* خدمات تور : صبحانه به صورت بوفه باز در تمام هتلها + راهنماي فارسی زبان + ترانسفرهاي فرودگاهی + بلیط هواپیمائی ترکیش + اجراي کلیه
گشت ها و هماهنگی ترانسفرها در روز هاي بازدید طبق برنامه تور( 3گشت نیم روز) + اخذ ویزاي شینگن + ترانسفر زمینی بین شهرها + بیمه مفري
براي تمام اعضاء گروه.
در صورت افزایش نرخ ریالی بلیط،مابه التفاوت نرخ پرواز به صورت سیستمی در روز ثبت نام محاسبه و اضافه میگردد.
* توضیحات :
 حداکثر زمان تحویل مدارك به آژانس 40 روز قبل از سفر میباشد.
4 مدارک لازم:2 قطعه عکس رنگی 3در4 با زمینه سفید + اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار به همراه گذرنامه هاي قبلی(ارائه گذرنامه جداگانه براي هرنفرالزامی
میباشد)+اصل وترجمه شناسنامه به همراه کپی ازکلیه صفحات آن + معرفی شغل مسافر در سربرگ محل کار/شرکت بصورت ترجمه شده : الف: پزشکان:پروانه
مطب،پروانه دائم پزشکی،کارت نظام پزشکی و نامه اشتغال به کار ب:وکلا:پروانه وکالت ج: مشاغل دولتی:حکم کارگزینی،آخرین فیش حقوقی و یا نامه ازسازمان
مربوطه باذکرمدت اشتغال،میزان حقوق دریافتی وتاییدیه مرخصی،آخرین لیست بیمه د: بازنشسته ها: ارائه حکم بازنشستگی،ارائه آخرین فیش حقوقی ، مشاغل
غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه باذکرمدت اشتغال، میزان حقوق دریافتی،تاییدیه مرخصی،آخرین لیست بیمه وارائه اصل آخرین روزنامه رسمی
آن شرکت و درصورت خویش فرمابودن: جوازکسب/آگهی تاسیس ومدارك مربوط به شرکت ز:دانش آموزان،دانشجویان،معلمان،اساتید واعضاء هیئت علمی
دانشگاه(اصل نامه اشتغال به کار) *جهت دانش آموزانی که درسال تحصیلی قصدسفردارند،علاوه برنامه اشتغال به تحصیل،ارائه اصل رضایت نامه کتبی ازمدیریت مدرسه باذکرتاریخ سفرالزامی می باشد + پرینت حساب بانکی مسافر به انگلیسی ( گواهی تمکن مالی مورد قبول نیست) در 6 ماه گذشته از بانکی که مسافر در آن حساب دارد(درصورت داشتن حساب سپرده بایدحداقل موجودي 500.000.000 ریال باشد) .
* جهت ارائه پرینت حساب به سفارت زمان صدورگواهی حساب بانکی حداکثر 10 روز قبل ازتاریخ تحویل مدارك به سفارت باشد.+اصل وترجمه سندمالکیت + اصل وترجمه مدارك شغلی،ملکی و مالی همسربراي خانم هاي خانه دارکه بدون همسرسفر میکنند + چک رمزداریاضمانت نامه بانکی براي افراد بالاي 30 سال حداقل به مبلغ 300.000.000 ریال و براي افراد زیر 30 سال 500.000.000 ریال دروجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجراي تعهدات که پس از بررسی مدارك درصورت
نیازبه ضمانت هاي بیشتر متعاقبا اعلام می گردد دارند.
*کلیه مدارك نیاز به یک سري کپی دربرگه A4
*اصل کلیه مدارك تازمان بازگشت مسافرازسفر، نزدآژانس باقی می ماند.
نرخ نوزاد 10%نرخ ریالی +10%نرخ ارزی میباشد.
* شرح گشتها :
روز اول : ورود به فرودگاه وین ، ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و برنامه آزاد
روز دوم : صرف صبحانه در هتل ، اجراي گشت نیم روز شهر وین شامل : خیابانهاي قدیمی و جدید شهر ، مراکز خرید و ساختمانهاي
مشهور شهر از قبیل : پارلمان اتریش ، موزه هنرهاي دراماتیک ، سالن اپراي شهر ، تالار بزرگ تئاتر و همچنین بازدید از زیباترین و
مشهورترین جاذبه ي کشور اتریش ) قصر سلطنتی شون برون(
روز سوم : صرف صبحانه در هتل،روزآزاد
3شب اقامت در بوداپست ، مجارستان
روز چهارم : صرف صبحانه در هتل ، تحویل اتاقها و حرکت به سوي شهر بوداپست در کشور مجارستان ( ترانسفر زمینی 3 ساعته )
اخذ اتاق و برنامه آزاد
روز پنجم : صرف صبحانه در هتل، اجراي گشت پانوراما نیم روز بازدید از شهر بوداپستشامل : بازدید از کلیساي ماتیاس،دو سمت
روخانه ي زیباي دانوب،کاخ سلطنتی ، ساختمان پارلمان ، تالار بزرگ اپرا ، میدان قهرمانان ،کلیساي سنت استفان ، بازار بزرگ شهر
روز ششم : صرف صبحانه در هتل،روزآزاد
3 شب اقامت در پراگ ، چک
روز هفتم : صرف صبحانه در هتل ، تحویل اتاقها و حرکت به سوي شهر پراگ در کشور چک ( ترانسفر زمینی 5ساعته )
اخذ اتاق و برنامه آزاد
روز هشتم : صرف صبحانه در هتل ، اجراي گشت پانوراما نیم روز بازدید از شهر زیباي پراگ شامل : کلیساي سنت ویتوس ، قصر
پادشاهی ، پل مشهور چارلز ، میدان مرکزي شهر ، بخشهاي قدیمی و مدرن شهر و میدان ونسسلاو.
روز نهم : صرف صبحانه در هتل، روز آزاد و استراحت.
روز دهم : صرف صبحانه در هتل و سپس تحویل اتاقها و حرکت به سمت فرودگاه جهت عزیمت به ایران

1- TK 899 11AUG 4 IKASAW 0420 0610

2- TK1899 11AUG 4 SAWVIE 1020 1140

3- TK1770 20AUG 6 PRGIST 1925 2305

4- TK 878 21AUG 7 ISTIKA 0120 0600