تور لحظه آخری
آژانس مسافرتی کبریا سفر
شروع تور از 22 فروردین , 1397
02188822249
6 شب آنتالیا
 مسیر سفر
تهران
    
آنتالیا
 نوع سفر
هوایی  -  آتا
 هتل‌ها
نام هتلخدمات هتلقیمت 2 تختهقیمت 1 تختهکودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
attala
b.b
1,090,000 تومان1,200,000 تومان960,000 تومان890,000 تومان
club herakles
all
1,320,000 تومان1,470,000 تومان1,140,000 تومان890,000 تومان
lara dinc
all
1,440,000 تومان1,650,000 تومان1,190,000 تومان890,000 تومان
belkon
all
1,500,000 تومان1,740,000 تومان1,210,000 تومان890,000 تومان
nazar beach
lara hadrianus
u.all
u.all
1,500,000 تومان1,740,000 تومان1,210,000 تومان890,000 تومان
palmet resort
u.all
1,560,000 تومان1,830,000 تومان1,240,000 تومان890,000 تومان
maya world
u.all
1,680,000 تومان2,080,000 تومان1,280,000 تومان890,000 تومان
armas labada
u.all
1,800,000 تومان2,190,000 تومان1,330,000 تومان890,000 تومان
sensitive premium
u.all
1,800,000 تومان2,190,000 تومان1,330,000 تومان890,000 تومان
kervansaray kundu
u.all
1,830,000 تومان2,240,000 تومان1,340,000 تومان890,000 تومان
orange county
u.all
1,890,000 تومان2,330,000 تومان1,370,000 تومان890,000 تومان
grand park lara
u.all
1,920,000 تومان2,320,000 تومان1,380,000 تومان890,000 تومان
kervansaray lara
u.all
1,920,000 تومان2,370,000 تومان1,380,000 تومان890,000 تومان
lara family club
u.all
2,010,000 تومان2,320,000 تومان1,420,000 تومان890,000 تومان
ramada resort
u.all
2,100,000 تومان2,640,000 تومان1,450,000 تومان890,000 تومان
club sera
u.all
2,250,000 تومان2,990,000 تومان1,510,000 تومان890,000 تومان
trendy lara
kremlin palace
u.all
u.all
2,400,000 تومان3,090,000 تومان1,570,000 تومان890,000 تومان
miracle
baia
u.all
u.all
2,520,000 تومان3,270,000 تومان1,620,000 تومان890,000 تومان
concorde
u.all
2,550,000 تومان3,320,000 تومان1,630,000 تومان890,000 تومان
bellis
u.all
2,580,000 تومان3,360,000 تومان1,640,000 تومان890,000 تومان
royal wings
royal seginus
royal holiday palace
u.all
u.all
u.all
2,850,000 تومان3,770,000 تومان1,630,000 تومان890,000 تومان
delphin palace
u.all
2,850,000 تومان3,770,000 تومان1,630,000 تومان890,000 تومان
delphin palace
u.all
2,850,000 تومان3,770,000 تومان1,630,000 تومان890,000 تومان
bellis
u.all
2,910,000 تومان3,860,000 تومان1,780,000 تومان890,000 تومان
delphin be grand
u.all
2,970,000 تومان3,950,000 تومان1,670,000 تومان890,000 تومان
titanic beach lara
u.all
3,000,000 تومان3,990,000 تومان1,810,000 تومان890,000 تومان
delphin imperial
u.all
3,030,000 تومان4,040,000 تومان1,690,000 تومان890,000 تومان
selectum luxury
u.all
3,030,000 تومان4,040,000 تومان1,690,000 تومان890,000 تومان
ela quality
u.all
3,060,000 تومان4,080,000 تومان1,700,000 تومان890,000 تومان
adam & eva
u.all
3,150,000 تومان4,220,000 تومان1,730,000 تومان890,000 تومان
limak lara
u.all
3,180,000 تومان4,260,000 تومان1,880,000 تومان890,000 تومان
rixos sungate
u.all
3,210,000 تومان4,310,000 تومان1,750,000 تومان890,000 تومان
barut lara
u.all
3,330,000 تومان3,660,000 تومان1,350,000 تومان890,000 تومان
نام هتلattala
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,090,000 تومان
قیمت 1 تخته1,200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال960,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال890,000 تومان
توضیحات
نام هتلclub herakles
خدمات هتلall
قیمت دو تخته1,320,000 تومان
قیمت 1 تخته1,470,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال890,000 تومان
توضیحات
نام هتلlara dinc
خدمات هتلall
قیمت دو تخته1,440,000 تومان
قیمت 1 تخته1,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال890,000 تومان
توضیحات
نام هتلbelkon
خدمات هتلall
قیمت دو تخته1,500,000 تومان
قیمت 1 تخته1,740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,210,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال890,000 تومان
توضیحات
نام هتلnazar beach
lara hadrianus
خدمات هتلu.all
u.all
قیمت دو تخته1,500,000 تومان
قیمت 1 تخته1,740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,210,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال890,000 تومان
توضیحات
نام هتلpalmet resort
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته1,560,000 تومان
قیمت 1 تخته1,830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,240,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال890,000 تومان
توضیحات
نام هتلmaya world
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته1,680,000 تومان
قیمت 1 تخته2,080,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,280,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال890,000 تومان
توضیحات
نام هتلarmas labada
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته1,800,000 تومان
قیمت 1 تخته2,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,330,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال890,000 تومان
توضیحات
نام هتلsensitive premium
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته1,800,000 تومان
قیمت 1 تخته2,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,330,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال890,000 تومان
توضیحات
نام هتلkervansaray kundu
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته1,830,000 تومان
قیمت 1 تخته2,240,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال890,000 تومان
توضیحات
نام هتلorange county
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته1,890,000 تومان
قیمت 1 تخته2,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,370,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال890,000 تومان
توضیحات
نام هتلgrand park lara
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته1,920,000 تومان
قیمت 1 تخته2,320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال890,000 تومان
توضیحات
نام هتلkervansaray lara
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته1,920,000 تومان
قیمت 1 تخته2,370,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال890,000 تومان
توضیحات
نام هتلlara family club
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,010,000 تومان
قیمت 1 تخته2,320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,420,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال890,000 تومان
توضیحات
نام هتلramada resort
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,100,000 تومان
قیمت 1 تخته2,640,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال890,000 تومان
توضیحات
نام هتلclub sera
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,250,000 تومان
قیمت 1 تخته2,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,510,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال890,000 تومان
توضیحات
نام هتلtrendy lara
kremlin palace
خدمات هتلu.all
u.all
قیمت دو تخته2,400,000 تومان
قیمت 1 تخته3,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,570,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال890,000 تومان
توضیحات
نام هتلmiracle
baia
خدمات هتلu.all
u.all
قیمت دو تخته2,520,000 تومان
قیمت 1 تخته3,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,620,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال890,000 تومان
توضیحات
نام هتلconcorde
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,550,000 تومان
قیمت 1 تخته3,320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,630,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال890,000 تومان
توضیحات
نام هتلbellis
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,580,000 تومان
قیمت 1 تخته3,360,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,640,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال890,000 تومان
توضیحات
نام هتلroyal wings
royal seginus
royal holiday palace
خدمات هتلu.all
u.all
u.all
قیمت دو تخته2,850,000 تومان
قیمت 1 تخته3,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,630,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال890,000 تومان
توضیحات
نام هتلdelphin palace
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,850,000 تومان
قیمت 1 تخته3,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,630,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال890,000 تومان
توضیحات
نام هتلdelphin palace
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,850,000 تومان
قیمت 1 تخته3,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,630,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال890,000 تومان
توضیحات
نام هتلbellis
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,910,000 تومان
قیمت 1 تخته3,860,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,780,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال890,000 تومان
توضیحات
نام هتلdelphin be grand
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,970,000 تومان
قیمت 1 تخته3,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال890,000 تومان
توضیحات
نام هتلtitanic beach lara
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,000,000 تومان
قیمت 1 تخته3,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,810,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال890,000 تومان
توضیحات
نام هتلdelphin imperial
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,030,000 تومان
قیمت 1 تخته4,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال890,000 تومان
توضیحات
نام هتلselectum luxury
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,030,000 تومان
قیمت 1 تخته4,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال890,000 تومان
توضیحات
نام هتلela quality
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,060,000 تومان
قیمت 1 تخته4,080,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال890,000 تومان
توضیحات
نام هتلadam & eva
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,150,000 تومان
قیمت 1 تخته4,220,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,730,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال890,000 تومان
توضیحات
نام هتلlimak lara
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,180,000 تومان
قیمت 1 تخته4,260,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,880,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال890,000 تومان
توضیحات
نام هتلrixos sungate
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,210,000 تومان
قیمت 1 تخته4,310,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال890,000 تومان
توضیحات
نام هتلbarut lara
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,330,000 تومان
قیمت 1 تخته3,660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال890,000 تومان
توضیحات
آنتالیا
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 22 فروردین , 1397 - تاریخ پایان تور : 30 فروردین , 1397
 مدارک لازم
اسکن پاسپورت
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت با پرواز ایر باس مدرن هواپیمایی آتا - 6شب اقامت در هتل- ترانسفر فرودگاهی- بیمه مسافرتی- راهنمای فارسی زبان
 توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 240.000 تومان میباشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
پرواز چارتر و هتل گارانتی میباشد و در صورت کنسلی و تغییر تاریخ سوخت کامل میگردد.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی کبریا سفر و شماره  02188822249  تماس حاصل فرمایید .

شما را به خواندن مطلب " تور ترابزون از تبریز " دعوت می‌کنیم .

وبلاگ گردشگری پرواز یار
جشن رنگ گرجستان
بهترین هتل های ارزان پنانگ؛ مروارید درخشان مالزی
جاذبه‌ های گردشگری محبوب که ناشناخته مانده اند (قسمت اول)
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک