آژانس مسافرتی کاخ سپید ملل
شروع تور از 29 اسفند , 1398
02188895096
5 شب ایروان
 مسیر سفر
تهران
    
ایروان
 نوع سفر
هوائی  -  Armenia Airways
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Leningradyan
b.b فقط صبحانه
4,550,000 تومان 5,410,000 تومان 3,980,000 تومان 4,400,000 تومان
هتل Bella Hotel Yerevan
b.b فقط صبحانه
4,690,000 تومان 5,410,000 تومان 3,980,000 تومان 4,400,000 تومان
هتل Baxos Hotel
b.b فقط صبحانه
4,690,000 تومان 5,410,000 تومان 3,980,000 تومان 4,400,000 تومان
هتل Primer Hotel
b.b فقط صبحانه
4,830,000 تومان 5,910,000 تومان 4,400,000 تومان
هتل DDD Hotel
b.b فقط صبحانه
4,980,000 تومان 6,340,000 تومان 4,400,000 تومان
هتل Alba
b.b فقط صبحانه
4,980,000 تومان 6,340,000 تومان 4,120,000 تومان 4,400,000 تومان
هتل Shirak Hotel
b.b فقط صبحانه
5,050,000 تومان 5,760,000 تومان 4,330,000 تومان 4,400,000 تومان
هتل Regineh Hotel
b.b فقط صبحانه
5,120,000 تومان 5,910,000 تومان 4,550,000 تومان 4,400,000 تومان
هتل Minotel Barsam Suites
b.b فقط صبحانه
5,260,000 تومان 6,550,000 تومان 4,330,000 تومان 4,400,000 تومان
هتل Hrazdan Hotel
b.b فقط صبحانه
5,480,000 تومان 6,620,000 تومان 4,400,000 تومان
هتل Olympia Hotel
b.b فقط صبحانه
5,480,000 تومان 6,980,000 تومان 4,190,000 تومان 4,400,000 تومان
هتل Ani Central Inn
b.b فقط صبحانه
5,550,000 تومان 6,980,000 تومان 4,410,000 تومان 4,400,000 تومان
هتل Metropol
b.b فقط صبحانه
5,620,000 تومان 6,910,000 تومان 5,190,000 تومان 4,400,000 تومان
هتل Diamond House
b.b فقط صبحانه
5,690,000 تومان 7,050,000 تومان 4,330,000 تومان 4,400,000 تومان
هتل Ani Plaza Hotel
b.b فقط صبحانه
5,690,000 تومان 7,270,000 تومان 4,400,000 تومان
هتل Artsakh Hotel
b.b فقط صبحانه
5,690,000 تومان 6,690,000 تومان 4,400,000 تومان
هتل Best Western Congress Hotel
b.b فقط صبحانه
5,840,000 تومان 7,270,000 تومان 4,410,000 تومان 4,400,000 تومان
هتل Imperial Palace Hotel
b.b فقط صبحانه
6,120,000 تومان 7,910,000 تومان 4,410,000 تومان 4,400,000 تومان
هتل Aviatrans Hotel
b.b فقط صبحانه
6,260,000 تومان 8,200,000 تومان 4,480,000 تومان 4,400,000 تومان
هتل Paris Armenia Hotel
b.b فقط صبحانه
6,340,000 تومان 8,840,000 تومان 4,400,000 تومان
هتل Ararat Hotel
b.b فقط صبحانه
6,340,000 تومان 8,550,000 تومان 4,330,000 تومان 4,400,000 تومان
هتل Messier 53
b.b فقط صبحانه
6,620,000 تومان 8,910,000 تومان 4,400,000 تومان
هتل Nova Hotel Yerevan
b.b فقط صبحانه
7,120,000 تومان 9,840,000 تومان 4,480,000 تومان 4,400,000 تومان
هتل Republica Hotel Yerevan
b.b فقط صبحانه
7,120,000 تومان 9,550,000 تومان 4,400,000 تومان
هتل National
b.b فقط صبحانه
7,270,000 تومان 9,980,000 تومان 4,550,000 تومان 4,400,000 تومان
هتل DoubleTree by Hilton Yerevan City Centre
b.b فقط صبحانه
7,270,000 تومان 9,700,000 تومان 6,550,000 تومان 4,400,000 تومان
هتل Radisson Blu Hotel Yerevan
b.b فقط صبحانه
7,480,000 تومان 11,480,000 تومان 5,050,000 تومان 4,400,000 تومان
هتل Royal Tulip Grand Yerevan Hotel
b.b فقط صبحانه
8,770,000 تومان 11,910,000 تومان 4,830,000 تومان 4,400,000 تومان
هتل Golden Palace Hotel
b.b فقط صبحانه
8,840,000 تومان 13,270,000 تومان 4,830,000 تومان 4,400,000 تومان
هتل Marriott Armenia Hotel Yerevan
b.b فقط صبحانه
8,980,000 تومان 13,060,000 تومان 4,910,000 تومان 4,400,000 تومان
نام هتل هتل Leningradyan
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 4,550,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,410,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Bella Hotel Yerevan
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 4,690,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,410,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Baxos Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 4,690,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,410,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Primer Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 4,830,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 0 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل DDD Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 4,980,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,340,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 0 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Alba
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 4,980,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,340,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,120,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Shirak Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 5,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,760,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,330,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Regineh Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 5,120,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Minotel Barsam Suites
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 5,260,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,330,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hrazdan Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 5,480,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,620,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 0 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Olympia Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 5,480,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Ani Central Inn
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 5,550,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,410,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Metropol
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 5,620,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Diamond House
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 5,690,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,330,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Ani Plaza Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 5,690,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 0 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Artsakh Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 5,690,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 0 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Best Western Congress Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 5,840,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,410,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Imperial Palace Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 6,120,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,410,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Aviatrans Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 6,260,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,480,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Paris Armenia Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 6,340,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,840,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 0 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Ararat Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 6,340,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,330,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Messier 53
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 6,620,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 0 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Nova Hotel Yerevan
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 7,120,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,840,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,480,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Republica Hotel Yerevan
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 7,120,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 0 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل National
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 7,270,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل DoubleTree by Hilton Yerevan City Centre
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 7,270,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Radisson Blu Hotel Yerevan
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 7,480,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,480,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,050,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Royal Tulip Grand Yerevan Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 8,770,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,830,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Golden Palace Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 8,840,000 تومان
قیمت 1 تخته 13,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,830,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Marriott Armenia Hotel Yerevan
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 8,980,000 تومان
قیمت 1 تخته 13,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,910,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,400,000 تومان
توضیحات
ایروان
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 29 اسفند , 1398 - تاریخ پایان تور : 12 فروردین , 1398
 مدارک لازم
اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت با پرواز ایر آرمنیا 5 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان
 توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 690/000 تومان می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد.
در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل با شماره 09123055521 تماس حاصل نمایید.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی کاخ سپید ملل و شماره  02188895096  تماس حاصل فرمایید .

تور ایروان از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.