*خدمات: اتوبوس توریستی .صبحانه. ناهار.عصرانه. راهنما.بیمه مسافرتی.
*توضیحات :
 همراه داشتن کارت شناسایی برای تمامی مسافرین الزامی است.
 حرکت تور ساعت 04:45 از میدان آرژانتین
 گشت ها در ساعت مشخص به صورت گروهی انجام می شود.

روستای صخره ای کندوان.مسجد کبود (تبریز) ایل گلی(تبریز)ساحل دریاچه ارومیه.کلیسای ننه مریم(ارومیه)منطقه توریستی بند(ارومیه) برج کبود(مراغه) برج سرخ (مراغه) رودخانه صوفی چای(مراغه)