تور استانبول شهریور و مهر 1400

تور استانبول شهریور و مهر 1400

تلفن تماس:
نام آژانس: آرشین پرواز
مدت اقامت 5 شب
شروع قیمت از 5,735,000 تومان
درخواست رزرو این تور
هتل های قابل ارائه تور
 Reydel Hotel Istanbul
1 تخته
7,330,000 تومان
2 تخته
5,735,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,735,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,770,000 تومان
قیمت هتل
 Birol Hotel
1 تخته
8,460,000 تومان
2 تخته
6,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,770,000 تومان
قیمت هتل
 Fide Hotel Istanbul
1 تخته
8,460,000 تومان
2 تخته
6,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,770,000 تومان
قیمت هتل
 Topkapi Sabena Istanbul
1 تخته
8,460,000 تومان
2 تخته
6,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,770,000 تومان
قیمت هتل
 Cumbali Plaza Hotel
1 تخته
8,760,000 تومان
2 تخته
6,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,770,000 تومان
قیمت هتل
 Blueway Hotel Historical
1 تخته
9,060,000 تومان
2 تخته
6,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,770,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Dora Hotel
1 تخته
9,060,000 تومان
2 تخته
6,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,770,000 تومان
قیمت هتل
 Elan Hotel
1 تخته
9,210,000 تومان
2 تخته
6,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,770,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Cuento
1 تخته
9,210,000 تومان
2 تخته
6,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,770,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Star
1 تخته
10,210,000 تومان
2 تخته
7,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,770,000 تومان
قیمت هتل
 Pera Tulip City Hotel
1 تخته
10,210,000 تومان
2 تخته
7,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,770,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Hotel Halic Istanbul
1 تخته
10,460,000 تومان
2 تخته
7,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,770,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Express
1 تخته
10,460,000 تومان
2 تخته
7,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,770,000 تومان
قیمت هتل
 City Center Hotel
1 تخته
10,460,000 تومان
2 تخته
7,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,770,000 تومان
قیمت هتل
 Troya
1 تخته
10,460,000 تومان
2 تخته
7,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,770,000 تومان
قیمت هتل
 Inntel Hotel Istanbul
1 تخته
10,760,000 تومان
2 تخته
7,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,770,000 تومان
قیمت هتل
 Feronya Hotel
1 تخته
11,320,000 تومان
2 تخته
7,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,770,000 تومان
قیمت هتل
 Palazzo Donizetti Hotel
1 تخته
11,610,000 تومان
2 تخته
8,030,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,030,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,770,000 تومان
قیمت هتل
 Riva Hotel Taksim
1 تخته
11,630,000 تومان
2 تخته
8,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,050,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,770,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Line Hotel
1 تخته
11,630,000 تومان
2 تخته
8,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,050,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,770,000 تومان
قیمت هتل
 The Tango Taksim
1 تخته
11,760,000 تومان
2 تخته
8,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,770,000 تومان
قیمت هتل
 Cartoon
1 تخته
11,880,000 تومان
2 تخته
8,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,180,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,770,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Lounge
1 تخته
11,880,000 تومان
2 تخته
8,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,180,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,770,000 تومان
قیمت هتل
 The Peak Hotel
1 تخته
12,760,000 تومان
2 تخته
8,630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,630,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,770,000 تومان
قیمت هتل
 Mercure Istanbul Bomonti
1 تخته
13,210,000 تومان
2 تخته
8,800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,770,000 تومان
قیمت هتل
 The Central Palace
1 تخته
13,310,000 تومان
2 تخته
8,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,770,000 تومان
قیمت هتل
 The Craton Sisli
1 تخته
14,210,000 تومان
2 تخته
8,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,770,000 تومان
قیمت هتل
 Golden Age Hotel Istanbul
1 تخته
14,510,000 تومان
2 تخته
9,460,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,460,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,770,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Oztanik Hotel Istanbul
1 تخته
14,510,000 تومان
2 تخته
9,460,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,460,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,770,000 تومان
قیمت هتل
 Holiday Inn Sisli
1 تخته
14,760,000 تومان
2 تخته
9,640,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,640,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,770,000 تومان
قیمت هتل
 Sheraton Istanbul City Center
1 تخته
15,510,000 تومان
2 تخته
9,970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,970,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,770,000 تومان
قیمت هتل
 Titanic City
1 تخته
10,210,000 تومان
2 تخته
10,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,040,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,770,000 تومان
قیمت هتل
 Avantgarde Hotel Taksim
1 تخته
15,860,000 تومان
2 تخته
10,140,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,770,000 تومان
قیمت هتل
 The Parma Hotel And Spa
1 تخته
16,510,000 تومان
2 تخته
10,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,770,000 تومان
قیمت هتل
 Point Hotel Taksim
1 تخته
18,160,000 تومان
2 تخته
11,310,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,770,000 تومان
قیمت هتل
 Radisson Blu Istanbul Sisli
1 تخته
21,710,000 تومان
2 تخته
13,080,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
13,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,770,000 تومان
قیمت هتل
 Divan Istanbul
1 تخته
23,210,000 تومان
2 تخته
13,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
13,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,770,000 تومان
قیمت هتل

اطلاعات کلی تور

information tour
مبدا / مقصد تهران / استانبول
تاریخ برنامه سفر تاریخ شروع تور : 1400/07/06 - تاریخ پایان تور : 1400/07/11
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت 5 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان
مدارک لازم اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد تست PCR منفی مربوط به 72 ساعت قبل از پرواز
توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 950.000 می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد
در ساعات اداری با شماره 02188423462 تماس بگیرید و در ساعات غیر اداری و روزهای غیرکاری با شماره 09107550539 (خانم فراهانی) تماس بگیرید.

ویدیوی معرفی : استانبول
video tour video tour
اشتراک گذاری:
paryazyar
تور های مشابه به این مسیر