آژانس مسافرتی امیدان پرواز
شروع تور از 7 تیر , 1397
۰۲۱۴۴۰۰۲۰۲۰
6 شب آنتالیا
 مسیر سفر
تهران
    
آنتالیا
 نوع سفر
هوایی   -  هوایی - ایران ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Nazar Beach
all
2,645,000 تومان 3,225,000 تومان 1,895,000 تومان 1,495,000 تومان
Sarp
u.all
2,945,000 تومان 3,665,000 تومان 1,995,000 تومان 1,495,000 تومان
Laren Family
all
3,435,000 تومان 4,275,000 تومان 2,195,000 تومان 2,035,000 تومان رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد
Maya World Belek
all
3,665,000 تومان 4,735,000 تومان 2,295,000 تومان 1,495,000 تومان
Grand Park Lara
u.all
3,765,000 تومان رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد
TRANSATLANTİK
u.all
3,945,000 تومان 5,145,000 تومان 2,495,000 تومان 1,495,000 تومان
Karmir
u.all
4,145,000 تومان 5,445,000 تومان 2,595,000 تومان 1,495,000 تومان
Grand Park Kemer
all
4,245,000 تومان 5,595,000 تومان 2,695,000 تومان 1,495,000 تومان رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد
Grand Park Lara
u.all
4,265,000 تومان 5,625,000 تومان 2,595,000 تومان 1,495,000 تومان رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد
Catamaran Resort
u.all
4,265,000 تومان 5,625,000 تومان 2,695,000 تومان 1,495,000 تومان
Granada Luxury Belek
u.all
4,895,000 تومان 6,575,000 تومان 2,995,000 تومان 1,495,000 تومان alanya رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد
Amara Prestige
u.all
4,925,000 تومان 6,615,000 تومان 2,995,000 تومان 1,495,000 تومان
Calimera Kaya Side
u.all
4,935,000 تومان 6,635,000 تومان 2,995,000 تومان 1,495,000 تومان
Granada Luxury Belek
u.all
5,895,000 تومان 7,995,000 تومان 3,545,000 تومان 1,495,000 تومان
Orange County
u.all
5,925,000 تومان 8,115,000 تومان 3,555,000 تومان 1,495,000 تومان رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد
Kaya Belek
u.all
5,995,000 تومان 8,245,000 تومان 3,595,000 تومان 1,495,000 تومان
Papillon Zeugma
u.all
6,125,000 تومان 8,395,000 تومان 3,655,000 تومان 1,495,000 تومان
Sherwood Breezes
u.all
6,245,000 تومان 8,585,000 تومان 3,715,000 تومان 1,495,000 تومان رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد
Aska Lara
u.all
6,525,000 تومان 8,995,000 تومان 3,855,000 تومان 1,495,000 تومان
Miracle
u.all
7,325,000 تومان 10,185,000 تومان 4,245,000 تومان 1,495,000 تومان
Rixos Beldibi
all
7,865,000 تومان 10,995,000 تومان 4,525,000 تومان 1,495,000 تومان
Titanic Beach Lara
u.all
8,095,000 تومان 11,375,000 تومان 4,645,000 تومان 1,495,000 تومان
Rixos Sungate
all
8,295,000 تومان 11,625,000 تومان 4,725,000 تومان 1,495,000 تومان رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد
Titanic Deluxe Belek
u.all
8,695,000 تومان 12,255,000 تومان 4,935,000 تومان 1,495,000 تومان
Rixos Premium
u.all
11,995,000 تومان 17,155,000 تومان 6,575,000 تومان 1,495,000 تومان
نام هتل Nazar Beach
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 2,645,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,225,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,895,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sarp
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 2,945,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,665,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,995,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Laren Family
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 3,435,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,275,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,195,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,035,000 تومان
توضیحات رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد
نام هتل Maya World Belek
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 3,665,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,735,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,295,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,765,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد
نام هتل TRANSATLANTİK
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,945,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,145,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Karmir
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,145,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,445,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,595,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Kemer
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,245,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,595,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,695,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد
نام هتل Grand Park Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,265,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,625,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,595,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد
نام هتل Catamaran Resort
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,265,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,625,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,695,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,895,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,575,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,995,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات alanya رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد
نام هتل Amara Prestige
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,925,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,615,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,995,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Calimera Kaya Side
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,935,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,635,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,995,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,895,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,995,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,545,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,925,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,115,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,555,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد
نام هتل Kaya Belek
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,995,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,245,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,595,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Papillon Zeugma
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,125,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,395,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,655,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Breezes
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,245,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,585,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,715,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد
نام هتل Aska Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,525,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,995,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,855,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Miracle
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 7,325,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,185,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,245,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Beldibi
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 7,865,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,995,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,525,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 8,095,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,375,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,645,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 8,295,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,625,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,725,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد
نام هتل Titanic Deluxe Belek
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 8,695,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,255,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,935,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 11,995,000 تومان
قیمت 1 تخته 17,155,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,575,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,495,000 تومان
توضیحات
آنتالیا
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 7 تیر , 1397 - تاریخ پایان تور : 14 تیر , 1397
 مدارک لازم
 خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت
ترنسفر فرودگاهی
تور لیدر فارسی زبان
بیمه مسافرتی
 توضیحات

برای دریافت پکیج کامل به سایت OMIDANPARVAZ.COM مراجعه فرمایید .
فرست کلاس ایران ایر + 300000 تومان
کودک زیر 2 سال 199000 تومان می باشد.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی امیدان پرواز و شماره  ۰۲۱۴۴۰۰۲۰۲۰  تماس حاصل فرمایید .
وبلاگ گردشگری پرواز یار
کدام آتشفشان ها دیرتر فعال می‌شوند؟
نیش پشه ها در سفر؛ راه هایی برای پیشگیری
بهترین زمان سفر به سانتورینی؛ جواهر سفید دریای اژه در یونان
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک