تور استانبول شهریور و مهر 1400

تور استانبول شهریور و مهر 1400

تلفن تماس:
نام آژانس: قصر شایان
مدت اقامت 3 شب
شروع قیمت از 5,190,000 تومان
درخواست رزرو این تور
هتل های قابل ارائه تور
 Reydel Hotel Istanbul
1 تخته
5,930,000 تومان
2 تخته
5,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,530,000 تومان
قیمت هتل
 Prens
1 تخته
6,420,000 تومان
2 تخته
5,415,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,365,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,530,000 تومان
قیمت هتل
 The City Hotel
1 تخته
6,520,000 تومان
2 تخته
5,460,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,420,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,530,000 تومان
قیمت هتل
 Birol Hotel
1 تخته
6,535,000 تومان
2 تخته
5,515,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,465,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,530,000 تومان
قیمت هتل
 Venus Hotel Taksim
1 تخته
6,815,000 تومان
2 تخته
5,615,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,565,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,495,000 تومان
قیمت هتل
 Istanbul Newcity Hotel
1 تخته
6,865,000 تومان
2 تخته
5,665,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,615,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,530,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Unal
1 تخته
6,865,000 تومان
2 تخته
5,665,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,615,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,530,000 تومان
قیمت هتل
 Vali Konak Hotel Istanbul
1 تخته
7,140,000 تومان
2 تخته
5,765,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,715,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,530,000 تومان
قیمت هتل
 Pera Rose
1 تخته
7,140,000 تومان
2 تخته
5,765,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,715,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,530,000 تومان
قیمت هتل
 Istanbul Dora Hotel
1 تخته
7,140,000 تومان
2 تخته
5,765,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,715,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,530,000 تومان
قیمت هتل
 White Monarch Hotel
1 تخته
7,215,000 تومان
2 تخته
5,895,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,845,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,530,000 تومان
قیمت هتل
 Pera Tulip City Hotel
1 تخته
7,345,000 تومان
2 تخته
5,895,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,845,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,530,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Star
1 تخته
7,715,000 تومان
2 تخته
6,065,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,015,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,530,000 تومان
قیمت هتل
 City Center Hotel
1 تخته
8,015,000 تومان
2 تخته
6,265,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,215,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,530,000 تومان
قیمت هتل
 Surmeli Istanbul
1 تخته
8,015,000 تومان
2 تخته
6,265,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,215,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,530,000 تومان
قیمت هتل
 Inntel Hotel Istanbul
1 تخته
8,215,000 تومان
2 تخته
6,315,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,265,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,495,000 تومان
قیمت هتل
 Dedeman Istanbul
1 تخته
8,365,000 تومان
2 تخته
6,415,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,365,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,530,000 تومان
قیمت هتل
 Feronya Hotel
1 تخته
8,365,000 تومان
2 تخته
6,415,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,365,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,530,000 تومان
قیمت هتل
 Palazzo Donizetti Hotel
1 تخته
8,365,000 تومان
2 تخته
6,415,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,365,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,530,000 تومان
قیمت هتل
 Riva Hotel Taksim
1 تخته
8,615,000 تومان
2 تخته
6,565,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,515,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,530,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Hotel de Pera
1 تخته
9,165,000 تومان
2 تخته
6,815,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,765,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,530,000 تومان
قیمت هتل
 CHER Istanbul Beyoglu
1 تخته
9,165,000 تومان
2 تخته
6,815,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,765,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,530,000 تومان
قیمت هتل
 Mercure Istanbul Bomonti
1 تخته
9,165,000 تومان
2 تخته
6,815,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,765,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,530,000 تومان
قیمت هتل
 Metropolitan Hotel Taksim
1 تخته
9,565,000 تومان
2 تخته
7,015,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,965,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,530,000 تومان
قیمت هتل
 Nippon
1 تخته
9,765,000 تومان
2 تخته
7,115,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,065,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,530,000 تومان
قیمت هتل
 The Central Palace
1 تخته
10,115,000 تومان
2 تخته
7,315,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,265,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,530,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Cevahir Hotel Convention Center
1 تخته
10,165,000 تومان
2 تخته
7,315,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,265,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,530,000 تومان
قیمت هتل
 Occidental The Public
1 تخته
10,315,000 تومان
2 تخته
7,415,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,365,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,530,000 تومان
قیمت هتل
 Sheraton Istanbul City Center
1 تخته
10,915,000 تومان
2 تخته
7,695,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,645,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,530,000 تومان
قیمت هتل
 Titanic City
1 تخته
10,915,000 تومان
2 تخته
7,695,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,645,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,530,000 تومان
قیمت هتل
 The Parma Hotel And Spa
1 تخته
11,495,000 تومان
2 تخته
7,995,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,945,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,530,000 تومان
قیمت هتل
 Elite World Istanbul Hotel
1 تخته
12,045,000 تومان
2 تخته
8,245,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,195,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,530,000 تومان
قیمت هتل
 Point Hotel Taksim
1 تخته
12,245,000 تومان
2 تخته
8,345,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,295,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,530,000 تومان
قیمت هتل
 Divan Istanbul
1 تخته
15,295,000 تومان
2 تخته
9,895,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,845,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,530,000 تومان
قیمت هتل
 Hilton Istanbul Bomonti
1 تخته
16,095,000 تومان
2 تخته
10,295,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,245,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,530,000 تومان
قیمت هتل
 Conrad Istanbul Bosphorus
1 تخته
16,095,000 تومان
2 تخته
10,295,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,245,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,530,000 تومان
قیمت هتل
 Hilton Istanbul Bosphorus
1 تخته
16,095,000 تومان
2 تخته
10,295,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,245,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,530,000 تومان
قیمت هتل
 The Marmara Taksim
1 تخته
17,545,000 تومان
2 تخته
10,995,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,945,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,530,000 تومان
قیمت هتل

اطلاعات کلی تور

information tour
مبدا / مقصد تهران / استانبول
تاریخ برنامه سفر تاریخ شروع تور : ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - تاریخ پایان تور : ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت- اقامت هتل
مدارک لازم اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد تست PCR 72 ساعت قبل پرواز
توضیحات

قیمت ها به تومان می باشد
برای خرید تورهای آخر هفته با کانتر مربوطه هماهنگ شود
تور ها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
نرخ کودک زیر 2 سال 690000 تومان میباشد.
در صورت مثبت بودن تست پی سی آر تا 48 ساعت قبل از پرواز تور بدون جریمه کنسل می گردد.
ساعت کاری آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18 و پنجشنبه ها 9 صبح الی 14 می باشد.
جهت هماهنگی در ایام تعطیل و ساعات غیر اداری با شماره 09126702600 تماس حاصل فرمایید.

ویدیوی معرفی : استانبول
video tour video tour
اشتراک گذاری:
paryazyar
تور های مشابه به این مسیر