تور استانبول آبان 1400

تور استانبول آبان 1400

تلفن تماس:
نام آژانس: سپهران سیر باستان
مدت اقامت 4 شب
شروع قیمت از 5,030,000 تومان
درخواست رزرو این تور
هتل های قابل ارائه تور
 Grand liza
1 تخته
6,190,000 تومان
2 تخته
5,030,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,030,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Milan
1 تخته
6,430,000 تومان
2 تخته
5,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Istanbul Newcity Hotel
1 تخته
6,900,000 تومان
2 تخته
5,380,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,030,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Fide Hotel Istanbul
1 تخته
6,900,000 تومان
2 تخته
5,380,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,270,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 ALL INN HOTEL
1 تخته
6,900,000 تومان
2 تخته
5,380,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,270,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Cumbali Plaza Hotel
1 تخته
7,380,000 تومان
2 تخته
5,740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Istanbul Dora Hotel
1 تخته
7,740,000 تومان
2 تخته
5,740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Hilarium Hotel Istanbul
1 تخته
7,980,000 تومان
2 تخته
5,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Elan Hotel
1 تخته
7,980,000 تومان
2 تخته
5,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 City Center Hotel
1 تخته
8,750,000 تومان
2 تخته
6,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Lion Hotel
1 تخته
8,470,000 تومان
2 تخته
6,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Icon Istanbul Hotel
1 تخته
9,290,000 تومان
2 تخته
6,580,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,270,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Hotel Halic Istanbul
1 تخته
9,290,000 تومان
2 تخته
6,580,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Adelmar Hotel Istanbul Sisli
1 تخته
9,170,000 تومان
2 تخته
6,580,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 DORA PERA
1 تخته
9,290,000 تومان
2 تخته
6,580,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,030,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Express
1 تخته
9,290,000 تومان
2 تخته
6,580,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Hotel de Pera
1 تخته
9,410,000 تومان
2 تخته
6,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,270,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Marble
1 تخته
9,650,000 تومان
2 تخته
6,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,270,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Feronya Hotel
1 تخته
9,760,000 تومان
2 تخته
6,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,270,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Dedeman Istanbul
1 تخته
9,650,000 تومان
2 تخته
6,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,270,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Surmeli Istanbul
1 تخته
9,650,000 تومان
2 تخته
6,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,270,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Palazzo Donizetti
1 تخته
9,650,000 تومان
2 تخته
6,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,270,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Lounge
1 تخته
8,930,000 تومان
2 تخته
6,930,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,270,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Konak Hotel Taksim
1 تخته
10,360,000 تومان
2 تخته
7,170,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 The Green Park Hotel Taksim
1 تخته
10,600,000 تومان
2 تخته
7,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,620,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Lamartine Hotel
1 تخته
10,720,000 تومان
2 تخته
7,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Nippon
1 تخته
10,930,000 تومان
2 تخته
7,380,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,470,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Eresin Crown Hotel
1 تخته
10,930,000 تومان
2 تخته
7,380,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,470,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Mercure Istanbul Bomonti
1 تخته
10,930,000 تومان
2 تخته
7,520,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,020,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 The Central Palace
1 تخته
11,430,000 تومان
2 تخته
7,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Avantgarde Taksim Square
1 تخته
11,880,000 تومان
2 تخته
7,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,470,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Oztanik Hotel Istanbul
1 تخته
11,880,000 تومان
2 تخته
7,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,470,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 CHER Istanbul Beyoglu
1 تخته
11,910,000 تومان
2 تخته
7,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,620,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 The Peak Hotel
1 تخته
11,910,000 تومان
2 تخته
7,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,620,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Cevahir Hotel Convention Center
1 تخته
10,720,000 تومان
2 تخته
7,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Richmond Hotel
1 تخته
11,750,000 تومان
2 تخته
7,930,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Lazzoni
1 تخته
12,030,000 تومان
2 تخته
8,010,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,220,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Holiday Inn Sisli
1 تخته
12,160,000 تومان
2 تخته
8,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,470,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Occidental The Public
1 تخته
12,560,000 تومان
2 تخته
8,340,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,020,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 The Craton Sisli
1 تخته
12,560,000 تومان
2 تخته
8,340,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Elite world prestige
1 تخته
12,290,000 تومان
2 تخته
8,470,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Titanic City
1 تخته
12,970,000 تومان
2 تخته
8,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,880,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Sheraton Istanbul City Center
1 تخته
13,790,000 تومان
2 تخته
8,880,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,470,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Point Hotel Taksim
1 تخته
14,880,000 تومان
2 تخته
9,430,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,020,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Elite World Istanbul Hotel
1 تخته
15,570,000 تومان
2 تخته
10,110,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,020,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Barcelo
1 تخته
18,430,000 تومان
2 تخته
11,200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Hilton Istanbul Bomonti
1 تخته
19,660,000 تومان
2 تخته
11,880,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Divan Istanbul City
1 تخته
18,980,000 تومان
2 تخته
12,160,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Hilton Istanbul Bosphorus
1 تخته
20,880,000 تومان
2 تخته
12,430,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,020,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Conrad Istanbul Bosphorus
1 تخته
20,880,000 تومان
2 تخته
12,430,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,020,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul
1 تخته
27,700,000 تومان
2 تخته
15,840,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل
 Swissotel the bosphoruse
1 تخته
31,250,000 تومان
2 تخته
17,610,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,880,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
قیمت هتل

اطلاعات کلی تور

information tour
مبدا / مقصد تهران / استانبول
تاریخ برنامه سفر تاریخ شروع تور : 1400/08/29 - تاریخ پایان تور : 1400/09/05
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر (ایرباس 600-300) 4 شب اقامت در هتل با صبحانه ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان گشت شهری
مدارک لازم اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
توضیحات

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 690.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)

ویدیوی معرفی : استانبول
video tour video tour
اشتراک گذاری:
paryazyar
تور های مشابه به این مسیر