تور استانبول شهریور 1400

تور استانبول شهریور 1400

تلفن تماس:
نام آژانس: آرشین پرواز
مدت اقامت 5 شب
شروع قیمت از 4,740,000 تومان
درخواست رزرو این تور
هتل های قابل ارائه تور
 Malkoc Hotel Istanbul
1 تخته
5,985,000 تومان
2 تخته
4,740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,770,000 تومان
قیمت هتل
 Reydel Hotel Istanbul
1 تخته
6,235,000 تومان
2 تخته
4,885,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,885,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,770,000 تومان
قیمت هتل
 Fide Hotel Istanbul
1 تخته
7,415,000 تومان
2 تخته
5,465,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,465,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,770,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Trust Hotel
1 تخته
7,835,000 تومان
2 تخته
5,675,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,675,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,770,000 تومان
قیمت هتل
 Arsima Home Hotel
1 تخته
8,255,000 تومان
2 تخته
5,885,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,885,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,770,000 تومان
قیمت هتل
 Blueway Hotel Historical
1 تخته
8,255,000 تومان
2 تخته
5,885,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,885,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,770,000 تومان
قیمت هتل
 Cumbali Plaza Hotel
1 تخته
8,395,000 تومان
2 تخته
5,955,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,955,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,770,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Cuento
1 تخته
8,815,000 تومان
2 تخته
6,175,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,175,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,770,000 تومان
قیمت هتل
 Elan Hotel
1 تخته
8,815,000 تومان
2 تخته
6,175,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,175,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,770,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Star
1 تخته
9,235,000 تومان
2 تخته
6,375,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,375,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,770,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Dora Hotel
1 تخته
9,385,000 تومان
2 تخته
6,445,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,445,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,770,000 تومان
قیمت هتل
 City Center Hotel
1 تخته
9,695,000 تومان
2 تخته
6,535,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,535,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,770,000 تومان
قیمت هتل
 Inntel Hotel Istanbul
1 تخته
10,235,000 تومان
2 تخته
6,875,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,875,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,770,000 تومان
قیمت هتل
 Pera Tulip Hotel
1 تخته
10,235,000 تومان
2 تخته
6,875,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,875,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,770,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Hotel Halic Istanbul
1 تخته
10,235,000 تومان
2 تخته
6,875,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,875,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,770,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Line Hotel
1 تخته
10,335,000 تومان
2 تخته
6,925,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,925,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,770,000 تومان
قیمت هتل
 Palazzo Donizetti Hotel
1 تخته
10,495,000 تومان
2 تخته
7,005,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,005,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,770,000 تومان
قیمت هتل
 Nova Plaza Park
1 تخته
10,495,000 تومان
2 تخته
7,005,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,005,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,770,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Express
1 تخته
10,785,000 تومان
2 تخته
7,155,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,155,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,770,000 تومان
قیمت هتل
 Feronya Hotel
1 تخته
10,785,000 تومان
2 تخته
7,155,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,155,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,770,000 تومان
قیمت هتل
 Cartoon
1 تخته
10,785,000 تومان
2 تخته
7,155,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,155,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,770,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Lounge
1 تخته
10,935,000 تومان
2 تخته
7,215,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,215,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,770,000 تومان
قیمت هتل
 The Peak Hotel
1 تخته
11,615,000 تومان
2 تخته
7,575,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,575,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,770,000 تومان
قیمت هتل
 Mercure Istanbul Bomonti
1 تخته
11,935,000 تومان
2 تخته
7,725,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,725,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,770,000 تومان
قیمت هتل
 The Central Palace
1 تخته
13,035,000 تومان
2 تخته
8,275,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,275,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,770,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Oztanik Hotel Istanbul
1 تخته
14,335,000 تومان
2 تخته
8,925,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,925,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,770,000 تومان
قیمت هتل
 Avantgarde Hotel Taksim
1 تخته
14,335,000 تومان
2 تخته
8,925,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,925,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,770,000 تومان
قیمت هتل
 Golden Age Hotel Istanbul
1 تخته
14,335,000 تومان
2 تخته
8,925,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,925,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,770,000 تومان
قیمت هتل
 Holiday Inn Sisli
1 تخته
14,535,000 تومان
2 تخته
9,005,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,005,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,770,000 تومان
قیمت هتل
 Sheraton Istanbul City Center
1 تخته
15,785,000 تومان
2 تخته
9,655,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
98,755,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,770,000 تومان
قیمت هتل
 Titanic City
1 تخته
16,585,000 تومان
2 تخته
10,105,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,105,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,770,000 تومان
قیمت هتل
 The Parma Hotel And Spa
1 تخته
16,735,000 تومان
2 تخته
10,175,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,175,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,770,000 تومان
قیمت هتل
 Point Hotel Taksim
1 تخته
19,785,000 تومان
2 تخته
11,705,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,705,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,770,000 تومان
قیمت هتل
 Elite World Istanbul Hotel
1 تخته
21,535,000 تومان
2 تخته
12,575,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
12,575,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,770,000 تومان
قیمت هتل
 Radisson Blu Istanbul Sisli
1 تخته
23,135,000 تومان
2 تخته
13,375,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
13,375,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,770,000 تومان
قیمت هتل

اطلاعات کلی تور

information tour
مبدا / مقصد تهران / استانبول
تاریخ برنامه سفر تاریخ شروع تور : ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ - تاریخ پایان تور : ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت 5 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان
مدارک لازم اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد تست PCR منفی مربوط به 72 ساعت قبل از پرواز
توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 950.000 می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد
در ساعات اداری با شماره 02188423462 تماس بگیرید و در ساعات غیر اداری و روزهای غیرکاری با شماره 09107550539 (خانم فراهانی) تماس بگیرید.

ویدیوی معرفی : استانبول
video tour video tour
اشتراک گذاری:
paryazyar
تور های مشابه به این مسیر