تور آنتالیا 21 آبان

تور آنتالیا 21 آبان

تلفن تماس:
نام آژانس: میترا گشت
مدت اقامت 6 شب
شروع قیمت از 8,890,000 تومان
درخواست رزرو این تور
هتل های قابل ارائه تور
 Lara Palace
1 تخته
9,290,000 تومان
2 تخته
8,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Belkon
1 تخته
11,890,000 تومان
2 تخته
10,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Lara Hadrianus Hotel
1 تخته
12,190,000 تومان
2 تخته
10,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Armas Sunrise Lara
1 تخته
16,390,000 تومان
2 تخته
12,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Cender Hotel
1 تخته
15,890,000 تومان
2 تخته
13,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Laren Family
1 تخته
16,990,000 تومان
2 تخته
13,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Transatlantik Hotel
1 تخته
19,790,000 تومان
2 تخته
14,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Daima Biz Hotel
1 تخته
19,090,000 تومان
2 تخته
14,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Dosinia Luxury Resort
1 تخته
20,090,000 تومان
2 تخته
15,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Karmir Resort
1 تخته
20,490,000 تومان
2 تخته
15,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Sherwood Suites Resort
1 تخته
19,790,000 تومان
2 تخته
15,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Crystal Waterworld Hotel
1 تخته
24,190,000 تومان
2 تخته
16,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Orange County Resort Belek
1 تخته
24,890,000 تومان
2 تخته
16,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
12,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Crystal Centro Resort
1 تخته
26,090,000 تومان
2 تخته
16,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
12,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Asteria Kremlin Palace
1 تخته
24,890,000 تومان
2 تخته
18,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
13,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Sherwood Dreams Resort
1 تخته
24,090,000 تومان
2 تخته
18,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
13,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Kaya Belek
1 تخته
24,890,000 تومان
2 تخته
19,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
13,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Orange County Resort Hotel
1 تخته
30,490,000 تومان
2 تخته
19,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
13,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Fame Residence Lara
1 تخته
26,690,000 تومان
2 تخته
19,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
13,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Sueno Hotels Deluxe Belek
1 تخته
25,490,000 تومان
2 تخته
19,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
13,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Amara Premier Palace
1 تخته
29,990,000 تومان
2 تخته
20,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
14,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Baia Lara
1 تخته
34,390,000 تومان
2 تخته
21,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
14,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Adalya Elite Lara Hotel
1 تخته
29,090,000 تومان
2 تخته
21,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
14,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Sherwood Exclusive Lara
1 تخته
29,090,000 تومان
2 تخته
21,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
14,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Trendy Lara
1 تخته
29,990,000 تومان
2 تخته
22,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
15,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Rixos Downtown
1 تخته
36,690,000 تومان
2 تخته
23,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Titanic Beach Lara
1 تخته
31,990,000 تومان
2 تخته
23,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
15,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Sueno Hotels Deluxe Belek
1 تخته
33,390,000 تومان
2 تخته
24,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
16,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Titanic Deluxe Belek
1 تخته
33,390,000 تومان
2 تخته
24,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
16,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Delphin Palace
1 تخته
33,390,000 تومان
2 تخته
24,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
16,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Susesi Luxury Resort
1 تخته
36,390,000 تومان
2 تخته
26,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
17,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Delphin BE Grand Resort
1 تخته
37,390,000 تومان
2 تخته
27,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
17,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Barut Kemer
1 تخته
43,890,000 تومان
2 تخته
28,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
18,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Barut Lara
1 تخته
49,290,000 تومان
2 تخته
31,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
19,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Royal Wings Hotel
1 تخته
49,290,000 تومان
2 تخته
31,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
19,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Royal Seginus Hotel Lara
1 تخته
49,290,000 تومان
2 تخته
31,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
19,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Royal Holiday Palace
1 تخته
49,290,000 تومان
2 تخته
31,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
19,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Selectum Luxury Resort
1 تخته
49,490,000 تومان
2 تخته
33,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
21,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Titanic Mardan Palace
1 تخته
56,390,000 تومان
2 تخته
34,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
21,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 The Land Of Legends Kingdom
1 تخته
60,590,000 تومان
2 تخته
37,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
23,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Adam and Eve
1 تخته
60,590,000 تومان
2 تخته
37,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
23,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Calista Luxury Resort
1 تخته
54,890,000 تومان
2 تخته
37,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
23,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Cornelia De Luxe Resort
1 تخته
52,790,000 تومان
2 تخته
37,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
23,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Rixos Premium Belek
1 تخته
71,290,000 تومان
2 تخته
43,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
26,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل
 Regnum Carya Resort
1 تخته
84,490,000 تومان
2 تخته
50,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
29,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
7,990,000 تومان
قیمت هتل

اطلاعات کلی تور

information tour
مبدا / مقصد تهران / آنتالیا
تاریخ برنامه سفر تاریخ شروع تور : 1400/08/21 - تاریخ پایان تور : 1400/08/27
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت 6 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
مدارک لازم تست PCR منفی مربوط به 72 ساعت قبل از پرواز اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد
توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 990000 می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد

ویدیوی معرفی : آنتالیا
video tour video tour
اشتراک گذاری:
paryazyar
تور های مشابه به این مسیر