۰۲۱۸۸۵۱۷۱۱۷
۰۲۱۸۸۷۵۷۱۲۱
?رضایت شما اعتبار ماست?

?سفرهای به یاد ماندنی?

پیش فروش تورهای 2.5 روزه
برای بعد از محرم

?تاریخ حرکت چهار شنبه 28 مهر ساعت 22 ?
برگشت جمعه تا قبل از ساعت 12 شب تهران

تور کویر مصر⚔
مدت تور دونیم روزه
چهار شنبه ساعت حرکت 8:30شب
برگشت جمعه 12شب تهران
اقامت: مهمانسرا سنتی (بصورت گروهی )
هزینه هرنفر: 185.000 تومان

جنگل و آبگرم فلکده⚔
مدت تور دونیم روزه
جاذبه:جنگلنوردی در جنگلهای بکر،
استفاده از آبگرم طبیعی به صورت ۲۴ساعته،
اقامت در کلبه های چوبی (بصورت گروهی )
قیمت ۱۹۰،۰۰۰ تومان

ییلاقات ماسال⚔
مدت تور دونیم روزه
چهار شنبه ساعت حرکت 8:30شب
برگشت جمعه 12شب تهران
جنگل و ساحل گيسوم
ييلاقات ماسال
بام اولسبلنگاه
اقامت در کلبه های چوبی (بصورت گروهی )
قیمت : 175.000 تومان
?هزینه نیسان سواری به عهده خود مسافر می باشد?