تور استانبول شهریور 1400

تور استانبول شهریور 1400

تلفن تماس:
نام آژانس: آرشین پرواز
مدت اقامت 6 شب
شروع قیمت از 5,970,000 تومان
درخواست رزرو این تور
هتل های قابل ارائه تور
 Malkoc Hotel Istanbul
1 تخته
7,450,000 تومان
2 تخته
5,970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,970,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل
 Reydel Hotel Istanbul
1 تخته
7,765,000 تومان
2 تخته
6,155,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,155,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل
 Fide Hotel Istanbul
1 تخته
9,175,000 تومان
2 تخته
6,845,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,845,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Trust Hotel
1 تخته
9,675,000 تومان
2 تخته
7,105,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,105,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل
 Arsima Home Hotel
1 تخته
10,175,000 تومان
2 تخته
7,355,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,355,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل
 Blueway Hotel Historical
1 تخته
10,175,000 تومان
2 تخته
7,355,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,355,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل
 Cumbali Plaza Hotel
1 تخته
10,345,000 تومان
2 تخته
7,435,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,435,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Cuento
1 تخته
10,845,000 تومان
2 تخته
7,695,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,695,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل
 Elan Hotel
1 تخته
10,845,000 تومان
2 تخته
7,695,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,695,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Star
1 تخته
11,355,000 تومان
2 تخته
7,935,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,935,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Dora Hotel
1 تخته
11,535,000 تومان
2 تخته
8,025,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,025,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل
 City Center Hotel
1 تخته
11,905,000 تومان
2 تخته
8,155,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,155,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل
 Inntel Hotel Istanbul
1 تخته
12,545,000 تومان
2 تخته
8,535,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,535,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل
 Pera Tulip Hotel
1 تخته
12,545,000 تومان
2 تخته
8,535,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,535,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Hotel Halic Istanbul
1 تخته
12,545,000 تومان
2 تخته
8,535,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,535,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Line Hotel
1 تخته
12,675,000 تومان
2 تخته
8,605,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,605,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل
 Palazzo Donizetti Hotel
1 تخته
12,895,000 تومان
2 تخته
8,695,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,695,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل
 Nova Plaza Park
1 تخته
12,895,000 تومان
2 تخته
8,695,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,695,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل
 The Tango Taksim
1 تخته
13,150,000 تومان
2 تخته
8,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل
 Riva Hotel Taksim
1 تخته
13,150,000 تومان
2 تخته
8,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Express
1 تخته
13,215,000 تومان
2 تخته
8,875,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,875,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل
 Feronya Hotel
1 تخته
13,215,000 تومان
2 تخته
8,875,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,875,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل
 Cartoon
1 تخته
13,215,000 تومان
2 تخته
8,875,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,875,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Lounge
1 تخته
13,395,000 تومان
2 تخته
8,945,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,945,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل
 Liva Suite Hotel
1 تخته
9,210,000 تومان
2 تخته
9,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,060,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل
 Troya
1 تخته
14,150,000 تومان
2 تخته
9,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل
 The Peak Hotel
1 تخته
14,215,000 تومان
2 تخته
9,375,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,375,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل
 Mercure Istanbul Bomonti
1 تخته
14,595,000 تومان
2 تخته
9,555,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,555,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل
 The Central Palace
1 تخته
15,215,000 تومان
2 تخته
9,855,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,855,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Oztanik Hotel Istanbul
1 تخته
17,475,000 تومان
2 تخته
11,005,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,005,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل
 Avantgarde Hotel Taksim
1 تخته
17,475,000 تومان
2 تخته
11,005,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,005,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل
 Golden Age Hotel Istanbul
1 تخته
17,475,000 تومان
2 تخته
11,005,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,005,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل
 Holiday Inn Sisli
1 تخته
17,695,000 تومان
2 تخته
11,095,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,095,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل
 Sheraton Istanbul City Center
1 تخته
19,245,000 تومان
2 تخته
11,875,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,875,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل
 Titanic City
1 تخته
20,175,000 تومان
2 تخته
12,405,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
12,405,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل
 The Parma Hotel And Spa
1 تخته
20,395,000 تومان
2 تخته
12,505,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
12,505,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل
 Point Hotel Taksim
1 تخته
24,015,000 تومان
2 تخته
14,325,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
14,325,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل
 Elite World Istanbul Hotel
1 تخته
26,115,000 تومان
2 تخته
15,375,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
15,375,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل
 Radisson Blu Istanbul Sisli
1 تخته
28,045,000 تومان
2 تخته
16,335,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
16,335,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
5,530,000 تومان
قیمت هتل

اطلاعات کلی تور

information tour
مبدا / مقصد تهران / استانبول
تاریخ برنامه سفر تاریخ شروع تور : ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ - تاریخ پایان تور : ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت 6 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان
مدارک لازم اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد تست PCR منفی مربوط به 72 ساعت قبل از پرواز
توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 950.000 می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد
در ساعات اداری با شماره 02188423462 تماس بگیرید و در ساعات غیر اداری و روزهای غیرکاری با شماره 09107550539 (خانم فراهانی) تماس بگیرید.

ویدیوی معرفی : استانبول
video tour video tour
اشتراک گذاری:
paryazyar
تور های مشابه به این مسیر