توردو روزه سافاری با ماشینهای شاسی بلند 11-12 شهریور 09391884434