آژانس مسافرتی آیسو سفر پارسه
شروع تور از 27 اسفند , 1397
02122220331
5 شب ایروان
 مسیر سفر
تهران
    
ایروان
 نوع سفر
هوائی   -  ماهان
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Comfort Hotel
b.b
2,930,000 تومان 3,840,000 تومان 2,700,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Bella Hotel Yerevan
b.b
3,170,000 تومان 4,175,000 تومان 2,990,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Shirak Hotel
b.b
3,360,000 تومان 4,444,000 تومان 3,200,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Regineh Hotel
b.b
3,430,000 تومان 4,240,000 تومان 3,300,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Silachi Hotel
b.b
3,840,000 تومان 5,050,000 تومان 3,250,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Holiday Inn Express
b.b
3,850,000 تومان 5,350,000 تومان 3,700,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Metropol Armenia
b.b
3,900,000 تومان 5,250,000 تومان 3,400,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Ararat Hotel
b.b
3,970,000 تومان 6,060,000 تومان 3,800,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Aquatek Hotel
b.b
4,050,000 تومان 5,450,000 تومان 3,400,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Diamond House Yerevan
b.b
4,180,000 تومان 5,850,000 تومان 3,050,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Alba
b.b
4,200,000 تومان 5,350,000 تومان 3,200,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Imperial Palace Hotel
b.b
4,200,000 تومان 5,350,000 تومان 3,200,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Paris Armenia Hotel
b.b
4,330,000 تومان 8,200,000 تومان 3,900,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Best Western Congress Hotel
b.b
4,350,000 تومان 5,800,000 تومان 3,700,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Ani Plaza Hotel
b.b
4,580,000 تومان 6,180,000 تومان 3,800,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Messier 53
b.b
4,880,000 تومان 7,270,000 تومان 4,200,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Hyatt Place Yerevan
b.b
5,200,000 تومان 7,900,000 تومان 5,100,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل DoubleTree by Hilton Yerevan City Centre
b.b
5,500,000 تومان 7,900,000 تومان 4,900,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Royal Tulip Grand Yerevan Hotel
b.b
6,300,000 تومان 8,700,000 تومان 4,100,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Radisson Blu Hotel Yerevan
b.b
6,500,000 تومان 9,300,000 تومان 4,300,000 تومان 1,890,000 تومان
هتل Marriott Armenia Hotel Yerevan
b.b
6,600,000 تومان 9,700,000 تومان 4,700,000 تومان 1,890,000 تومان
نام هتل هتل Comfort Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,930,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,840,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Bella Hotel Yerevan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,170,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,175,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Shirak Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,360,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,444,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Regineh Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,430,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,240,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Silachi Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,840,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Holiday Inn Express
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,850,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Metropol Armenia
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,900,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Ararat Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,970,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Aquatek Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Diamond House Yerevan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,180,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,050,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Alba
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,200,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Imperial Palace Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,200,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Paris Armenia Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,330,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Best Western Congress Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,350,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Ani Plaza Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,580,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Messier 53
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,880,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hyatt Place Yerevan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,200,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل DoubleTree by Hilton Yerevan City Centre
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,500,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Royal Tulip Grand Yerevan Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,300,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Radisson Blu Hotel Yerevan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,500,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Marriott Armenia Hotel Yerevan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,600,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,890,000 تومان
توضیحات
ایروان
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 27 اسفند , 1397 - تاریخ پایان تور : 11 فروردین , 1398
 مدارک لازم
گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان ترانسفر فرودگاهی 5 شب و 6 روز اقامت در هتل با صبحانه بیمه مسافرتی سیم کارت لیدر فارسی زبان
 توضیحات

نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 350000 هزار تومان می باشد. شماره تماس در خارج ساعات اداری : 09121463715 آقای خانی

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آیسو سفر پارسه و شماره  02122220331  تماس حاصل فرمایید .

تور ایروان از تهران

شما را به خواندن مطلب " قیمت تور ارزان ایروان پاییز 98 " دعوت می‌کنیم .

برچسب ها :

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.