تور لحظه آخری
آژانس مسافرتی آریو پرواز پرشین
شروع تور از 27 اسفند , 1396
۸۸۵۴۳۴۲۴
6 شب آنتالیا
 مسیر سفر
تهران
    
آنتالیا
 نوع سفر
air   -  زاگرس
 هتل‌ها
نام هتلخدمات هتلقیمت 2 تختهقیمت 1 تختهکودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Akbil
all
2,170,000 تومان2,520,000 تومان1,950,000 تومان1,990,000 تومان
Cender
all
2,420,000 تومان2,730,000 تومان2,230,000 تومان1,990,000 تومان
Lara Hadrianus
all
2,390,000 تومان2,770,000 تومان2,250,000 تومان1,990,000 تومان
Gelidonya
u.all
2,550,000 تومان2,990,000 تومان2,270,000 تومان1,990,000 تومان
Max Holiday
u.all
2,760,000 تومان3,250,000 تومان2,390,000 تومان1,990,000 تومان
Limak Limra
u.all
2,760,000 تومان3,320,000 تومان2,520,000 تومان1,990,000 تومان
Lara Family Club
u.all
2,950,000 تومان3,500,000 تومان2,450,000 تومان1,990,000 تومان
Grand Park Lara
u.all
2,990,000 تومان3,800,000 تومان2,490,000 تومان1,990,000 تومان
Grand Ring
u.all
2,820,000 تومان3,420,000 تومان2,350,000 تومان1,990,000 تومان
Ramada Resort Lara
u.all
3,060,000 تومان3,620,000 تومان2,690,000 تومان1,990,000 تومان
Limak Arcadia
u.all
3,060,000 تومان3,760,000 تومان2,650,000 تومان1,990,000 تومان
Lykia World
u.all
3,100,000 تومان3,980,000 تومان2,970,000 تومان1,990,000 تومان
Limak Atlantis
u.all
3,370,000 تومان4,230,000 تومان2,430,000 تومان1,990,000 تومان
Riu Kaya Belek
u.all
3,390,000 تومان4,130,000 تومان2,450,000 تومان1,990,000 تومان
Kervansaray Lara
u.all
3,450,000 تومان4,250,000 تومان2,890,000 تومان1,990,000 تومان
Akka Alinda
u.all
2,890,000 تومان3,370,000 تومان2,550,000 تومان1,990,000 تومان
Cornelia Diamond
u.all
3,850,000 تومان4,850,000 تومان3,090,000 تومان1,990,000 تومان
Miracle
u.all
3,850,000 تومان4,850,000 تومان3,090,000 تومان1,990,000 تومان
Orange County
u.all
3,320,000 تومان3,990,000 تومان2,790,000 تومان1,990,000 تومان
Baia Lara
u.all
3,950,000 تومان4,990,000 تومان3,150,000 تومان1,990,000 تومان
Delphin Diva
u.all
4,050,000 تومان5,080,000 تومان3,670,000 تومان1,990,000 تومان
Limak Lara De Luxe
u.all
3,990,000 تومان5,150,000 تومان3,450,000 تومان1,990,000 تومان
Ela Quality
u.all
4,260,000 تومان5,390,000 تومان3,250,000 تومان1,990,000 تومان
Royal Seginus
u.all
4,590,000 تومان5,970,000 تومان3,350,000 تومان1,990,000 تومان
نام هتلAkbil
خدمات هتلall
قیمت دو تخته2,170,000 تومان
قیمت 1 تخته2,520,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,950,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتلCender
خدمات هتلall
قیمت دو تخته2,420,000 تومان
قیمت 1 تخته2,730,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,230,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتلLara Hadrianus
خدمات هتلall
قیمت دو تخته2,390,000 تومان
قیمت 1 تخته2,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتلGelidonya
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,550,000 تومان
قیمت 1 تخته2,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,270,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتلMax Holiday
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,760,000 تومان
قیمت 1 تخته3,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتلLimak Limra
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,760,000 تومان
قیمت 1 تخته3,320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,520,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتلLara Family Club
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,950,000 تومان
قیمت 1 تخته3,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتلGrand Park Lara
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,990,000 تومان
قیمت 1 تخته3,800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتلGrand Ring
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,820,000 تومان
قیمت 1 تخته3,420,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتلRamada Resort Lara
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,060,000 تومان
قیمت 1 تخته3,620,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتلLimak Arcadia
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,060,000 تومان
قیمت 1 تخته3,760,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتلLykia World
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,100,000 تومان
قیمت 1 تخته3,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,970,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتلLimak Atlantis
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,370,000 تومان
قیمت 1 تخته4,230,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,430,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتلRiu Kaya Belek
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,390,000 تومان
قیمت 1 تخته4,130,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتلKervansaray Lara
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,450,000 تومان
قیمت 1 تخته4,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتلAkka Alinda
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,890,000 تومان
قیمت 1 تخته3,370,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتلCornelia Diamond
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,850,000 تومان
قیمت 1 تخته4,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتلMiracle
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,850,000 تومان
قیمت 1 تخته4,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتلOrange County
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,320,000 تومان
قیمت 1 تخته3,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتلBaia Lara
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,950,000 تومان
قیمت 1 تخته4,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتلDelphin Diva
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته4,050,000 تومان
قیمت 1 تخته5,080,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتلLimak Lara De Luxe
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,990,000 تومان
قیمت 1 تخته5,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتلEla Quality
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته4,260,000 تومان
قیمت 1 تخته5,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتلRoyal Seginus
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته4,590,000 تومان
قیمت 1 تخته5,970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,990,000 تومان
توضیحات
آنتالیا
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 27 اسفند , 1396 - تاریخ پایان تور : 4 فروردین , 1397
 مدارک لازم
کپی پاسپورت یا 6 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیت رففت و برگشت اسپارتا-ترانسفر فرودگاهی-6 شب اقامت در هتل با خدمات مربوط به هتل-بیمه لیدر فارسی زبان-جشن و مراسم ویژه نوروز در هتل
 توضیحات

مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس درخواست کننده می باشد.
پرواز چارتر در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.
نرخ کودک زیر 2 سال 250 تومان می باشد.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آریو پرواز پرشین و شماره  ۸۸۵۴۳۴۲۴  تماس حاصل فرمایید .

شما را به خواندن مطلب " پرواز تایلند " دعوت می‌کنیم .

وبلاگ گردشگری پرواز یار
بهترین پارک های اروپا در کدام کشورها قرار دارند؟ (قسمت اول)
بهترین مکان ها برای غواصی بانوان در دنیا کدامند؟
بهترین زمان سفر به تورنتو؛ بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین شهر فرهنگی کانادا
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک