تور لحظه آخری
آژانس مسافرتی امیدان پرواز
شروع تور از 25 اسفند , 1396
۰۲۱۴۴۰۰۲۰۲۰
6 شب آنتالیا
 مسیر سفر
تهران
    
آنتالیا
 نوع سفر
air   -  ماهان
 هتل‌ها
نام هتلخدمات هتلقیمت 2 تختهقیمت 1 تختهکودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Lara Dinc
all
2,495,000 تومان2,695,000 تومان2,095,000 تومان1,895,000 تومان
Sarp
all
2,695,000 تومان3,095,000 تومان2,295,000 تومان1,895,000 تومان
The Sense Deluxe
all
2,895,000 تومان3,345,000 تومان2,345,000 تومان1,895,000 تومان
Orange County
u.all
2,995,000 تومان3,545,000 تومان2,395,000 تومان1,895,000 تومانALANYA
Adonis
all
2,945,000 تومان3,395,000 تومان2,395,000 تومان1,895,000 تومان
Side Star Resort
all
3,095,000 تومان3,595,000 تومان2,445,000 تومان1,895,000 تومان
Side Star Elegance
all
3,245,000 تومان3,795,000 تومان2,495,000 تومان1,895,000 تومان
Aska Lara
u.all
3,095,000 تومان3,695,000 تومان2,495,000 تومان1,895,000 تومانASKA LARA REIVER
Grand Park Lara
u.all
3,295,000 تومان تومان2,495,000 تومان1,895,000 تومان
Club Mega Saray
u.all
3,395,000 تومان4,145,000 تومان2,595,000 تومان1,895,000 تومان
Aska Lara
u.all
3,695,000 تومان4,545,000 تومان2,695,000 تومان1,895,000 تومان
Kervansaray Lara
u.all
3,695,000 تومان4,595,000 تومان2,745,000 تومان1,895,000 تومان
Miracle
u.all
4,245,000 تومان5,295,000 تومان2,995,000 تومان1,895,000 تومان
Ela Quality
u.all
4,545,000 تومان5,795,000 تومان3,095,000 تومان1,895,000 تومان
Susesi
u.all
4,695,000 تومان5,995,000 تومان3,195,000 تومان1,895,000 تومان
Royal Wings
u.all
4,695,000 تومان6,095,000 تومان3,245,000 تومان1,895,000 تومان
Rixos Sungate
u.all
4,745,000 تومان6,195,000 تومان3,245,000 تومان1,895,000 تومان
Royal Holiday Palace
u.all
4,895,000 تومان6,295,000 تومان3,295,000 تومان1,895,000 تومان
Royal Seginus
u.all
4,895,000 تومان6,295,000 تومان3,295,000 تومان1,895,000 تومان
Titanic Beach Lara
u.all
5,295,000 تومان6,795,000 تومان3,445,000 تومان1,895,000 تومان
Titanic Deluxe Belek
u.all
5,695,000 تومان7,195,000 تومان3,545,000 تومان1,895,000 تومان
Delphin Imperial
u.all
5,495,000 تومان7,245,000 تومان3,595,000 تومان1,895,000 تومان
Regnum Carya 
u.all
6,995,000 تومان9,595,000 تومان4,495,000 تومان1,895,000 تومان
نام هتلLara Dinc
خدمات هتلall
قیمت دو تخته2,495,000 تومان
قیمت 1 تخته2,695,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,095,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتلSarp
خدمات هتلall
قیمت دو تخته2,695,000 تومان
قیمت 1 تخته3,095,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,295,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتلThe Sense Deluxe
خدمات هتلall
قیمت دو تخته2,895,000 تومان
قیمت 1 تخته3,345,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,345,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتلOrange County
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,995,000 تومان
قیمت 1 تخته3,545,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,395,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,895,000 تومان
توضیحاتALANYA
نام هتلAdonis
خدمات هتلall
قیمت دو تخته2,945,000 تومان
قیمت 1 تخته3,395,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,395,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتلSide Star Resort
خدمات هتلall
قیمت دو تخته3,095,000 تومان
قیمت 1 تخته3,595,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,445,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتلSide Star Elegance
خدمات هتلall
قیمت دو تخته3,245,000 تومان
قیمت 1 تخته3,795,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتلAska Lara
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,095,000 تومان
قیمت 1 تخته3,695,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,895,000 تومان
توضیحاتASKA LARA REIVER
نام هتلGrand Park Lara
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,295,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتلClub Mega Saray
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,395,000 تومان
قیمت 1 تخته4,145,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,595,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتلAska Lara
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,695,000 تومان
قیمت 1 تخته4,545,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,695,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتلKervansaray Lara
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,695,000 تومان
قیمت 1 تخته4,595,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,745,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتلMiracle
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته4,245,000 تومان
قیمت 1 تخته5,295,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,995,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتلEla Quality
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته4,545,000 تومان
قیمت 1 تخته5,795,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,095,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتلSusesi
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته4,695,000 تومان
قیمت 1 تخته5,995,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,195,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتلRoyal Wings
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته4,695,000 تومان
قیمت 1 تخته6,095,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,245,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتلRixos Sungate
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته4,745,000 تومان
قیمت 1 تخته6,195,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,245,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتلRoyal Holiday Palace
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته4,895,000 تومان
قیمت 1 تخته6,295,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,295,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتلRoyal Seginus
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته4,895,000 تومان
قیمت 1 تخته6,295,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,295,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتلTitanic Beach Lara
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته5,295,000 تومان
قیمت 1 تخته6,795,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,445,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتلTitanic Deluxe Belek
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته5,695,000 تومان
قیمت 1 تخته7,195,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,545,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتلDelphin Imperial
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته5,495,000 تومان
قیمت 1 تخته7,245,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,595,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,895,000 تومان
توضیحات
نام هتلRegnum Carya 
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته6,995,000 تومان
قیمت 1 تخته9,595,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال4,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,895,000 تومان
توضیحات
آنتالیا
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 25 اسفند , 1396 - تاریخ پایان تور : 7 فروردین , 1397
 مدارک لازم
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان (دنیزلی) - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو - راهنمای فارسی زبان -کودک زیر دوسال 290.000 می باشد
 توضیحات

BUSINESS CLASS MAHAN AIR + 250.000T
برنامه هاي شاد نوروزی
تاریخ های رفت :25 اسفند +1 الی 8 فروردین
کلیه نرخ های پکیج در تاریخ 1 و 3 و4 فروردین(21- 23 - 24 مارچ)شامل 200.000 تومان افزایش نرخ می باشد.
بیزینس کلاس+250.000 تومان
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان،لیدر فارسی زبان،بیمه مسافرتی ،ترانسفر فرودگاهی
کودک زیر دوسال 290.000 تومان می باشد
برنامه شاد نوروزی

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی امیدان پرواز و شماره  ۰۲۱۴۴۰۰۲۰۲۰  تماس حاصل فرمایید .

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری دبی " دعوت می‌کنیم .

وبلاگ گردشگری پرواز یار
حقایق جالب درباره صومعه گلاتی؛ گرجستان
چهره ای متفاوت از استانبول در عکس هایی رنگارنگ
بهترین پارک های اروپا در کدام کشورها قرار دارند؟ (قسمت اول)
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک