7 شب و 8 روز با پرواز مستقیم قشم ایر
صبحانه-نهار-شام
شروع از 5 شهیور ماه
آدم وحوا 88524010
سپیده اینانلو