آژانس مسافرتی کاخ سپید ملل
شروع تور از 14 آذر , 1398
02188895096
6 شب آنتالیا
 مسیر سفر
تهران
    
آنتالیا
 نوع سفر
هوائی  -   SunExpress Airline
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Lara Hadrianus Hotel
all
3,390,000 تومان 3,840,000 تومان 2,940,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Asteria Kremlin Palace
u.all
4,190,000 تومان 5,235,000 تومان 3,320,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Grand Park Lara
all
4,190,000 تومان 5,235,000 تومان 3,320,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Aska Lara Resort And Spa
all
4,290,000 تومان 5,370,000 تومان 3,390,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Adalya Elite Lara Hotel
u.all
4,590,000 تومان 5,640,000 تومان 3,540,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Rixos Downtown
all
4,590,000 تومان 5,850,000 تومان 3,540,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Miracle Resort
u.all
4,590,000 تومان 5,640,000 تومان 3,540,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Granada Luxury Belek
u.all
4,890,000 تومان 6,090,000 تومان 3,690,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Rixos Sungate
u.all
4,990,000 تومان 6,340,000 تومان 3,640,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Kaya Belek
u.all
5,190,000 تومان 6,540,000 تومان 3,840,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Selectum Luxury Resort
u.all
5,490,000 تومان 7,290,000 تومان 3,990,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Titanic Beach Lara
u.all
5,490,000 تومان 6,990,000 تومان 3,990,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Delphin BE Grand Resort
u.all
5,490,000 تومان 6,990,000 تومان 3,990,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Sueno Hotels Deluxe Belek
u.all
5,790,000 تومان 7,440,000 تومان 4,140,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Royal Holiday Palace
u.all
5,790,000 تومان 7,440,000 تومان 4,140,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Ramada Plaza Antalya
u.all
5,790,000 تومان 7,440,000 تومان 4,140,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Royal Seginus Hotel Lara
u.all
5,790,000 تومان 7,440,000 تومان 4,140,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Cornelia De Luxe Resort
u.all
6,090,000 تومان 7,890,000 تومان 4,290,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Ela Quality Resort
u.all
6,090,000 تومان 7,890,000 تومان 4,290,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Delphin Imperial Lara
u.all
6,190,000 تومان 8,050,000 تومان 4,330,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Rixos Premium Belek
u.all
6,390,000 تومان 8,340,000 تومان 4,440,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Susesi Luxury Resort
u.all
6,490,000 تومان 8,500,000 تومان 4,480,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Titanic Deluxe Belek
u.all
6,690,000 تومان 8,790,000 تومان 4,590,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Calista Luxury Resort
u.all
6,890,000 تومان 9,080,000 تومان 4,700,000 تومان 2,390,000 تومان
هتل Titanic Mardan Palace
u.all
7,290,000 تومان 9,690,000 تومان 4,890,000 تومان 2,390,000 تومان
نام هتل هتل Lara Hadrianus Hotel
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 3,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,840,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Asteria Kremlin Palace
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,190,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,235,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,320,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Park Lara
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,190,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,235,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,320,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Aska Lara Resort And Spa
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,370,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Adalya Elite Lara Hotel
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,590,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,640,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Rixos Downtown
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,590,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Miracle Resort
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,590,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,640,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Granada Luxury Belek
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Rixos Sungate
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,990,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,340,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,640,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Kaya Belek
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,190,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,540,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Selectum Luxury Resort
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic Beach Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Delphin BE Grand Resort
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sueno Hotels Deluxe Belek
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Royal Holiday Palace
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Ramada Plaza Antalya
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Royal Seginus Hotel Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Cornelia De Luxe Resort
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Ela Quality Resort
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Delphin Imperial Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,190,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,330,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Rixos Premium Belek
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,340,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Susesi Luxury Resort
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,480,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic Deluxe Belek
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,690,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Calista Luxury Resort
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,080,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic Mardan Palace
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 7,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,390,000 تومان
توضیحات
آنتالیا
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 14 آذر , 1398 - تاریخ پایان تور : 28 آذر , 1398
 مدارک لازم
اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت با سان اکسپرس 6 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان ب
 توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با کاخ سپید ملل تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 400/000 تومان می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی کاخ سپید ملل و شماره   02188895096   تماس حاصل فرمایید .
ویدئو آنتالیا

تور آنتالیا از تهران

شما را به خواندن مطلب " قیمت تور ارزان آنتالیا تیر ۹۹ " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.