تور لحظه آخری
آژانس مسافرتی کبریاسفر تکین
شروع تور از 10 فروردین , 1397
۰۲۱۸۸۸۲۲۲۴۹
6 شب آنتالیا
 مسیر سفر
تهران
    
آنتالیا
 نوع سفر
air   -  ایران ایر
 هتل‌ها
نام هتلخدمات هتلقیمت 2 تختهقیمت 1 تختهکودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Lara Hadrianus
all
1,740,000 تومان2,040,000 تومان1,540,000 تومان1,140,000 تومان
Belkon
all
1,740,000 تومان2,040,000 تومان1,540,000 تومان1,140,000 تومان
Cender
all
1,840,000 تومان2,140,000 تومان1,540,000 تومان1,140,000 تومان
Max Holiday
u.all
2,040,000 تومان2,540,000 تومان1,640,000 تومان1,140,000 توماناستخر آب گرم
Grand Park Lara
u.all
2,040,000 تومان2,940,000 تومان1,840,000 تومان1,140,000 توماناستخر آب گرم
Grand Ring
u.all
2,140,000 تومان2,640,000 تومان1,740,000 تومان1,140,000 تومانkemer
Kervansaray Kundu
u.all
2,240,000 تومان2,740,000 تومان1,740,000 تومان1,140,000 تومان
Ramada Resort Lara
u.all
2,340,000 تومان2,940,000 تومان1,840,000 تومان1,140,000 توماناستخر آب گرم
Lykia World
u.all
2,340,000 تومان3,140,000 تومان1,940,000 تومان1,140,000 تومان
Avantgarde
u.all
2,440,000 تومان3,040,000 تومان1,840,000 تومان1,140,000 تومان
Kervansaray Lara
u.all
2,540,000 تومان3,240,000 تومان1,940,000 تومان1,140,000 تومان
Alva Donna
u.all
2,640,000 تومان3,240,000 تومان1,940,000 تومان1,140,000 توماناستخر آب گرم
Orange County
u.all
2,640,000 تومان3,340,000 تومان2,040,000 تومان1,140,000 تومان
Melas Lara
u.all
2,640,000 تومان3,640,000 تومان2,040,000 تومان1,140,000 تومان
Spice
u.all
2,840,000 تومان3,640,000 تومان2,040,000 تومان1,140,000 تومان
Miracle
u.all
3,140,000 تومان4,040,000 تومان2,140,000 تومان1,140,000 تومان
Cornelia De Luxe
u.all
3,140,000 تومان4,040,000 تومان2,140,000 تومان1,140,000 تومان
Ela Quality
u.all
3,240,000 تومان4,840,000 تومان2,440,000 تومان1,140,000 تومان
Sherwood Breezes
u.all
3,340,000 تومان4,440,000 تومان2,340,000 تومان1,140,000 تومان
Susesi
u.all
3,340,000 تومان4,440,000 تومان2,340,000 تومان1,140,000 تومان
Rixos Sungate
u.all
3,640,000 تومان4,940,000 تومان2,440,000 تومان1,140,000 تومان
Titanic Beach Lara
u.all
3,640,000 تومان5,340,000 تومان2,540,000 تومان1,140,000 توماناستخر آب گرم
Titanic Deluxe Belek
u.all
4,240,000 تومان5,740,000 تومان2,740,000 تومان1,140,000 توماناستخر آب گرم
نام هتلLara Hadrianus
خدمات هتلall
قیمت دو تخته1,740,000 تومان
قیمت 1 تخته2,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,140,000 تومان
توضیحات
نام هتلBelkon
خدمات هتلall
قیمت دو تخته1,740,000 تومان
قیمت 1 تخته2,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,140,000 تومان
توضیحات
نام هتلCender
خدمات هتلall
قیمت دو تخته1,840,000 تومان
قیمت 1 تخته2,140,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,140,000 تومان
توضیحات
نام هتلMax Holiday
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,040,000 تومان
قیمت 1 تخته2,540,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,640,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,140,000 تومان
توضیحاتاستخر آب گرم
نام هتلGrand Park Lara
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,040,000 تومان
قیمت 1 تخته2,940,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,140,000 تومان
توضیحاتاستخر آب گرم
نام هتلGrand Ring
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,140,000 تومان
قیمت 1 تخته2,640,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,140,000 تومان
توضیحاتkemer
نام هتلKervansaray Kundu
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,240,000 تومان
قیمت 1 تخته2,740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,140,000 تومان
توضیحات
نام هتلRamada Resort Lara
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,340,000 تومان
قیمت 1 تخته2,940,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,140,000 تومان
توضیحاتاستخر آب گرم
نام هتلLykia World
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,340,000 تومان
قیمت 1 تخته3,140,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,140,000 تومان
توضیحات
نام هتلAvantgarde
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,440,000 تومان
قیمت 1 تخته3,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,140,000 تومان
توضیحات
نام هتلKervansaray Lara
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,540,000 تومان
قیمت 1 تخته3,240,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,140,000 تومان
توضیحات
نام هتلAlva Donna
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,640,000 تومان
قیمت 1 تخته3,240,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,140,000 تومان
توضیحاتاستخر آب گرم
نام هتلOrange County
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,640,000 تومان
قیمت 1 تخته3,340,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,040,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,140,000 تومان
توضیحات
نام هتلMelas Lara
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,640,000 تومان
قیمت 1 تخته3,640,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,040,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,140,000 تومان
توضیحات
نام هتلSpice
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,840,000 تومان
قیمت 1 تخته3,640,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,040,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,140,000 تومان
توضیحات
نام هتلMiracle
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,140,000 تومان
قیمت 1 تخته4,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,140,000 تومان
توضیحات
نام هتلCornelia De Luxe
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,140,000 تومان
قیمت 1 تخته4,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,140,000 تومان
توضیحات
نام هتلEla Quality
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,240,000 تومان
قیمت 1 تخته4,840,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,140,000 تومان
توضیحات
نام هتلSherwood Breezes
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,340,000 تومان
قیمت 1 تخته4,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,140,000 تومان
توضیحات
نام هتلSusesi
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,340,000 تومان
قیمت 1 تخته4,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,140,000 تومان
توضیحات
نام هتلRixos Sungate
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,640,000 تومان
قیمت 1 تخته4,940,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,140,000 تومان
توضیحات
نام هتلTitanic Beach Lara
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,640,000 تومان
قیمت 1 تخته5,340,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,140,000 تومان
توضیحاتاستخر آب گرم
نام هتلTitanic Deluxe Belek
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته4,240,000 تومان
قیمت 1 تخته5,740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,140,000 تومان
توضیحاتاستخر آب گرم
آنتالیا
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 10 فروردین , 1397 - تاریخ پایان تور : 16 فروردین , 1397
 مدارک لازم
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت با پرواز ایر باس مدرن هواپیمایی ایران ایر - 6شب اقامت در هتل- ترانسفر فرودگاهی- بیمه مسافرتی- راهنمای فارسی زبان فرودگاه اسپارتا
 توضیحات

رفت 23:20 برگشت 02:20
ایرباس جدید A330
نرخ کودک زیر 2 سال 440.000 تومان میباشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
پرواز چارتر و هتل گارانتی میباشد و در صورت کنسلی و تغییر تاریخ سوخت کامل میگردد.

پشتیبانی: 09364781644
لینک کانال تلگرام: kebriasafar@

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی کبریاسفر تکین و شماره  ۰۲۱۸۸۸۲۲۲۴۹  تماس حاصل فرمایید .

شما را به خواندن مطلب " تور های لحظه آخری " دعوت می‌کنیم .

وبلاگ گردشگری پرواز یار
جشن رنگ گرجستان
بهترین هتل های ارزان پنانگ؛ مروارید درخشان مالزی
جاذبه‌ های گردشگری محبوب که ناشناخته مانده اند (قسمت اول)
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک