تور لحظه آخری
آژانس مسافرتی امیدان پرواز
شروع تور از 28 مهر , 1396
۰۲۱۴۴۰۰۲۰۲۰
6 شب آنتالیا
 مسیر سفر
تهران
    
آنتالیا
 نوع سفر
air   -  ماهان
 هتل‌ها
نام هتلخدمات هتلقیمت 2 تختهقیمت 1 تختهکودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Lara Dinc
all
1,445,000 تومان1,745,000 تومان1,345,000 تومان995,000 تومان
Grand Mir' Amor
all
1,595,000 تومان1,845,000 تومان1,395,000 تومان995,000 تومان
Belpoint Beach
all
1,695,000 تومان1,995,000 تومان1,395,000 تومان995,000 تومان
Ramada Resort Side
u.all
1,795,000 تومان2,095,000 تومان1,495,000 تومان995,000 تومان
Sarp
all
1,845,000 تومان2,195,000 تومان1,495,000 تومان995,000 تومان
TRANSATLANTİK
u.all
1,895,000 تومان2,245,000 تومان1,495,000 تومان995,000 تومان
Orange County
u.all
1,945,000 تومان2,195,000 تومان1,495,000 تومان995,000 تومان
Crystal Waterworld
u.all
2,045,000 تومان2,445,000 تومان1,595,000 تومان995,000 تومان
Adonis
all
2,095,000 تومان2,595,000 تومان1,595,000 تومان995,000 تومان
Orange County
u.all
2,095,000 تومان2,595,000 تومان1,595,000 تومان995,000 تومانKEMER
Kervansaray Kundu
u.all
2,145,000 تومان2,695,000 تومان1,645,000 تومان995,000 تومان
Kervansaray Lara
u.all
2,295,000 تومان2,845,000 تومان1,695,000 تومان995,000 تومان
Aska Lara
u.all
2,395,000 تومان2,995,000 تومان1,745,000 تومان995,000 تومان
Adalya Elite Lara
u.all
2,445,000 تومان2,995,000 تومان1,795,000 تومان995,000 تومان
Club Sera
u.all
2,495,000 تومان3,095,000 تومان1,795,000 تومان995,000 تومان
WOW Kremlin Palace
u.all
2,595,000 تومان3,295,000 تومان1,845,000 تومان995,000 تومان
Granada Luxury Belek
u.all
2,745,000 تومان3,495,000 تومان1,895,000 تومان995,000 تومان
Sherwood Dreams
u.all
2,745,000 تومان3,495,000 تومان1,895,000 تومان995,000 تومان
Sherwood Breezes
u.all
2,795,000 تومان3,495,000 تومان1,895,000 تومان995,000 تومان
Delphin Palace
u.all
2,795,000 تومان3,495,000 تومان1,945,000 تومان995,000 تومان
Delphin Imperial
u.all
3,195,000 تومان4,145,000 تومان2,145,000 تومان995,000 تومان
Baia Lara
u.all
3,195,000 تومان4,145,000 تومان2,145,000 تومان995,000 تومان
Titanic Beach Lara
u.all
3,295,000 تومان4,295,000 تومان2,195,000 تومان995,000 تومان
Royal Holiday Palace
u.all
3,395,000 تومان4,445,000 تومان2,245,000 تومان995,000 تومان
Titanic Deluxe Belek
u.all
3,595,000 تومان4,695,000 تومان2,295,000 تومان995,000 تومان
Rixos Premium
u.all
4,495,000 تومان5,995,000 تومان2,795,000 تومان995,000 تومان
نام هتلLara Dinc
خدمات هتلall
قیمت دو تخته1,445,000 تومان
قیمت 1 تخته1,745,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,345,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال995,000 تومان
توضیحات
نام هتلGrand Mir' Amor
خدمات هتلall
قیمت دو تخته1,595,000 تومان
قیمت 1 تخته1,845,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,395,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال995,000 تومان
توضیحات
نام هتلBelpoint Beach
خدمات هتلall
قیمت دو تخته1,695,000 تومان
قیمت 1 تخته1,995,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,395,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال995,000 تومان
توضیحات
نام هتلRamada Resort Side
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته1,795,000 تومان
قیمت 1 تخته2,095,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال995,000 تومان
توضیحات
نام هتلSarp
خدمات هتلall
قیمت دو تخته1,845,000 تومان
قیمت 1 تخته2,195,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال995,000 تومان
توضیحات
نام هتلTRANSATLANTİK
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته1,895,000 تومان
قیمت 1 تخته2,245,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال995,000 تومان
توضیحات
نام هتلOrange County
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته1,945,000 تومان
قیمت 1 تخته2,195,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال995,000 تومان
توضیحات
نام هتلCrystal Waterworld
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,045,000 تومان
قیمت 1 تخته2,445,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,595,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال995,000 تومان
توضیحات
نام هتلAdonis
خدمات هتلall
قیمت دو تخته2,095,000 تومان
قیمت 1 تخته2,595,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,595,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال995,000 تومان
توضیحات
نام هتلOrange County
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,095,000 تومان
قیمت 1 تخته2,595,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,595,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال995,000 تومان
توضیحاتKEMER
نام هتلKervansaray Kundu
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,145,000 تومان
قیمت 1 تخته2,695,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,645,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال995,000 تومان
توضیحات
نام هتلKervansaray Lara
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,295,000 تومان
قیمت 1 تخته2,845,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,695,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال995,000 تومان
توضیحات
نام هتلAska Lara
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,395,000 تومان
قیمت 1 تخته2,995,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,745,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال995,000 تومان
توضیحات
نام هتلAdalya Elite Lara
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,445,000 تومان
قیمت 1 تخته2,995,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,795,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال995,000 تومان
توضیحات
نام هتلClub Sera
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,495,000 تومان
قیمت 1 تخته3,095,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,795,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال995,000 تومان
توضیحات
نام هتلWOW Kremlin Palace
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,595,000 تومان
قیمت 1 تخته3,295,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,845,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال995,000 تومان
توضیحات
نام هتلGranada Luxury Belek
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,745,000 تومان
قیمت 1 تخته3,495,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,895,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال995,000 تومان
توضیحات
نام هتلSherwood Dreams
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,745,000 تومان
قیمت 1 تخته3,495,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,895,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال995,000 تومان
توضیحات
نام هتلSherwood Breezes
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,795,000 تومان
قیمت 1 تخته3,495,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,895,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال995,000 تومان
توضیحات
نام هتلDelphin Palace
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,795,000 تومان
قیمت 1 تخته3,495,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,945,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال995,000 تومان
توضیحات
نام هتلDelphin Imperial
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,195,000 تومان
قیمت 1 تخته4,145,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,145,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال995,000 تومان
توضیحات
نام هتلBaia Lara
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,195,000 تومان
قیمت 1 تخته4,145,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,145,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال995,000 تومان
توضیحات
نام هتلTitanic Beach Lara
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,295,000 تومان
قیمت 1 تخته4,295,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,195,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال995,000 تومان
توضیحات
نام هتلRoyal Holiday Palace
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,395,000 تومان
قیمت 1 تخته4,445,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,245,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال995,000 تومان
توضیحات
نام هتلTitanic Deluxe Belek
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,595,000 تومان
قیمت 1 تخته4,695,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,295,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال995,000 تومان
توضیحات
نام هتلRixos Premium
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته4,495,000 تومان
قیمت 1 تخته5,995,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,795,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال995,000 تومان
توضیحات
آنتالیا
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 28 مهر , 1396 - تاریخ پایان تور : 5 آبان , 1396
 مدارک لازم
 خدمات آژانس
بلیط پرواز ماهان (دنیزلی) -ترانسفر فرودگاهی-بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو - راهنمای فارسی زبان
 توضیحات

بیزینس کلاس+300.000 تومان

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی امیدان پرواز و شماره  ۰۲۱۴۴۰۰۲۰۲۰  تماس حاصل فرمایید .

شما را به خواندن مطلب " تور ارزان تایلند " دعوت می‌کنیم .

وبلاگ گردشگری پرواز یار
جشن رنگ گرجستان
بهترین هتل های ارزان پنانگ؛ مروارید درخشان مالزی
جاذبه‌ های گردشگری محبوب که ناشناخته مانده اند (قسمت اول)
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک