تور لحظه آخری
آژانس مسافرتی رادین گشت
شروع تور از 16 خرداد , 1397
۰۲۱۸۸۷۳۰۸۳۰
6 شب آنتالیا
 مسیر سفر
تهران
    
آنتالیا
 نوع سفر
هوایی   -  هوایی - قشم ایر
 هتل‌ها
نام هتلخدمات هتلقیمت 2 تختهقیمت 1 تختهکودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Club Herakles
all
1,990,000 تومان2,520,000 تومان1,830,000 تومان1,650,000 تومان
Lara Dinc
all
2,330,000 تومان2,770,000 تومان1,960,000 تومان1,650,000 تومان
Nazar Beach
all
2,730,000 تومان3,360,000 تومان2,240,000 تومان1,650,000 تومان
Viking Star
all
3,000,000 تومان3,760,000 تومان2,270,000 تومان1,650,000 تومان
TRANSATLANTİK
u.all
3,450,000 تومان4,420,000 تومان2,550,000 تومان1,650,000 تومان
Lara Family Club
u.all
4,070,000 تومان5,350,000 تومان2,860,000 تومان1,650,000 تومان
Grand Park Lara
u.all
3,710,000 تومان5,050,000 تومان2,660,000 تومان1,650,000 تومان
Kervansaray Lara
u.all
4,250,000 تومان5,620,000 تومان3,200,000 تومان1,650,000 تومان
Ramada Resort Lara
u.all
4,330,000 تومان5,840,000 تومان3,060,000 تومان1,650,000 تومان
Orange County
u.all
4,710,000 تومان6,340,000 تومان3,170,000 تومان1,650,000 تومان
PGS Kremlin Palace
u.all
4,760,000 تومان7,350,000 تومان3,180,000 تومان1,650,000 تومان
Amara Prestige
u.all
4,810,000 تومان6,490,000 تومان3,230,000 تومان1,650,000 تومان
Sherwood Breezes
u.all
5,260,000 تومان7,140,000 تومان3,510,000 تومان1,650,000 تومان
Delphin Palace
u.all
5,500,000 تومان7,500,000 تومان3,550,000 تومان1,650,000 تومان
Delphin BE Grand
u.all
6,600,000 تومان9,170,000 تومان4,480,000 تومان1,650,000 تومان
Bellis Deluxe
u.all
6,530,000 تومان9,060,000 تومان4,090,000 تومان1,650,000 تومان
Ic Green Palace
u.all
6,520,000 تومان9,530,000 تومان4,060,000 تومان1,650,000 تومان
Delphin Imperial
u.all
6,960,000 تومان9,680,000 تومان4,300,000 تومان1,650,000 تومان
Rixos Sungate
u.all
7,000,000 تومان9,760,000 تومان4,320,000 تومان1,650,000 تومان
Royal Wings
u.all
7,140,000 تومان9,970,000 تومان4,450,000 تومان1,650,000 تومان
Royal Seginus
u.all
7,140,000 تومان9,970,000 تومان4,450,000 تومان1,650,000 تومان
Royal Seginus
u.all
7,150,000 تومان9,980,000 تومان4,460,000 تومان1,650,000 تومان
نام هتلClub Herakles
خدمات هتلall
قیمت دو تخته1,990,000 تومان
قیمت 1 تخته2,520,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,830,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتلLara Dinc
خدمات هتلall
قیمت دو تخته2,330,000 تومان
قیمت 1 تخته2,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,960,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتلNazar Beach
خدمات هتلall
قیمت دو تخته2,730,000 تومان
قیمت 1 تخته3,360,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,240,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتلViking Star
خدمات هتلall
قیمت دو تخته3,000,000 تومان
قیمت 1 تخته3,760,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,270,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتلTRANSATLANTİK
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,450,000 تومان
قیمت 1 تخته4,420,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتلLara Family Club
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته4,070,000 تومان
قیمت 1 تخته5,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,860,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتلGrand Park Lara
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,710,000 تومان
قیمت 1 تخته5,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,660,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتلKervansaray Lara
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته4,250,000 تومان
قیمت 1 تخته5,620,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتلRamada Resort Lara
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته4,330,000 تومان
قیمت 1 تخته5,840,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,060,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتلOrange County
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته4,710,000 تومان
قیمت 1 تخته6,340,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,170,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتلPGS Kremlin Palace
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته4,760,000 تومان
قیمت 1 تخته7,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,180,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتلAmara Prestige
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته4,810,000 تومان
قیمت 1 تخته6,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,230,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتلSherwood Breezes
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته5,260,000 تومان
قیمت 1 تخته7,140,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,510,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتلDelphin Palace
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته5,500,000 تومان
قیمت 1 تخته7,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتلDelphin BE Grand
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته6,600,000 تومان
قیمت 1 تخته9,170,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال4,480,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتلBellis Deluxe
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته6,530,000 تومان
قیمت 1 تخته9,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال4,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتلIc Green Palace
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته6,520,000 تومان
قیمت 1 تخته9,530,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال4,060,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتلDelphin Imperial
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته6,960,000 تومان
قیمت 1 تخته9,680,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال4,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتلRixos Sungate
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته7,000,000 تومان
قیمت 1 تخته9,760,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال4,320,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتلRoyal Wings
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته7,140,000 تومان
قیمت 1 تخته9,970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال4,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتلRoyal Seginus
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته7,140,000 تومان
قیمت 1 تخته9,970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال4,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتلRoyal Seginus
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته7,150,000 تومان
قیمت 1 تخته9,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال4,460,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,650,000 تومان
توضیحات
آنتالیا
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 16 خرداد , 1397 - تاریخ پایان تور : 24 خرداد , 1397
 مدارک لازم
 خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل با صبحانه، ناهار ، شام
ترنسفر فرودگاهی
تور لیدر فارسی زبان
بیمه مسافرتی
 توضیحات

افزایش نرخ ارز به عهده آژانس ثبت نام کننده و یا مسافرین الزامی میباشد

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی رادین گشت و شماره  ۰۲۱۸۸۷۳۰۸۳۰  تماس حاصل فرمایید .

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری ارمنستانو قیمت تور ارزان آنتالیا پاییز 97و قیمت تور ارزان آنتالیا پاییز 97" دعوت می‌کنیم .

وبلاگ گردشگری پرواز یار
بهترین زمان سفر به بلگراد؛ بارسلونای منطقه بالکان در صربستان
ضروری‌ترین لوازم سفرهای طبیعت‌گردی
راهنمای سفر به والنسیا، اسپانیا
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک