تور یکروزه آبشار درازکش 1 مرداد
خدمات : صبحانه منو انتخابی. عصرانه آش . بیمه . لیدر محلی ( نیسان سواری )
حرکت : 4 صبح از آرژانتین
برگشت : جمعه شب 12
قیمت : 58000 تومان
تماس : 09391884434 – 22922881 صادقی
@Shistanbulfashion ارتباط با تلگرام
https://telegram.me/joinchat/CHStMz8iiNQiW5X_7qyeoQ لینک کانال
اینستگرام https://www.instagram.com/sepehrdadseir1975/
http://www.sepehrdadseir.com آدرس سایت