تور استانبول شهریور 1400

تور استانبول شهریور 1400

تلفن تماس:
نام آژانس: آرشین پرواز
مدت اقامت 5 شب
شروع قیمت از 5,380,000 تومان
درخواست رزرو این تور
هتل های قابل ارائه تور
 Malkoc Hotel Istanbul
1 تخته
6,625,000 تومان
2 تخته
5,380,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,395,000 تومان
قیمت هتل
 Reydel Hotel Istanbul
1 تخته
6,875,000 تومان
2 تخته
5,525,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,525,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,395,000 تومان
قیمت هتل
 Fide Hotel Istanbul
1 تخته
8,055,000 تومان
2 تخته
6,105,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,105,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,395,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Trust Hotel
1 تخته
8,475,000 تومان
2 تخته
6,315,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,315,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,395,000 تومان
قیمت هتل
 Arsima Home Hotel
1 تخته
8,895,000 تومان
2 تخته
6,525,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,525,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,395,000 تومان
قیمت هتل
 Blueway Hotel Historical
1 تخته
8,895,000 تومان
2 تخته
6,525,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,525,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,395,000 تومان
قیمت هتل
 Cumbali Plaza Hotel
1 تخته
9,035,000 تومان
2 تخته
6,595,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,595,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,395,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Cuento
1 تخته
9,455,000 تومان
2 تخته
6,815,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,815,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,395,000 تومان
قیمت هتل
 Elan Hotel
1 تخته
9,455,000 تومان
2 تخته
6,815,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,815,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,395,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Star
1 تخته
9,875,000 تومان
2 تخته
7,015,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,015,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,395,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Dora Hotel
1 تخته
10,025,000 تومان
2 تخته
7,085,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,085,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,395,000 تومان
قیمت هتل
 City Center Hotel
1 تخته
10,335,000 تومان
2 تخته
7,175,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,175,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,395,000 تومان
قیمت هتل
 Inntel Hotel Istanbul
1 تخته
10,875,000 تومان
2 تخته
7,515,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,515,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,395,000 تومان
قیمت هتل
 Pera Tulip Hotel
1 تخته
10,875,000 تومان
2 تخته
7,515,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,515,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,395,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Hotel Halic Istanbul
1 تخته
10,875,000 تومان
2 تخته
7,515,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,515,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,395,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Line Hotel
1 تخته
10,975,000 تومان
2 تخته
7,565,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,565,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,395,000 تومان
قیمت هتل
 Palazzo Donizetti Hotel
1 تخته
11,135,000 تومان
2 تخته
7,645,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,645,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,395,000 تومان
قیمت هتل
 Nova Plaza Park
1 تخته
11,135,000 تومان
2 تخته
7,645,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,645,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,395,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Express
1 تخته
11,425,000 تومان
2 تخته
7,795,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,795,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,395,000 تومان
قیمت هتل
 Feronya Hotel
1 تخته
11,425,000 تومان
2 تخته
7,795,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,795,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,395,000 تومان
قیمت هتل
 Cartoon
1 تخته
11,425,000 تومان
2 تخته
7,795,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,795,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,395,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Lounge
1 تخته
11,575,000 تومان
2 تخته
7,855,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,855,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,395,000 تومان
قیمت هتل
 The Peak Hotel
1 تخته
12,255,000 تومان
2 تخته
8,215,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,215,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,395,000 تومان
قیمت هتل
 Mercure Istanbul Bomonti
1 تخته
12,575,000 تومان
2 تخته
8,365,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,365,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,395,000 تومان
قیمت هتل
 The Central Palace
1 تخته
13,675,000 تومان
2 تخته
8,915,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,915,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,395,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Oztanik Hotel Istanbul
1 تخته
14,975,000 تومان
2 تخته
9,565,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,565,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,395,000 تومان
قیمت هتل
 Avantgarde Hotel Taksim
1 تخته
14,975,000 تومان
2 تخته
9,565,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,565,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,395,000 تومان
قیمت هتل
 Golden Age Hotel Istanbul
1 تخته
14,975,000 تومان
2 تخته
9,565,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,565,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,395,000 تومان
قیمت هتل
 Holiday Inn Sisli
1 تخته
15,175,000 تومان
2 تخته
9,645,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,645,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,395,000 تومان
قیمت هتل
 Sheraton Istanbul City Center
1 تخته
16,425,000 تومان
2 تخته
10,295,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
99,395,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,395,000 تومان
قیمت هتل
 Titanic City
1 تخته
17,225,000 تومان
2 تخته
10,745,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,745,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,395,000 تومان
قیمت هتل
 The Parma Hotel And Spa
1 تخته
17,375,000 تومان
2 تخته
10,815,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,815,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,395,000 تومان
قیمت هتل
 Point Hotel Taksim
1 تخته
20,425,000 تومان
2 تخته
12,345,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
12,345,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,395,000 تومان
قیمت هتل
 Elite World Istanbul Hotel
1 تخته
22,175,000 تومان
2 تخته
13,215,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
13,215,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,395,000 تومان
قیمت هتل
 Radisson Blu Istanbul Sisli
1 تخته
23,775,000 تومان
2 تخته
14,015,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
14,015,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,395,000 تومان
قیمت هتل

اطلاعات کلی تور

information tour
مبدا / مقصد تهران / استانبول
تاریخ برنامه سفر تاریخ شروع تور : ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ - تاریخ پایان تور : ۱۴۰۰/۰۶/۱۸
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت 5 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان
مدارک لازم اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد تست PCR منفی مربوط به 72 ساعت قبل از پرواز
توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 950.000 می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد
در ساعات اداری با شماره 02188423462 تماس بگیرید و در ساعات غیر اداری و روزهای غیرکاری با شماره 09107550539 (خانم فراهانی) تماس بگیرید.

ویدیوی معرفی : استانبول
video tour video tour
اشتراک گذاری:
paryazyar
تور های مشابه به این مسیر