*خدمات: اتوبوس توریستی .صبحانه بوفه(صبحانه روز اول در رستوران آفتاب درخشان قزوین) مابقی صبحانه در رستوران هتل. پذیرایی بین راه شامل: چای.نسکافه. میوه و آبمعدنی. بیمه مسافرتی. لیدر مجرب
*توضیحات :
 همراه داشتن کارت شناسایی برای تمامی مسافرین الزامی است.
 حرکت تور ساعت 04:45 از مقابل هتل لاله تهران.
 گشت ها در ساعت مشخص به صورت گروهی انجام می شود.