 کلیه پروازها چارتر و هتل ها گارانتی بوده و غیر قابل استرداد می باشد.
 کلیه قیمتها به تومان می باشد.

صبحانه +استقبال فرودگاهی+سرویس به بازار