آژانس مسافرتی معراج گشت
شروع تور از 28 اسفند , 1398
02145162
6 شب آنتالیا
 مسیر سفر
تهران
    
آنتالیا
 نوع سفر
هوائی  -  ماهان
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Cender Hotel
all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل (محدود)
6,560,000 تومان 8,100,000 تومان 6,060,000 تومان 5,160,000 تومان .
هتل Sensitive Premium Resort And Spa
u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
7,500,000 تومان 10,060,000 تومان 6,700,000 تومان 5,160,000 تومان .
هتل Lara Family Club
u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
7,960,000 تومان 10,860,000 تومان 6,960,000 تومان 5,160,000 تومان .
هتل Karmir Resort
u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
8,000,000 تومان 11,060,000 تومان 7,100,000 تومان 5,160,000 تومان .
هتل Ramada Resort Lara
all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل (محدود)
8,100,000 تومان 11,260,000 تومان 7,100,000 تومان 5,160,000 تومان .
هتل Limak Limra
u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
8,100,000 تومان 9,860,000 تومان 7,100,000 تومان 5,160,000 تومان .
هتل Club Hotel Sera
u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
8,600,000 تومان 1,580,000 تومان 7,400,000 تومان 5,160,000 تومان .
هتل Limak Limra
u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
8,800,000 تومان 10,900,000 تومان 7,600,000 تومان 5,160,000 تومان ANA BANA
هتل Sherwood Dreams Resort
all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل (محدود)
8,960,000 تومان 12,860,000 تومان 7,600,000 تومان 5,160,000 تومان .
هتل DoubleTree By Hilton Antalya
u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
9,000,000 تومان 13,200,000 تومان 5,160,000 تومان .
هتل Trendy Lara
u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
9,100,000 تومان 13,360,000 تومان 7,760,000 تومان 5,160,000 تومان .
هتل Orange County Resort Hotel
u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
9,400,000 تومان 11,600,000 تومان 7,960,000 تومان 5,160,000 تومان .
هتل Liberty Hotels Lara
u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
9,500,000 تومان 14,000,000 تومان 7,960,000 تومان 5,160,000 تومان .
هتل Asteria Kremlin Palace
u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
9,760,000 تومان 14,500,000 تومان 8,200,000 تومان 5,160,000 تومان .
هتل Rixos Beldibi
all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل (محدود)
9,960,000 تومان 14,900,000 تومان 8,300,000 تومان 5,160,000 تومان .
هتل Limak Lara De Luxe Hotel
u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
9,960,000 تومان 12,560,000 تومان 7,560,000 تومان 5,160,000 تومان .
هتل Sherwood Exclusive Lara
u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
10,600,000 تومان 16,200,000 تومان 8,760,000 تومان 5,160,000 تومان .
هتل Ela Quality Resort
u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
10,860,000 تومان 16,700,000 تومان 9,000,000 تومان 5,160,000 تومان .
هتل Royal Holiday Palace
u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
10,860,000 تومان 16,700,000 تومان 10,860,000 تومان 5,160,000 تومان .
هتل Royal Seginus Hotel Lara
u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
10,860,000 تومان 16,700,000 تومان 10,860,000 تومان 5,160,000 تومان .
هتل Rixos Sungate
u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
11,300,000 تومان 17,600,000 تومان 9,200,000 تومان 5,160,000 تومان .
هتل Titanic Beach Lara
u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
11,760,000 تومان 18,500,000 تومان 9,500,000 تومان 5,160,000 تومان .
هتل Granada Luxury Belek
u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
12,400,000 تومان 16,100,000 تومان 9,900,000 تومان 5,160,000 تومان .
هتل Delphin Imperial Lara
u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
12,860,000 تومان 20,800,000 تومان 10,300,000 تومان 5,160,000 تومان .
هتل Rixos Premium Belek
u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
14,000,000 تومان 23,000,000 تومان 11,000,000 تومان 5,160,000 تومان .
هتل The Land Of Legends Kingdom
u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
14,000,000 تومان 23,000,000 تومان 11,000,000 تومان 5,160,000 تومان .
نام هتل هتل Cender Hotel
خدمات هتل all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل (محدود)
قیمت دو تخته 6,560,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,060,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,160,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Sensitive Premium Resort And Spa
خدمات هتل u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
قیمت دو تخته 7,500,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,160,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Lara Family Club
خدمات هتل u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
قیمت دو تخته 7,960,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,860,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,960,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,160,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Karmir Resort
خدمات هتل u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
قیمت دو تخته 8,000,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,160,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Ramada Resort Lara
خدمات هتل all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل (محدود)
قیمت دو تخته 8,100,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,260,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,160,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Limak Limra
خدمات هتل u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
قیمت دو تخته 8,100,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,860,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,160,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Club Hotel Sera
خدمات هتل u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
قیمت دو تخته 8,600,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,580,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,160,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Limak Limra
خدمات هتل u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
قیمت دو تخته 8,800,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,160,000 تومان
توضیحات ANA BANA
نام هتل هتل Sherwood Dreams Resort
خدمات هتل all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل (محدود)
قیمت دو تخته 8,960,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,860,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,160,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل DoubleTree By Hilton Antalya
خدمات هتل u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
قیمت دو تخته 9,000,000 تومان
قیمت 1 تخته 13,200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 0 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,160,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Trendy Lara
خدمات هتل u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
قیمت دو تخته 9,100,000 تومان
قیمت 1 تخته 13,360,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,760,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,160,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Orange County Resort Hotel
خدمات هتل u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
قیمت دو تخته 9,400,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,960,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,160,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Liberty Hotels Lara
خدمات هتل u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
قیمت دو تخته 9,500,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,960,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,160,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Asteria Kremlin Palace
خدمات هتل u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
قیمت دو تخته 9,760,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,160,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Rixos Beldibi
خدمات هتل all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل (محدود)
قیمت دو تخته 9,960,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,160,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Limak Lara De Luxe Hotel
خدمات هتل u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
قیمت دو تخته 9,960,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,560,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,560,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,160,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Sherwood Exclusive Lara
خدمات هتل u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
قیمت دو تخته 10,600,000 تومان
قیمت 1 تخته 16,200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,760,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,160,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Ela Quality Resort
خدمات هتل u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
قیمت دو تخته 10,860,000 تومان
قیمت 1 تخته 16,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 9,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,160,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Royal Holiday Palace
خدمات هتل u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
قیمت دو تخته 10,860,000 تومان
قیمت 1 تخته 16,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 10,860,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,160,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Royal Seginus Hotel Lara
خدمات هتل u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
قیمت دو تخته 10,860,000 تومان
قیمت 1 تخته 16,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 10,860,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,160,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Rixos Sungate
خدمات هتل u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
قیمت دو تخته 11,300,000 تومان
قیمت 1 تخته 17,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 9,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,160,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Titanic Beach Lara
خدمات هتل u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
قیمت دو تخته 11,760,000 تومان
قیمت 1 تخته 18,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 9,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,160,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Granada Luxury Belek
خدمات هتل u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
قیمت دو تخته 12,400,000 تومان
قیمت 1 تخته 16,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 9,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,160,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Delphin Imperial Lara
خدمات هتل u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
قیمت دو تخته 12,860,000 تومان
قیمت 1 تخته 20,800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 10,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,160,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل Rixos Premium Belek
خدمات هتل u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
قیمت دو تخته 14,000,000 تومان
قیمت 1 تخته 23,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 11,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,160,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل The Land Of Legends Kingdom
خدمات هتل u.all تمامی وعده های غذایی + خدمات هتل به صورت نامحدود
قیمت دو تخته 14,000,000 تومان
قیمت 1 تخته 23,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 11,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,160,000 تومان
توضیحات .
آنتالیا
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 28 اسفند , 1398 - تاریخ پایان تور : 12 فروردین , 1398
 مدارک لازم
اصل شناسنامه و کارت ملی برای تورهای داخلی الزامی می باشد. اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان
 توضیحات

نرخ کودک زیر ۲ سال 195000 تومان می باشد.
در ساعات غیرکاری با شماره 09128484745 آقای امیری تماس حاصل فرمایید.
پرداخت 50 درصد از مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.
بیزنس کلاس ماهان ایر + 500.000 تومان می باشد.
تاریخ 29 اسفند و 1 - 2 - 3 فروردین پکیج + 600.000 تومان
28 اسفند . 4 - 5 - 6 فروردین پکیج + 400.000
تاریخ 7 فروردین پکیج + 200.000

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی معراج گشت و شماره  02145162  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو آنتالیا

تور آنتالیا از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور تابستان 99 آنتالیا " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.