آژانس مسافرتی گشت نوید
شروع تور از 11 مرداد , 1399
02122332753 - 09124357943
6 شب آنتالیا
 مسیر سفر
تهران
    
آنتالیا
 نوع سفر
هوائی  -  SunEx ... SunExpress Airline SunEx ... SunExpress Airline
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Karmir Resort
b.b
14,690,000 تومان 20,290,000 تومان 14,690,000 تومان 10,990,000 تومان 6,990,000 تومان
هتل Club Hotel Sera
b.b
14,990,000 تومان 16,690,000 تومان 14,990,000 تومان 11,090,000 تومان 6,990,000 تومان
هتل Grand Park Lara
b.b
15,890,000 تومان 21,090,000 تومان 15,890,000 تومان 11,590,000 تومان 6,990,000 تومان
هتل Asteria Kremlin Palace
b.b
17,090,000 تومان 22,990,000 تومان 17,090,000 تومان 12,190,000 تومان 6,990,000 تومان
هتل Concorde De Luxe Resort
b.b
17,990,000 تومان 26,090,000 تومان 17,990,000 تومان 12,590,000 تومان 6,990,000 تومان
هتل Adalya Elite Lara Hotel
b.b
18,290,000 تومان 23,790,000 تومان 18,290,000 تومان 12,790,000 تومان 6,990,000 تومان
هتل Crystal Waterworld Hotel
b.b
18,590,000 تومان 29,990,000 تومان 18,590,000 تومان 12,890,000 تومان 6,990,000 تومان
هتل Granada Luxury Belek
b.b
19,190,000 تومان 25,190,000 تومان 19,190,000 تومان 13,190,000 تومان 6,990,000 تومان
هتل Sherwood Dreams Resort
b.b
19,190,000 تومان 26,390,000 تومان 19,190,000 تومان 13,190,000 تومان 6,990,000 تومان
هتل Baia Lara
b.b
20,390,000 تومان 26,990,000 تومان 20,390,000 تومان 13,790,000 تومان 6,990,000 تومان
هتل Fame Residence Lara
b.b
20,590,000 تومان 28,590,000 تومان 20,590,000 تومان 13,890,000 تومان 6,990,000 تومان
هتل Barut Lara
b.b
22,790,000 تومان 30,590,000 تومان 22,790,000 تومان 14,990,000 تومان 6,990,000 تومان
هتل Kaya Palazzo Resort
b.b
22,790,000 تومان 30,590,000 تومان 22,790,000 تومان 14,990,000 تومان 6,990,000 تومان
هتل Susesi Luxury Resort
b.b
23,390,000 تومان 31,490,000 تومان 23,390,000 تومان 15,290,000 تومان 6,990,000 تومان
هتل Cornelia De Luxe Resort
b.b
23,390,000 تومان 31,490,000 تومان 23,390,000 تومان 15,290,000 تومان 6,990,000 تومان
هتل Sherwood Exclusive Lara
b.b
23,990,000 تومان 32,390,000 تومان 23,990,000 تومان 15,590,000 تومان 6,990,000 تومان
هتل Titanic Deluxe Belek
b.b
23,990,000 تومان 32,390,000 تومان 23,990,000 تومان 15,590,000 تومان 6,990,000 تومان
نام هتل هتل Karmir Resort
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 14,690,000 تومان
قیمت 1 تخته 20,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 14,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 10,990,000 تومان
توضیحات 6,990,000 تومان
نام هتل هتل Club Hotel Sera
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 14,990,000 تومان
قیمت 1 تخته 16,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 14,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 11,090,000 تومان
توضیحات 6,990,000 تومان
نام هتل هتل Grand Park Lara
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 15,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 21,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 15,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 11,590,000 تومان
توضیحات 6,990,000 تومان
نام هتل هتل Asteria Kremlin Palace
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 17,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 22,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 17,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 12,190,000 تومان
توضیحات 6,990,000 تومان
نام هتل هتل Concorde De Luxe Resort
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 17,990,000 تومان
قیمت 1 تخته 26,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 17,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 12,590,000 تومان
توضیحات 6,990,000 تومان
نام هتل هتل Adalya Elite Lara Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 18,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 23,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 18,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 12,790,000 تومان
توضیحات 6,990,000 تومان
نام هتل هتل Crystal Waterworld Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 18,590,000 تومان
قیمت 1 تخته 29,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 18,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 12,890,000 تومان
توضیحات 6,990,000 تومان
نام هتل هتل Granada Luxury Belek
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 19,190,000 تومان
قیمت 1 تخته 25,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 19,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 13,190,000 تومان
توضیحات 6,990,000 تومان
نام هتل هتل Sherwood Dreams Resort
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 19,190,000 تومان
قیمت 1 تخته 26,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 19,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 13,190,000 تومان
توضیحات 6,990,000 تومان
نام هتل هتل Baia Lara
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 20,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 26,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 20,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 13,790,000 تومان
توضیحات 6,990,000 تومان
نام هتل هتل Fame Residence Lara
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 20,590,000 تومان
قیمت 1 تخته 28,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 20,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 13,890,000 تومان
توضیحات 6,990,000 تومان
نام هتل هتل Barut Lara
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 22,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 30,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 22,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 14,990,000 تومان
توضیحات 6,990,000 تومان
نام هتل هتل Kaya Palazzo Resort
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 22,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 30,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 22,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 14,990,000 تومان
توضیحات 6,990,000 تومان
نام هتل هتل Susesi Luxury Resort
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 23,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 31,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 23,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 15,290,000 تومان
توضیحات 6,990,000 تومان
نام هتل هتل Cornelia De Luxe Resort
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 23,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 31,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 23,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 15,290,000 تومان
توضیحات 6,990,000 تومان
نام هتل هتل Sherwood Exclusive Lara
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 23,990,000 تومان
قیمت 1 تخته 32,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 23,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 15,590,000 تومان
توضیحات 6,990,000 تومان
نام هتل هتل Titanic Deluxe Belek
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 23,990,000 تومان
قیمت 1 تخته 32,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 23,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 15,590,000 تومان
توضیحات 6,990,000 تومان
آنتالیا
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 11 مرداد , 1399 - تاریخ پایان تور : 29 مرداد , 1399
 مدارک لازم
اصل شناسنامه و کارت ملی برای تورهای داخلی الزامی می باشد.اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت6 شب اقامت در هتلترانسفر فرودگاهیبیمه مسافرتیتور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
 توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 500000 تومان می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی گشت نوید و شماره  02122332753 - 09124357943  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو آنتالیا

تور آنتالیا از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور خیلی ارزان آنتالیا " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.