تور لحظه آخری
آژانس مسافرتی امیدان پرواز
شروع تور از 7 تیر , 1397
۰۲۱۴۴۰۰۲۰۲۰
6 شب آنتالیا
 مسیر سفر
تهران
    
آنتالیا
 نوع سفر
هوایی   -  هوایی - ایران ایر
 هتل‌ها
نام هتلخدمات هتلقیمت 2 تختهقیمت 1 تختهکودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Nazar Beach
all
2,645,000 تومان3,225,000 تومان1,895,000 تومان1,495,000 تومان
Sarp
u.all
2,945,000 تومان3,665,000 تومان1,995,000 تومان1,495,000 تومان
Laren Family
all
3,435,000 تومان4,275,000 تومان2,195,000 تومان2,035,000 تومانرزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد
Maya World Belek
all
3,665,000 تومان4,735,000 تومان2,295,000 تومان1,495,000 تومان
Grand Park Lara
u.all
3,765,000 تومانرزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد
TRANSATLANTİK
u.all
3,945,000 تومان5,145,000 تومان2,495,000 تومان1,495,000 تومان
Karmir
u.all
4,145,000 تومان5,445,000 تومان2,595,000 تومان1,495,000 تومان
Grand Park Kemer
all
4,245,000 تومان5,595,000 تومان2,695,000 تومان1,495,000 تومانرزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد
Grand Park Lara
u.all
4,265,000 تومان5,625,000 تومان2,595,000 تومان1,495,000 تومانرزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد
Catamaran Resort
u.all
4,265,000 تومان5,625,000 تومان2,695,000 تومان1,495,000 تومان
Granada Luxury Belek
u.all
4,895,000 تومان6,575,000 تومان2,995,000 تومان1,495,000 تومانalanya رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد
Amara Prestige
u.all
4,925,000 تومان6,615,000 تومان2,995,000 تومان1,495,000 تومان
Calimera Kaya Side
u.all
4,935,000 تومان6,635,000 تومان2,995,000 تومان1,495,000 تومان
Granada Luxury Belek
u.all
5,895,000 تومان7,995,000 تومان3,545,000 تومان1,495,000 تومان
Orange County
u.all
5,925,000 تومان8,115,000 تومان3,555,000 تومان1,495,000 تومانرزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد
Kaya Belek
u.all
5,995,000 تومان8,245,000 تومان3,595,000 تومان1,495,000 تومان
Papillon Zeugma
u.all
6,125,000 تومان8,395,000 تومان3,655,000 تومان1,495,000 تومان
Sherwood Breezes
u.all
6,245,000 تومان8,585,000 تومان3,715,000 تومان1,495,000 تومانرزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد
Aska Lara
u.all
6,525,000 تومان8,995,000 تومان3,855,000 تومان1,495,000 تومان
Miracle
u.all
7,325,000 تومان10,185,000 تومان4,245,000 تومان1,495,000 تومان
Rixos Beldibi
all
7,865,000 تومان10,995,000 تومان4,525,000 تومان1,495,000 تومان
Titanic Beach Lara
u.all
8,095,000 تومان11,375,000 تومان4,645,000 تومان1,495,000 تومان
Rixos Sungate
all
8,295,000 تومان11,625,000 تومان4,725,000 تومان1,495,000 تومانرزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد
Titanic Deluxe Belek
u.all
8,695,000 تومان12,255,000 تومان4,935,000 تومان1,495,000 تومان
Rixos Premium
u.all
11,995,000 تومان17,155,000 تومان6,575,000 تومان1,495,000 تومان
نام هتلNazar Beach
خدمات هتلall
قیمت دو تخته2,645,000 تومان
قیمت 1 تخته3,225,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,895,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتلSarp
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته2,945,000 تومان
قیمت 1 تخته3,665,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,995,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتلLaren Family
خدمات هتلall
قیمت دو تخته3,435,000 تومان
قیمت 1 تخته4,275,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,195,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,035,000 تومان
توضیحاترزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد
نام هتلMaya World Belek
خدمات هتلall
قیمت دو تخته3,665,000 تومان
قیمت 1 تخته4,735,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,295,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتلGrand Park Lara
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,765,000 تومان
قیمت 1 تخته تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال تومان
توضیحاترزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد
نام هتلTRANSATLANTİK
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,945,000 تومان
قیمت 1 تخته5,145,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتلKarmir
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته4,145,000 تومان
قیمت 1 تخته5,445,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,595,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتلGrand Park Kemer
خدمات هتلall
قیمت دو تخته4,245,000 تومان
قیمت 1 تخته5,595,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,695,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحاترزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد
نام هتلGrand Park Lara
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته4,265,000 تومان
قیمت 1 تخته5,625,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,595,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحاترزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد
نام هتلCatamaran Resort
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته4,265,000 تومان
قیمت 1 تخته5,625,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,695,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتلGranada Luxury Belek
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته4,895,000 تومان
قیمت 1 تخته6,575,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,995,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحاتalanya رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد
نام هتلAmara Prestige
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته4,925,000 تومان
قیمت 1 تخته6,615,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,995,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتلCalimera Kaya Side
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته4,935,000 تومان
قیمت 1 تخته6,635,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,995,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتلGranada Luxury Belek
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته5,895,000 تومان
قیمت 1 تخته7,995,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,545,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتلOrange County
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته5,925,000 تومان
قیمت 1 تخته8,115,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,555,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحاترزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد
نام هتلKaya Belek
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته5,995,000 تومان
قیمت 1 تخته8,245,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,595,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتلPapillon Zeugma
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته6,125,000 تومان
قیمت 1 تخته8,395,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,655,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتلSherwood Breezes
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته6,245,000 تومان
قیمت 1 تخته8,585,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,715,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحاترزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد
نام هتلAska Lara
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته6,525,000 تومان
قیمت 1 تخته8,995,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,855,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتلMiracle
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته7,325,000 تومان
قیمت 1 تخته10,185,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال4,245,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتلRixos Beldibi
خدمات هتلall
قیمت دو تخته7,865,000 تومان
قیمت 1 تخته10,995,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال4,525,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتلTitanic Beach Lara
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته8,095,000 تومان
قیمت 1 تخته11,375,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال4,645,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتلRixos Sungate
خدمات هتلall
قیمت دو تخته8,295,000 تومان
قیمت 1 تخته11,625,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال4,725,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحاترزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد
نام هتلTitanic Deluxe Belek
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته8,695,000 تومان
قیمت 1 تخته12,255,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال4,935,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحات
نام هتلRixos Premium
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته11,995,000 تومان
قیمت 1 تخته17,155,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال6,575,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,495,000 تومان
توضیحات
آنتالیا
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 7 تیر , 1397 - تاریخ پایان تور : 14 تیر , 1397
 مدارک لازم
 خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت
ترنسفر فرودگاهی
تور لیدر فارسی زبان
بیمه مسافرتی
 توضیحات

برای دریافت پکیج کامل به سایت OMIDANPARVAZ.COM مراجعه فرمایید .
فرست کلاس ایران ایر + 300000 تومان
کودک زیر 2 سال 199000 تومان می باشد.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی امیدان پرواز و شماره  ۰۲۱۴۴۰۰۲۰۲۰  تماس حاصل فرمایید .

شما را به خواندن مطلب " تور قشم لحظه آخریو تور لحظه آخری آنتالیا پاییز 97و تور لحظه آخری آنتالیا پاییز 97" دعوت می‌کنیم .

وبلاگ گردشگری پرواز یار
نکاتی درباره بلغارستان که باید بدانید
چگونه گردشگر خوبی باشیم؟
از جشنواره های دیدنی گرجستان بیشتر بدانید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک