آژانس مسافرتی کاخ سپید ملل
شروع تور از 27 آذر , 1398
02188895096
6 شب آنتالیا
 مسیر سفر
تهران
    
آنتالیا
 نوع سفر
هوائی  -  ماهان
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Lara Palace
all
2,390,000 تومان 3,390,000 تومان 2,290,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Belkon
all
2,720,000 تومان 3,690,000 تومان 2,490,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Sentido Palmet Beach Resort
all
2,850,000 تومان 3,890,000 تومان 2,490,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Side La Grande Resort And Spa
all
2,990,000 تومان 4,390,000 تومان 2,590,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Laren Family
all
3,130,000 تومان 4,890,000 تومان 2,790,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Cender Hotel
all
3,250,000 تومان 4,690,000 تومان 2,790,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Sensitive Premium Resort And Spa
all
3,360,000 تومان 4,690,000 تومان 2,790,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Seher Resort
all
3,390,000 تومان 4,590,000 تومان 2,690,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Grand Park Lara
u.all
4,095,000 تومان 6,990,000 تومان 3,090,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Asteria Kremlin Palace
u.all
4,095,000 تومان 7,790,000 تومان 3,090,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Club Hotel Sera
u.all
4,370,000 تومان 6,490,000 تومان 3,390,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Mirage Park Resort
u.all
4,370,000 تومان 6,890,000 تومان 3,090,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Miracle Resort
u.all
4,450,000 تومان 6,790,000 تومان 3,190,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Crystal Deluxe
all
4,470,000 تومان 5,890,000 تومان 2,990,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Aska Lara Resort And Spa
u.all
4,690,000 تومان 6,990,000 تومان 3,590,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Crystal Sunrise Queen Resort
u.all
4,970,000 تومان 6,790,000 تومان 3,090,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Granada Luxury Belek
u.all
5,260,000 تومان 6,990,000 تومان 3,490,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Sherwood Exclusive Lara
u.all
5,260,000 تومان 6,990,000 تومان 3,490,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Adalya Elite Lara Hotel
u.all
5,385,000 تومان 7,890,000 تومان 3,890,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Rixos Sungate
u.all
5,940,000 تومان 8,090,000 تومان 3,890,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Delphin BE Grand Resort
u.all
5,940,000 تومان 8,690,000 تومان 3,690,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Delphin Imperial Lara
u.all
6,850,000 تومان 9,790,000 تومان 4,090,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Calista Luxury Resort
u.all
6,940,000 تومان 8,690,000 تومان 4,090,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Titanic Beach Lara
u.all
7,650,000 تومان 8,990,000 تومان 3,990,000 تومان 1,890,000 تومان
نام هتل هتل Lara Palace
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 2,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Belkon
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 2,720,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sentido Palmet Beach Resort
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 2,850,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Side La Grande Resort And Spa
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 2,990,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Laren Family
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 3,130,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Cender Hotel
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 3,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sensitive Premium Resort And Spa
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 3,360,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Seher Resort
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 3,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Park Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,095,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Asteria Kremlin Palace
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,095,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Club Hotel Sera
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,370,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Mirage Park Resort
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,370,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Miracle Resort
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Crystal Deluxe
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 4,470,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Aska Lara Resort And Spa
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,690,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Crystal Sunrise Queen Resort
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,970,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Granada Luxury Belek
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,260,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sherwood Exclusive Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,260,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Adalya Elite Lara Hotel
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,385,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Rixos Sungate
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,940,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Delphin BE Grand Resort
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,940,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Delphin Imperial Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,850,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Calista Luxury Resort
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 6,940,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic Beach Lara
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 7,650,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
آنتالیا
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 27 آذر , 1398 - تاریخ پایان تور : 7 دی , 1398
 مدارک لازم
اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت 6 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان
 توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با کاخ سپید ملل تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 290/000 تومان می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی کاخ سپید ملل و شماره  02188895096  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو آنتالیا

تور آنتالیا از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری آنتالیا پاییز 99 " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.