تور استانبول آبان 1400

تور استانبول آبان 1400

تلفن تماس:
نام آژانس: قصر شایان
مدت اقامت 4 شب
شروع قیمت از 4,320,000 تومان
درخواست رزرو این تور
هتل های قابل ارائه تور
 Reydel Hotel Istanbul
1 تخته
5,330,000 تومان
2 تخته
4,320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
63,600 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Milan
1 تخته
5,790,000 تومان
2 تخته
4,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
قیمت هتل
 Istanburg Efes Hotel
1 تخته
5,920,000 تومان
2 تخته
4,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,720,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
قیمت هتل
 Prens
1 تخته
6,240,000 تومان
2 تخته
4,820,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,770,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
قیمت هتل
 The City Hotel
1 تخته
6,240,000 تومان
2 تخته
4,820,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,770,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
قیمت هتل
 Fide Hotel Istanbul
1 تخته
6,240,000 تومان
2 تخته
4,820,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,770,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
قیمت هتل
 Istanbul Newcity Hotel
1 تخته
6,300,000 تومان
2 تخته
4,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
قیمت هتل
 Pera Rose
1 تخته
7,000,000 تومان
2 تخته
5,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Unal
1 تخته
7,200,000 تومان
2 تخته
5,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
قیمت هتل
 Pera Tulip City Hotel
1 تخته
7,085,000 تومان
2 تخته
5,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
قیمت هتل
 Istanbul Dora Hotel
1 تخته
7,140,000 تومان
2 تخته
5,310,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,240,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
قیمت هتل
 Elan Hotel
1 تخته
7,400,000 تومان
2 تخته
5,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
قیمت هتل
 Nova Plaza Park
1 تخته
7,790,000 تومان
2 تخته
5,610,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
قیمت هتل
 DORA PERA
1 تخته
8,940,000 تومان
2 تخته
5,720,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,620,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
قیمت هتل
 City Center Hotel
1 تخته
8,050,000 تومان
2 تخته
5,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Hotel de Pera
1 تخته
8,940,000 تومان
2 تخته
6,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
قیمت هتل
 Palazzo Donizetti
1 تخته
8,940,000 تومان
2 تخته
6,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
قیمت هتل
 Surmeli Istanbul
1 تخته
8,940,000 تومان
2 تخته
6,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
قیمت هتل
 Dedeman Istanbul
1 تخته
9,140,000 تومان
2 تخته
6,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,240,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
قیمت هتل
 Crowne Plaza Istanbul Harbiye
1 تخته
9,340,000 تومان
2 تخته
6,430,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
قیمت هتل
 Mercure Istanbul Bomonti
1 تخته
9,640,000 تومان
2 تخته
6,570,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,510,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
قیمت هتل
 CHER Istanbul Beyoglu
1 تخته
9,640,000 تومان
2 تخته
6,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
قیمت هتل
 Riva Hotel Taksim
1 تخته
9,850,000 تومان
2 تخته
6,680,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
قیمت هتل
 Nova Plaza Crystal
1 تخته
9,940,000 تومان
2 تخته
6,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,640,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
قیمت هتل
 Metropolitan Hotel Taksim
1 تخته
10,140,000 تومان
2 تخته
6,830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
قیمت هتل
 Lamartine Hotel
1 تخته
10,290,000 تومان
2 تخته
6,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
قیمت هتل
 Golden Horn Istanbul
1 تخته
10,430,000 تومان
2 تخته
7,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
قیمت هتل
 Occidental The Public
1 تخته
11,980,000 تومان
2 تخته
7,730,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,640,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
قیمت هتل
 Point Hotel Barbaros
1 تخته
12,490,000 تومان
2 تخته
8,080,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
قیمت هتل
 Titanc city taksim
1 تخته
12,760,000 تومان
2 تخته
8,140,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,040,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
قیمت هتل
 Radisson Blu Istanbul Sisli
1 تخته
15,410,000 تومان
2 تخته
9,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
قیمت هتل
 Rixos Pera Istanbul
1 تخته
16,190,000 تومان
2 تخته
9,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
قیمت هتل
 Hilton Istanbul Bomonti
1 تخته
17,780,000 تومان
2 تخته
10,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
قیمت هتل
 Divan Istanbul
1 تخته
19,370,000 تومان
2 تخته
11,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
قیمت هتل
 Hilton Istanbul Bosphorus
1 تخته
19,370,000 تومان
2 تخته
11,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
قیمت هتل
 The Marmara Taksim
1 تخته
20,150,000 تومان
2 تخته
11,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
قیمت هتل
 CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul
1 تخته
23,060,000 تومان
2 تخته
13,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
13,180,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
قیمت هتل
 Swissotel the bosphoruse
1 تخته
29,920,000 تومان
2 تخته
16,720,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
16,620,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
قیمت هتل

اطلاعات کلی تور

information tour
مبدا / مقصد تهران / استانبول
تاریخ برنامه سفر تاریخ شروع تور : 1400/08/14 - تاریخ پایان تور : 1400/08/18
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت- اقامت هتل-ترانسفر فرودگاهی-لیدر فارسی زبان-گشت شهری- بیمه کرونا
مدارک لازم اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد تست PCR 72 ساعت قبل پرواز
توضیحات

قیمت ها به تومان می باشد.
برای خرید تورهای آخر هفته با کانتر مربوطه هماهنگ شود
تور ها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
نرخ کودک زیر 2 سال 690000 تومان میباشد.
در صورت مثبت بودن تست پی سی آر تا 48 ساعت قبل از پرواز تور بدون جریمه کنسل می گردد.
ساعت کاری آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18 و پنجشنبه ها 9 صبح الی 14 می باشد.
جهت هماهنگی در ایام تعطیل و ساعات غیر اداری با شماره 09126702600 تماس حاصل فرمایید.

ویدیوی معرفی : استانبول
video tour video tour
اشتراک گذاری:
paryazyar
تور های مشابه به این مسیر