تومان 440,000 تومان
هتل هلیا
b.b
800,000 تومان 760,000 تومان 460,000 تومان
هتل شایگان
b.b
880,000 تومان 780,000 تومان 480,000 تومان
هتل سورینت مریم
b.b
830,000 تومان 790,000 تومان 490,000 تومان
هتل پارمیدا
b.b
830,000 تومان 790,000 تومان 490,000 تومان
هتل صدف
b.b
870,000 تومان 800,000 تومان 500,000 تومان
هتل آریان
b.b
850,000 تومان 810,000 تومان 510,000 تومان
هتل هتل کوروش
b.b
850,000 تومان 870,000 تومان 570,000 تومان
هتل فلامینگو
h.b
850,000 تومان 870,000 تومان 570,000 تومان
هتل شایان
b.b
930,000 تومان 870,000 تومان 570,000 تومان
هتل کیش
b.b
1,220,000 تومان 900,000 تومان 600,000 تومان
هتل ویدا
b.b
900,000 تومان 850,000 تومان 650,000 تومان
هتل هتل میراژ
b.b
950,000 تومان 900,000 تومان 650,000 تومان
هتل پارمیس
h.b
1,070,000 تومان 950,000 تومان 650,000 تومان
هتل ایران
h.b
1,000,000 تومان 1,020,000 تومان 720,000 تومان
هتل داریوش
h.b
1,230,000 تومان 240,000 تومان 940,000 تومان
هتل مارینا پارک
h.b
1,200,000 تومان 1,240,000 تومان 940,000 تومان
هتل ترنج
h.b
1,800,000 تومان 1,600,000 تومان 1,270,000 تومان
نام هتل هتل خاتم
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 550,000 تومان
قیمت 1 تخته 620,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 355,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آفتاب شرق
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 580,000 تومان
قیمت 1 تخته 645,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 345,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سوئیت ارم کیش
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 650,000 تومان
قیمت 1 تخته 660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 360,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 650,000 تومان
قیمت 1 تخته 660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 360,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ققنوس
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 630,000 تومان
قیمت 1 تخته 670,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 370,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ستاره
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 650,000 تومان
قیمت 1 تخته 670,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 370,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گلدیس
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 660,000 تومان
قیمت 1 تخته 670,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 370,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارس نیک
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 660,000 تومان
قیمت 1 تخته 680,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گاردنیا
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 660,000 تومان
قیمت 1 تخته 680,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آپارتمان شباویز
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 660,000 تومان
قیمت 1 تخته 680,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل فانوس
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 660,000 تومان
قیمت 1 تخته 690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سان رایز
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 680,000 تومان
قیمت 1 تخته 690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لوتوس (لاله سابق)
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 650,000 تومان
قیمت 1 تخته 700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تماشا
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 650,000 تومان
قیمت 1 تخته 700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایلی
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 660,000 تومان
قیمت 1 تخته 700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ارم بزرگ
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 700,000 تومان
قیمت 1 تخته 710,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 410,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل قائم
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 65,000 تومان
قیمت 1 تخته 710,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 410,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آبادگران
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 680,000 تومان
قیمت 1 تخته 710,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 410,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گراند
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 630,000 تومان
قیمت 1 تخته 720,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 420,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارسیان
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 680,000 تومان
قیمت 1 تخته 740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گامبرون
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 750,000 تومان
قیمت 1 تخته 740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آنا
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 730,000 تومان
قیمت 1 تخته 740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل جام جم
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 700,000 تومان
قیمت 1 تخته 740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آرامش
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 750,000 تومان
قیمت 1 تخته 750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سارا
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 750,000 تومان
قیمت 1 تخته 740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هلیا
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 800,000 تومان
قیمت 1 تخته 760,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 460,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایگان
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 880,000 تومان
قیمت 1 تخته 780,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 480,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سورینت مریم
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 830,000 تومان
قیمت 1 تخته 790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارمیدا
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 830,000 تومان
قیمت 1 تخته 790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل صدف
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 870,000 تومان
قیمت 1 تخته 800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آریان
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 850,000 تومان
قیمت 1 تخته 810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 510,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هتل کوروش
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 850,000 تومان
قیمت 1 تخته 870,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 570,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل فلامینگو
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 850,000 تومان
قیمت 1 تخته 870,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 570,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایان
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 930,000 تومان
قیمت 1 تخته 870,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 570,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کیش
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,220,000 تومان
قیمت 1 تخته 900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ویدا
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 900,000 تومان
قیمت 1 تخته 850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هتل میراژ
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 950,000 تومان
قیمت 1 تخته 900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارمیس
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 1,070,000 تومان
قیمت 1 تخته 950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ایران
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 1,000,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,020,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 720,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل داریوش
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 1,230,000 تومان
قیمت 1 تخته 240,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مارینا پارک
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 1,200,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,240,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ترنج
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 1,800,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,270,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
کیش
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 9 آذر , 1397 - تاریخ پایان تور : 15 آذر , 1397
 مدارک لازم
اسم و فامیل شناسنامه و کد ملی
 خدمات آژانس
صبحانه - استقبال فرودگاهی - - گشت دور جزیره رایگان-و تخفیفات گردشگری
 توضیحات

در پایین قیمت های اتاق 2 تخته می باشد و در صورت در خواست اتاق 3 تخته به بالا و نرخ پایین تر با ما تماس بگیرید. در صورت درخواست اقامت هتل یا پرواز تک با ایرلاین های مختلف با شماره 22563518 و 09122046328 تماس بگیرید. در ساعات غیر اداری با کانتر مربوطه خانم مینایی 09122046328 تماس بگیرید. در صورت درخواست هتل های دیگر یا تاریخ های دیگر با شماره های فوق تماس حاصل فرمایید. این شرکت در خصوص سوییت های شخصی کیش هم سررویس ارائه می دهد. برای درخواست تعداد شبهای بیشتر یا کمتر و یا تورهای کیش از مبدا های غیر از تهران نیز تماس حاصل فرمایید. نرخ نوزاد ۱۵۰ هزار تومان می باشد.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی سحر سفر و شماره  02122563518  تماس حاصل فرمایید .

تور کیش از تهران

شما را به خواندن مطلب " قیمت تور کیش بهار ۹۸ " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.