تور لحظه آخری
آژانس مسافرتی هورشید آسمان آبی
شروع تور از 22 خرداد , 1397
۰۲۱۲۶۷۰۵۰۱۱
3 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوایی   -  هوایی - قشم ایر
 هتل‌ها
نام هتلخدمات هتلقیمت 2 تختهقیمت 1 تختهکودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Topkapi Sabena
b.b
1,310,000 تومان1,540,000 تومان1,140,000 تومان1,000,000 تومان
Grand Milan
b.b
1,310,000 تومان1,540,000 تومان1,140,000 تومان1,000,000 تومان
Grand Liza
b.b
1,330,000 تومان1,600,000 تومان1,180,000 تومان1,000,000 تومان
Taksim Terrace
b.b
1,430,000 تومان1,640,000 تومان1,220,000 تومان1,000,000 تومان
Sultan
b.b
1,430,000 تومان1,640,000 تومان1,220,000 تومان1,000,000 تومان
Matiat
b.b
1,430,000 تومان1,640,000 تومان1,220,000 تومان1,000,000 تومان
Blueway City
b.b
1,500,000 تومان1,960,000 تومان1,240,000 تومان1,000,000 تومان
Cumbali Plaza
b.b
1,520,000 تومان2,060,000 تومان1,260,000 تومان1,000,000 تومان
All Seasons
b.b
1,520,000 تومان2,060,000 تومان1,260,000 تومان1,000,000 تومان
Alfa
b.b
1,540,000 تومان1,960,000 تومان1,290,000 تومان1,000,000 تومان
Grand Emin
b.b
1,540,000 تومان1,960,000 تومان1,290,000 تومان1,000,000 تومان
Budo
b.b
1,540,000 تومان1,960,000 تومان1,290,000 تومان1,000,000 تومان
Birbey
b.b
1,540,000 تومان1,960,000 تومان1,290,000 تومان1,000,000 تومان
Golden Hill
b.b
1,540,000 تومان1,960,000 تومان1,290,000 تومان1,000,000 تومان
Grand Halic
b.b
1,600,000 تومان2,170,000 تومان1,290,000 تومان1,000,000 تومان
City by Molton
b.b
1,600,000 تومان2,170,000 تومان1,290,000 تومان1,000,000 تومان
Tulip City
b.b
1,620,000 تومان2,270,000 تومان1,310,000 تومان1,000,000 تومان
The Peak
b.b
1,640,000 تومان2,270,000 تومان1,310,000 تومان1,000,000 تومان
Icon
b.b
1,640,000 تومان2,270,000 تومان1,310,000 تومان1,000,000 تومان
Dora
b.b
1,640,000 تومان2,270,000 تومان1,310,000 تومان1,000,000 تومان
Tulip by Molton
b.b
1,640,000 تومان2,270,000 تومان1,310,000 تومان1,000,000 تومان
Nova Plaza Park
b.b
1,690,000 تومان3,040,000 تومان1,330,000 تومان1,000,000 تومان
Nova Plaza
b.b
1,710,000 تومان3,090,000 تومان1,350,000 تومان1,000,000 تومان
Klas
b.b
1,710,000 تومان3,090,000 تومان1,350,000 تومان1,000,000 تومان
My Bade
b.b
1,730,000 تومان2,270,000 تومان1,350,000 تومان1,000,000 تومان
Lionel
b.b
1,750,000 تومان2,270,000 تومان1,370,000 تومان1,000,000 تومان
Dedeman
b.b
1,830,000 تومان2,610,000 تومان1,410,000 تومان1,000,000 تومان
Best Western Eresin Taxim
b.b
1,930,000 تومان3,470,000 تومان1,450,000 تومان1,000,000 تومان
Riva
b.b
1,950,000 تومان3,570,000 تومان1,470,000 تومان1,000,000 تومان
Eresin Taxim Premier
b.b
1,980,000 تومان3,570,000 تومان1,470,000 تومان1,000,000 تومان
Konak
b.b
1,980,000 تومان3,570,000 تومان1,470,000 تومان1,000,000 تومان
The Green Park Taksim
b.b
2,000,000 تومان3,010,000 تومان1,500,000 تومان1,000,000 تومان
Titanic Business Bayrampasa
b.b
2,000,000 تومان3,010,000 تومان1,500,000 تومان1,000,000 تومان
Grand Oztanik
b.b
2,070,000 تومان3,810,000 تومان1,520,000 تومان1,000,000 تومان
Avantgarde Hotel Taksim
b.b
2,070,000 تومان3,810,000 تومان1,520,000 تومان1,000,000 تومان
Metropolitan
b.b
2,100,000 تومان3,810,000 تومان1,550,000 تومان1,000,000 تومان
Golden Age
b.b
2,100,000 تومان3,810,000 تومان1,550,000 تومان1,000,000 تومان
Grand Cevahir
b.b
2,150,000 تومان3,110,000 تومان1,520,000 تومان1,000,000 تومان
Mercure Taksim
b.b
2,190,000 تومان4,050,000 تومان1,590,000 تومان1,000,000 تومان
Lares Park
b.b
2,220,000 تومان4,050,000 تومان1,590,000 تومان1,000,000 تومان
Arts Bosphorus
b.b
2,220,000 تومان4,050,000 تومان1,590,000 تومان1,000,000 تومان
Naz City
b.b
2,290,000 تومان4,240,000 تومان1,600,000 تومان1,000,000 تومان
The Elysium
b.b
2,560,000 تومان4,770,000 تومان1,760,000 تومان1,000,000 تومان
Titanic City Taksim
b.b
2,630,000 تومان4,290,000 تومان1,810,000 تومان1,000,000 تومان
Divan
b.b
2,940,000 تومان5,010,000 تومان1,950,000 تومان1,000,000 تومان
The Marmara Taksim
b.b
3,180,000 تومان5,730,000 تومان تومان1,000,000 تومان
Swissotel The Bosphorus
b.b
3,390,000 تومان4,450,000 تومان2,190,000 تومان1,000,000 تومان
CVK Park Bosphorus
b.b
3,540,000 تومان6,690,000 تومان1,930,000 تومان1,000,000 تومان
نام هتلTopkapi Sabena
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,310,000 تومان
قیمت 1 تخته1,540,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلGrand Milan
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,310,000 تومان
قیمت 1 تخته1,540,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلGrand Liza
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,330,000 تومان
قیمت 1 تخته1,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,180,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلTaksim Terrace
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,430,000 تومان
قیمت 1 تخته1,640,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,220,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلSultan
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,430,000 تومان
قیمت 1 تخته1,640,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,220,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلMatiat
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,430,000 تومان
قیمت 1 تخته1,640,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,220,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلBlueway City
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,500,000 تومان
قیمت 1 تخته1,960,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,240,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلCumbali Plaza
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,520,000 تومان
قیمت 1 تخته2,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,260,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلAll Seasons
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,520,000 تومان
قیمت 1 تخته2,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,260,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلAlfa
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,540,000 تومان
قیمت 1 تخته1,960,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلGrand Emin
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,540,000 تومان
قیمت 1 تخته1,960,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلBudo
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,540,000 تومان
قیمت 1 تخته1,960,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلBirbey
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,540,000 تومان
قیمت 1 تخته1,960,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلGolden Hill
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,540,000 تومان
قیمت 1 تخته1,960,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلGrand Halic
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,600,000 تومان
قیمت 1 تخته2,170,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلCity by Molton
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,600,000 تومان
قیمت 1 تخته2,170,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلTulip City
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,620,000 تومان
قیمت 1 تخته2,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلThe Peak
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,640,000 تومان
قیمت 1 تخته2,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلIcon
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,640,000 تومان
قیمت 1 تخته2,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلDora
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,640,000 تومان
قیمت 1 تخته2,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلTulip by Molton
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,640,000 تومان
قیمت 1 تخته2,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلNova Plaza Park
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,690,000 تومان
قیمت 1 تخته3,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,330,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلNova Plaza
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,710,000 تومان
قیمت 1 تخته3,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلKlas
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,710,000 تومان
قیمت 1 تخته3,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلMy Bade
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,730,000 تومان
قیمت 1 تخته2,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلLionel
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,750,000 تومان
قیمت 1 تخته2,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,370,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلDedeman
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,830,000 تومان
قیمت 1 تخته2,610,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,410,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلBest Western Eresin Taxim
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,930,000 تومان
قیمت 1 تخته3,470,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلRiva
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,950,000 تومان
قیمت 1 تخته3,570,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,470,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلEresin Taxim Premier
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,980,000 تومان
قیمت 1 تخته3,570,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,470,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلKonak
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,980,000 تومان
قیمت 1 تخته3,570,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,470,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلThe Green Park Taksim
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,000,000 تومان
قیمت 1 تخته3,010,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلTitanic Business Bayrampasa
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,000,000 تومان
قیمت 1 تخته3,010,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلGrand Oztanik
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,070,000 تومان
قیمت 1 تخته3,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,520,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلAvantgarde Hotel Taksim
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,070,000 تومان
قیمت 1 تخته3,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,520,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلMetropolitan
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,100,000 تومان
قیمت 1 تخته3,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلGolden Age
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,100,000 تومان
قیمت 1 تخته3,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلGrand Cevahir
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,150,000 تومان
قیمت 1 تخته3,110,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,520,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلMercure Taksim
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,190,000 تومان
قیمت 1 تخته4,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلLares Park
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,220,000 تومان
قیمت 1 تخته4,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلArts Bosphorus
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,220,000 تومان
قیمت 1 تخته4,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلNaz City
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,290,000 تومان
قیمت 1 تخته4,240,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلThe Elysium
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,560,000 تومان
قیمت 1 تخته4,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,760,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلTitanic City Taksim
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,630,000 تومان
قیمت 1 تخته4,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,810,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلDivan
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,940,000 تومان
قیمت 1 تخته5,010,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,950,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلThe Marmara Taksim
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,180,000 تومان
قیمت 1 تخته5,730,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلSwissotel The Bosphorus
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,390,000 تومان
قیمت 1 تخته4,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتلCVK Park Bosphorus
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,540,000 تومان
قیمت 1 تخته6,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,930,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,000,000 تومان
توضیحات
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 22 خرداد , 1397 - تاریخ پایان تور : 25 خرداد , 1397
 مدارک لازم
 خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل با صبحانه
ترنسفر فرودگاهی
تور لیدر فارسی زبان
بیمه مسافرتی
 توضیحات

مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ اعتبار پاسپورت به عهده مسافر می باشد-
نرخ کودک زیر ۲ سال 100000 تومان می باشد-
پرداخت ۷۰% علی الحساب در هنگام رزرو ضروریست در غیر اینصورت رزرو شما تایید نخواهد شد-
در صورت جا ندادن هتل،هتل مشابه داده می شود و به نفر سوم در اتاق همراهان سرویس اضافه تعلق میگیرد-
مبالغ فوق با نرخ حواله روز محاسبه شده است , در صورت افزایش و کاهش نرخ حواله ما به التفاوت محاسبه می شود-

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی هورشید آسمان آبی و شماره  ۰۲۱۲۶۷۰۵۰۱۱  تماس حاصل فرمایید .

شما را به خواندن مطلب " تور لوکس اروپا" دعوت می‌کنیم .

وبلاگ گردشگری پرواز یار
بهترین زمان سفر به بلگراد؛ بارسلونای منطقه بالکان در صربستان
ضروری‌ترین لوازم سفرهای طبیعت‌گردی
راهنمای سفر به والنسیا، اسپانیا
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک