??? اطلاعیه مهم ???

? استخدام کارمند با سابقه (فروش تور خارجی) ?

? حقوق و مزایای عالی

? حقوق + بیمه + درصد

? 09122053633 مدیریت : خانم پارسانژاد
☎️ 22038023
?www.pargartravel.ir
instagram.com/travel_pargar
telegram.me/pargartravel