تورفرانسه

8 روزه فرانسه
7 شب پاریس

✅ ازتاریخ 2 مهر تا پایان دی ماه
✈️ پرواز:ایران ایر – هرهفته جمعه
? هتل 4 ستاره
6.990.000 تومان

88517171