تور آنتالیا 24 مهر

تور آنتالیا 24 مهر

تلفن تماس: 02142059 - 09102092279
نام آژانس: هورگشت پارس
مدت اقامت 6 شب
شروع قیمت از 6,990,000 تومان
درخواست رزرو این تور
هتل های قابل ارائه تور
 Lara Palace
1 تخته
10,390,000 تومان
2 تخته
6,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
6,690,000 تومان
قیمت هتل
 Melody
1 تخته
9,990,000 تومان
2 تخته
7,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
6,690,000 تومان
قیمت هتل
 Belkon
1 تخته
12,150,000 تومان
2 تخته
10,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
6,690,000 تومان
قیمت هتل
 Lara Hadrianus Hotel
1 تخته
12,690,000 تومان
2 تخته
10,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
6,690,000 تومان
قیمت هتل
 Armas Lara
1 تخته
15,690,000 تومان
2 تخته
11,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
6,690,000 تومان
قیمت هتل
 Imperial Sunland
1 تخته
16,890,000 تومان
2 تخته
11,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
6,690,000 تومان
قیمت هتل
 Throne Seagate
1 تخته
17,290,000 تومان
2 تخته
13,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
6,690,000 تومان
قیمت هتل
 Transatlantik Hotel
1 تخته
18,550,000 تومان
2 تخته
13,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
6,690,000 تومان
قیمت هتل
 Aydinbey Queens Palace And SPA
1 تخته
19,150,000 تومان
2 تخته
13,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
6,690,000 تومان
قیمت هتل
 Sherwood Suites Resort
1 تخته
17,890,000 تومان
2 تخته
14,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
6,690,000 تومان
قیمت هتل
 Orange County Resort Belek
1 تخته
21,790,000 تومان
2 تخته
14,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,930,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
6,690,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Park Lara
1 تخته
20,150,000 تومان
2 تخته
15,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
6,690,000 تومان
قیمت هتل
 Wind of Lara
1 تخته
22,190,000 تومان
2 تخته
15,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
6,690,000 تومان
قیمت هتل
 Orange County Resort Hotel
1 تخته
25,050,000 تومان
2 تخته
16,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
6,690,000 تومان
قیمت هتل
 Crystal Prestige Elite
1 تخته
25,450,000 تومان
2 تخته
16,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
6,690,000 تومان
قیمت هتل
 Crystal Waterworld Hotel
1 تخته
26,690,000 تومان
2 تخته
16,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
6,690,000 تومان
قیمت هتل
 Amon
1 تخته
24,850,000 تومان
2 تخته
16,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
---
قیمت هتل
 Ramada Resort Lara
1 تخته
22,190,000 تومان
2 تخته
17,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
6,690,000 تومان
قیمت هتل
 Aquaworld Belek
1 تخته
22,390,000 تومان
2 تخته
17,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
6,690,000 تومان
قیمت هتل
 Crystal Centro Resort
1 تخته
27,500,000 تومان
2 تخته
17,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
6,690,000 تومان
قیمت هتل
 Asteria Kremlin Palace
1 تخته
24,050,000 تومان
2 تخته
17,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
6,690,000 تومان
قیمت هتل
 Fame Residence Lara
1 تخته
24,850,000 تومان
2 تخته
18,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,950,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
6,690,000 تومان
قیمت هتل
 Crystal Deluxe
1 تخته
32,390,000 تومان
2 تخته
19,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
6,690,000 تومان
قیمت هتل
 Adalya Elite Lara Hotel
1 تخته
29,150,000 تومان
2 تخته
21,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
6,690,000 تومان
قیمت هتل
 Sherwood Exclusive Lara
1 تخته
29,550,000 تومان
2 تخته
22,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
6,690,000 تومان
قیمت هتل
 Selectum Family Resort
1 تخته
31,990,000 تومان
2 تخته
22,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
6,690,000 تومان
قیمت هتل
 Baia Lara
1 تخته
39,750,000 تومان
2 تخته
23,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
6,690,000 تومان
قیمت هتل
 Granada Luxury Belek
1 تخته
31,590,000 تومان
2 تخته
23,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
6,690,000 تومان
قیمت هتل
 Rixos Downtown
1 تخته
35,250,000 تومان
2 تخته
23,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
6,690,000 تومان
قیمت هتل
 Susesi Luxury Resort
1 تخته
32,990,000 تومان
2 تخته
24,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
6,690,000 تومان
قیمت هتل
 Titanic Beach Lara
1 تخته
35,050,000 تومان
2 تخته
25,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
6,690,000 تومان
قیمت هتل
 The Land Of Legends Kingdom
1 تخته
41,390,000 تومان
2 تخته
26,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
6,690,000 تومان
قیمت هتل
 Titanic Deluxe Belek
1 تخته
36,500,000 تومان
2 تخته
26,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
6,690,000 تومان
قیمت هتل
 Nirvana Cosmopolitan
1 تخته
39,550,000 تومان
2 تخته
28,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
12,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
6,690,000 تومان
قیمت هتل
 Maxx Royal Golf Resort
1 تخته
79,700,000 تومان
2 تخته
55,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
19,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
6,690,000 تومان
قیمت هتل

اطلاعات کلی تور

information tour
مبدا / مقصد تهران / آنتالیا
تاریخ برنامه سفر تاریخ شروع تور : ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ - تاریخ پایان تور : ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت 6 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی تست PCR رفت رایگان می باشد
مدارک لازم اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد تست PCR منفی مربوط به 72 ساعت قبل از پرواز
توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 990.000 می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد

ویدیوی معرفی : آنتالیا
video tour video tour
اشتراک گذاری:
paryazyar
تور های مشابه به این مسیر