* توضیحات :
 کلیه پروازها چارتر و هتل ها گارانتی بوده و غیر قابل استرداد می باشد.
 کلیه قیمتها به تومان می باشد.

صبحانه بوفه +ناهار+استقبال فرودگاهی+ تخفیفات گردشگری