آژانس مسافرتی معراج گشت
شروع تور از 11 مرداد , 1399
02145162
6 شب آنتالیا
 مسیر سفر
تهران
    
آنتالیا
 نوع سفر
هوائی  -  SunExpress Airline
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Orange County Resort Hotel
b.b
15,590,000 تومان 23,990,000 تومان 11,390,000 تومان 6,990,000 تومان belek
هتل Club Hotel Sera
b.b
15,790,000 تومان 20,990,000 تومان 11,490,000 تومان 6,990,000 تومان .
هتل Asteria Kremlin Palace
b.b
15,790,000 تومان 20,990,000 تومان 11,490,000 تومان 6,990,000 تومان .
هتل Orange County Resort Hotel
b.b
16,690,000 تومان 26,090,000 تومان 11,990,000 تومان 6,990,000 تومان kemer
هتل Crystal Waterworld Hotel
b.b
17,190,000 تومان 27,190,000 تومان 12,190,000 تومان 6,990,000 تومان .
هتل Sherwood Dreams Resort
b.b
17,690,000 تومان 23,990,000 تومان 12,490,000 تومان 6,990,000 تومان .
هتل Baia Lara
b.b
19,790,000 تومان 26,090,000 تومان 13,490,000 تومان 6,990,000 تومان .
هتل Miracle Resort
b.b
20,390,000 تومان 26,890,000 تومان 26,890,000 تومان 6,990,000 تومان .
هتل Adalya Elite Lara Hotel
b.b
20,390,000 تومان 26,890,000 تومان 13,790,000 تومان 6,990,000 تومان .
هتل Sherwood Exclusive Lara
b.b
21,890,000 تومان 29,290,000 تومان 14,590,000 تومان 6,990,000 تومان kemer
هتل Sherwood Exclusive Lara
b.b
21,890,000 تومان 30,790,000 تومان 14,590,000 تومان 6,990,000 تومان lara
هتل Delphin BE Grand Resort
b.b
22,490,000 تومان 30,090,000 تومان 14,890,000 تومان 6,990,000 تومان .
هتل Titanic Deluxe Belek
b.b
22,490,000 تومان 30,090,000 تومان 14,890,000 تومان 6,990,000 تومان .
هتل Selectum Luxury Resort
b.b
22,990,000 تومان 34,790,000 تومان 15,090,000 تومان 6,990,000 تومان .
هتل Delphin Imperial Lara
b.b
22,990,000 تومان 30,890,000 تومان 15,090,000 تومان 6,990,000 تومان .
هتل Rixos Sungate
b.b
23,990,000 تومان 36,590,000 تومان 15,590,000 تومان 6,990,000 تومان .
هتل Kaya Palazzo Resort
b.b
25,590,000 تومان 34,790,000 تومان 16,390,000 تومان 6,990,000 تومان .
هتل Royal Seginus Hotel Lara
b.b
25,590,000 تومان 34,790,000 تومان 16,390,000 تومان 6,990,000 تومان .
هتل Royal Holiday Palace
b.b
25,590,000 تومان 34,790,000 تومان 16,390,000 تومان 6,990,000 تومان .
هتل Adam and Eve
b.b
27,190,000 تومان 42,190,000 تومان 27,190,000 تومان 6,990,000 تومان .
هتل Rixos Premium Belek
b.b
32,390,000 تومان 51,290,000 تومان 19,790,000 تومان 6,990,000 تومان .
هتل The Land Of Legends Theme Park
b.b
36,590,000 تومان 58,690,000 تومان 21,890,000 تومان 6,990,000 تومان .
هتل Maxx Royal Golf Resort
b.b
46,090,000 تومان 75,190,000 تومان 26,690,000 تومان 6,990,000 تومان .
نام هتل هتل Orange County Resort Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 15,590,000 تومان
قیمت 1 تخته 23,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 11,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,990,000 تومان
توضیحات belek
نام هتل هتل Club Hotel Sera
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 15,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 20,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 11,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,990,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Asteria Kremlin Palace
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 15,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 20,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 11,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,990,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Orange County Resort Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 16,690,000 تومان
قیمت 1 تخته 26,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 11,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,990,000 تومان
توضیحات kemer
نام هتل هتل Crystal Waterworld Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 17,190,000 تومان
قیمت 1 تخته 27,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 12,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,990,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Sherwood Dreams Resort
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 17,690,000 تومان
قیمت 1 تخته 23,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 12,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,990,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Baia Lara
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 19,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 26,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 13,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,990,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Miracle Resort
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 20,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 26,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 26,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,990,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Adalya Elite Lara Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 20,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 26,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 13,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,990,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Sherwood Exclusive Lara
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 21,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 29,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 14,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,990,000 تومان
توضیحات kemer
نام هتل هتل Sherwood Exclusive Lara
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 21,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 30,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 14,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,990,000 تومان
توضیحات lara
نام هتل هتل Delphin BE Grand Resort
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 22,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 30,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 14,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,990,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Titanic Deluxe Belek
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 22,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 30,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 14,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,990,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Selectum Luxury Resort
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 22,990,000 تومان
قیمت 1 تخته 34,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 15,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,990,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Delphin Imperial Lara
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 22,990,000 تومان
قیمت 1 تخته 30,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 15,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,990,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Rixos Sungate
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 23,990,000 تومان
قیمت 1 تخته 36,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 15,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,990,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Kaya Palazzo Resort
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 25,590,000 تومان
قیمت 1 تخته 34,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 16,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,990,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Royal Seginus Hotel Lara
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 25,590,000 تومان
قیمت 1 تخته 34,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 16,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,990,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Royal Holiday Palace
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 25,590,000 تومان
قیمت 1 تخته 34,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 16,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,990,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Adam and Eve
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 27,190,000 تومان
قیمت 1 تخته 42,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 27,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,990,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Rixos Premium Belek
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 32,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 51,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 19,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,990,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل The Land Of Legends Theme Park
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 36,590,000 تومان
قیمت 1 تخته 58,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 21,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,990,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Maxx Royal Golf Resort
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 46,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 75,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 26,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,990,000 تومان
توضیحات .
آنتالیا
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 11 مرداد , 1399 - تاریخ پایان تور : 29 مرداد , 1399
 مدارک لازم
اصل شناسنامه و کارت ملی برای تورهای داخلی الزامی می باشد.اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشتترانسفر فرودگاهیاقامت در هتل بیمه مسافرتیتور لیدر فارسی زبان
 توضیحات

نرخ کودک زیر ۲ سال 500 تومان می باشد.
در ساعات غیرکاری با شماره 09128484745 آقای امیری تماس حاصل فرمایید.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی معراج گشت و شماره  02145162  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو آنتالیا

تور آنتالیا از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری آنتالیا تیر 99 " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.