آژانس مسافرتی آیسو سفر پارسه
شروع تور از 29 شهریور , 1398
02122220331
6 شب آنتالیا
 مسیر سفر
تهران
    
آنتالیا
 نوع سفر
هوائی   -  ماهان
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Agon Hotel
b.b
3,595,000 تومان 5,395,000 تومان 2,995,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Melody
all
4,500,000 تومان 5,365,000 تومان 3,920,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Club Herakles Hotel
all
4,575,000 تومان 5,510,000 تومان 4,570,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Himeros Life Hotel
all
4,645,000 تومان 5,440,000 تومان 3,995,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Himeros Beach
all
4,645,000 تومان 5,440,000 تومان 3,995,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Monna Roza Beach Resort
all
4,695,000 تومان 6,695,000 تومان 409,500 تومان 2,890,000 تومان
هتل Orange Park
all
4,995,000 تومان 6,440,000 تومان 3,995,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Belkon
all
5,150,000 تومان 6,085,000 تومان 4,210,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Armir Palace
all
5,220,000 تومان 8,895,000 تومان 4,280,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Monna Roza Garden Resort
all
5,510,000 تومان 7,740,000 تومان 4,425,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Lara Hadrianus Hotel
all
5,510,000 تومان 6,660,000 تومان 4,425,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Nazar Beach
all
5,870,000 تومان 7,165,000 تومان 4,570,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Cender Hotel
all
5,870,000 تومان 7,165,000 تومان 4,570,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Armir Resort
all
6,160,000 تومان 8,460,000 تومان 4,715,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Armas Labada Ultra All Inclusive
u.all
6,295,000 تومان 8,995,000 تومان 4,995,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Armas Kaplan Paradise
all
6,735,000 تومان 9,180,000 تومان 5,000,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Sensitive Premium Resort And Spa
u.all
6,880,000 تومان 8,680,000 تومان 5,075,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Transatlantik Hotel
u.all
6,995,000 تومان 9,545,000 تومان 4,795,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Imperial Sunland
u.all
7,380,000 تومان 10,480,000 تومان 5,360,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Lara Family Club
u.all
7,600,000 تومان 9,760,000 تومان 5,435,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Ramada Resort Lara
u.all
7,960,000 تومان 10,335,000 تومان 5,650,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Dosinia Luxury Resort
u.all
8,320,000 تومان 10,910,000 تومان 5,795,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Karmir Resort
all
8,390,000 تومان 11,990,000 تومان 5,865,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Orange County Resort Belek
u.all
8,535,000 تومان 13,790,000 تومان 5,900,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Kervansaray Lara
u.all
8,610,000 تومان 11,270,000 تومان 5,935,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Grand Park Lara
all
9,490,000 تومان 13,200,000 تومان 6,385,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Grand Park Kemer
u.all
10,120,000 تومان 14,220,000 تومان 6,730,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Amara Prestige
u.all
10,410,000 تومان 15,810,000 تومان 6,875,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Sherwood Breezes Resort
u.all
10,840,000 تومان 14,655,000 تومان 7,090,000 تومان 2,890,000 تومان
نام هتل هتل Agon Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,595,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,395,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,995,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Melody
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,500,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,365,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Club Herakles Hotel
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,575,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,510,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,570,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Himeros Life Hotel
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,645,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,995,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Himeros Beach
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,645,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,995,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Monna Roza Beach Resort
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,695,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,695,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 409,500 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Orange Park
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,995,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,995,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Belkon
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 5,150,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,085,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,210,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Armir Palace
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 5,220,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,895,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,280,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Monna Roza Garden Resort
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 5,510,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,425,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Lara Hadrianus Hotel
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 5,510,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,425,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Nazar Beach
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 5,870,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,165,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,570,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Cender Hotel
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 5,870,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,165,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,570,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Armir Resort
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 6,160,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,460,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,715,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Armas Labada Ultra All Inclusive
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,295,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,995,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,995,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Armas Kaplan Paradise
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 6,735,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sensitive Premium Resort And Spa
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,880,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,680,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,075,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Transatlantik Hotel
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,995,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,545,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,795,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Imperial Sunland
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 7,380,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,480,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,360,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Lara Family Club
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 7,600,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,760,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,435,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Ramada Resort Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 7,960,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,335,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Dosinia Luxury Resort
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 8,320,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,795,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Karmir Resort
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 8,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,865,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Orange County Resort Belek
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 8,535,000 تومان
قیمت 1 تخته 13,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Kervansaray Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 8,610,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,935,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Park Lara
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 9,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 13,200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,385,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Park Kemer
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 10,120,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,220,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,730,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Amara Prestige
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 10,410,000 تومان
قیمت 1 تخته 15,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,875,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sherwood Breezes Resort
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 10,840,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,655,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
آنتالیا
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 29 شهریور , 1398 - تاریخ پایان تور : 12 مهر , 1398
 مدارک لازم
گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
* 6 شب و 7 روز اقامت در هتل با سرویس های مندرج در پکیج * رفت و برگشت با پرواز ماهان * ترانسفر فرودگاهی * راهنمای فارسی زبان * بیمه مسافرتی
 توضیحات

*پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد. *نرخ کودک زیر 2 سال ، 390.000 تومان می باشد. *امکان اقساط تور * شماره تماس در خارج ساعات اداری و تعطیلات : 09355125463 آقای کرمانی

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آیسو سفر پارسه و شماره  02122220331  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو آنتالیا

تور آنتالیا از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری آنتالیا مهر ۹۸ " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
3 شب تور رویایی در استانبول
سفری بی دغدغه با تور اقساطی
پل های نمادین استانبول
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.