تور لحظه آخری
آژانس مسافرتی سلام پرواز
شروع تور از 7 اردیبهشت , 1397
۰۲۱-۲۲۲۲۱۵۰۰
6 شب آنتالیا
 مسیر سفر
تهران
    
آنتالیا
 نوع سفر
هوایی   -  هوایی - سان اکسپرس
 هتل‌ها
نام هتلخدمات هتلقیمت 2 تختهقیمت 1 تختهکودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Ares Dream
all
2,561,000 تومان2,770,000 تومان2,352,000 تومان2,145,000 تومان
Lara Hadrianus
all
2,673,000 تومان2,938,000 تومان2,408,000 تومان2,145,000 تومان
Nazar Beach
all
2,693,000 تومان2,969,000 تومان2,418,000 تومان2,145,000 تومان
Maya World
all
2,785,000 تومان3,106,000 تومان2,464,000 تومان2,145,000 تومان
Palmet
all
2,907,000 تومان3,443,000 تومان2,525,000 تومان2,145,000 تومان
Daima Biz
all
2,938,000 تومان3,336,000 تومان2,540,000 تومان2,145,000 تومان
Cender
all
2,969,000 تومان3,382,000 تومان2,556,000 تومان2,145,000 تومان
Karmir
u.all
3,030,000 تومان3,652,000 تومان2,586,000 تومان2,145,000 تومان
Grand Ring
all
3,091,000 تومان3,565,000 تومان2,617,000 تومان2,145,000 تومان
Sherwood Dreams
u.all
3,213,000 تومان3,749,000 تومان2,678,000 تومان2,145,000 تومان
Dosinia Luxury
u.all
3,244,000 تومان3,795,000 تومان2,693,000 تومان2,145,000 تومان
Amara Prestige
u.all
3,244,000 تومان3,795,000 تومان2,693,000 تومان2,145,000 تومان
Limak Limra
all
3,244,000 تومان3,795,000 تومان2,693,000 تومان2,145,000 تومان
Grand Park Lara
u.all
3,366,000 تومان4,101,000 تومان2,448,000 تومان2,145,000 تومان
PGS Kremlin Palace
u.all
3,458,000 تومان4,116,000 تومان2,800,000 تومان2,145,000 تومان
Crystal Waterworld
u.all
3,703,000 تومان4,483,000 تومان2,923,000 تومان2,145,000 تومان
Baia Lara
u.all
3,825,000 تومان4,667,000 تومان2,984,000 تومان2,145,000 تومان
Orange County
u.all
3,999,000 تومان4,927,000 تومان3,071,000 تومان2,145,000 تومان
Adalya Elite Lara
u.all
4,131,000 تومان5,126,000 تومان3,137,000 تومان2,145,000 تومان
Delphin Diva
u.all
4,621,000 تومان5,860,000 تومان3,382,000 تومان2,145,000 تومان
Bellis Deluxe
u.all
4,728,000 تومان6,024,000 تومان3,433,000 تومان2,145,000 تومان
Royal Wings
u.all
4,743,000 تومان6,044,000 تومان3,443,000 تومان2,145,000 تومان
Royal Holiday Palace
u.all
4,743,000 تومان6,044,000 تومان3,443,000 تومان2,145,000 تومان
Royal Seginus
u.all
4,743,000 تومان6,044,000 تومان3,443,000 تومان2,145,000 تومان
Delphin Palace
u.all
4,774,000 تومان6,090,000 تومان3,458,000 تومان2,145,000 تومان
Ic Green Palace
u.all
4,805,000 تومان6,136,000 تومان3,474,000 تومان2,145,000 تومان
Voyage Belek
u.all
5,075,000 تومان6,834,000 تومان3,606,000 تومان2,145,000 تومان
Delphin BE Grand
u.all
5,202,000 تومان6,732,000 تومان3,672,000 تومان2,145,000 تومان
Delphin Imperial
u.all
5,264,000 تومان6,824,000 تومان3,703,000 تومان2,145,000 تومان
Royal Adam & Eve
u.all
5,355,000 تومان6,962,000 تومان3,749,000 تومان2,145,000 تومان
Rixos Premium
u.all
5,814,000 تومان7,650,000 تومان3,978,000 تومان2,145,000 تومان
Rixos Sungate
u.all
6,273,000 تومان8,339,000 تومان4,208,000 تومان2,145,000 تومان
Regnum Carya 
u.all
8,880,000 تومان14,270,000 تومان5,508,000 تومان2,145,000 تومان
Maxx Royal
u.all
11,113,000 تومان15,606,000 تومان6,630,000 تومان2,145,000 تومان
نام هتلAres Dream
خدمات هتلall
قیمت دو تخته2,561,000 تومان
قیمت 1 تخته2,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,352,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتلLara Hadrianus
خدمات هتلall
قیمت دو تخته2,673,000 تومان
قیمت 1 تخته2,938,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,408,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتلNazar Beach
خدمات هتلall
قیمت دو تخته2,693,000 تومان
قیمت 1 تخته2,969,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,418,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتلMaya World
خدمات هتلall
قیمت دو تخته2,785,000 تومان
قیمت 1 تخته3,106,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,464,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتلPalmet
خدمات هتلall
قیمت دو تخته2,907,000 تومان
قیمت 1 تخته3,443,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,525,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتلDaima Biz
خدمات هتلall
قیمت دو تخته2,938,000 تومان
قیمت 1 تخته3,336,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتلCender
خدمات هتلall
قیمت دو تخته2,969,000 تومان
قیمت 1 تخته3,382,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,556,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتلKarmir
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,030,000 تومان
قیمت 1 تخته3,652,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,586,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتلGrand Ring
خدمات هتلall
قیمت دو تخته3,091,000 تومان
قیمت 1 تخته3,565,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,617,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتلSherwood Dreams
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,213,000 تومان
قیمت 1 تخته3,749,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,678,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتلDosinia Luxury
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,244,000 تومان
قیمت 1 تخته3,795,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,693,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتلAmara Prestige
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,244,000 تومان
قیمت 1 تخته3,795,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,693,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتلLimak Limra
خدمات هتلall
قیمت دو تخته3,244,000 تومان
قیمت 1 تخته3,795,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,693,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتلGrand Park Lara
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,366,000 تومان
قیمت 1 تخته4,101,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,448,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتلPGS Kremlin Palace
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,458,000 تومان
قیمت 1 تخته4,116,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتلCrystal Waterworld
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,703,000 تومان
قیمت 1 تخته4,483,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,923,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتلBaia Lara
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,825,000 تومان
قیمت 1 تخته4,667,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,984,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتلOrange County
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,999,000 تومان
قیمت 1 تخته4,927,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,071,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتلAdalya Elite Lara
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته4,131,000 تومان
قیمت 1 تخته5,126,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,137,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتلDelphin Diva
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته4,621,000 تومان
قیمت 1 تخته5,860,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,382,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتلBellis Deluxe
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته4,728,000 تومان
قیمت 1 تخته6,024,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,433,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتلRoyal Wings
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته4,743,000 تومان
قیمت 1 تخته6,044,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,443,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتلRoyal Holiday Palace
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته4,743,000 تومان
قیمت 1 تخته6,044,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,443,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتلRoyal Seginus
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته4,743,000 تومان
قیمت 1 تخته6,044,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,443,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتلDelphin Palace
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته4,774,000 تومان
قیمت 1 تخته6,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,458,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتلIc Green Palace
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته4,805,000 تومان
قیمت 1 تخته6,136,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,474,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتلVoyage Belek
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته5,075,000 تومان
قیمت 1 تخته6,834,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,606,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتلDelphin BE Grand
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته5,202,000 تومان
قیمت 1 تخته6,732,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,672,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتلDelphin Imperial
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته5,264,000 تومان
قیمت 1 تخته6,824,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,703,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتلRoyal Adam & Eve
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته5,355,000 تومان
قیمت 1 تخته6,962,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,749,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتلRixos Premium
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته5,814,000 تومان
قیمت 1 تخته7,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,978,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتلRixos Sungate
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته6,273,000 تومان
قیمت 1 تخته8,339,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال4,208,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتلRegnum Carya 
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته8,880,000 تومان
قیمت 1 تخته14,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال5,508,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,145,000 تومان
توضیحات
نام هتلMaxx Royal
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته11,113,000 تومان
قیمت 1 تخته15,606,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال6,630,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,145,000 تومان
توضیحات
آنتالیا
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 7 اردیبهشت , 1397 - تاریخ پایان تور : 13 اردیبهشت , 1397
 مدارک لازم
 خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل با صبحانه
ترنسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
 توضیحات
  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی سلام پرواز و شماره  ۰۲۱-۲۲۲۲۱۵۰۰  تماس حاصل فرمایید .

شما را به خواندن مطلب " تور ارزان چینو تور لحظه آخری آنتالیا تابستان ۹۷و تور لحظه آخری آنتالیا تابستان ۹۷" دعوت می‌کنیم .

وبلاگ گردشگری پرواز یار
چگونه گردشگر خوبی باشیم؟
از جشنواره های دیدنی گرجستان بیشتر بدانید
جشن رنگ گرجستان
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک