تور استانبول شهریور 1400

تور استانبول شهریور 1400

تلفن تماس:
نام آژانس: آرشین پرواز
مدت اقامت 5 شب
شروع قیمت از 5,810,000 تومان
درخواست رزرو این تور
هتل های قابل ارائه تور
 Malkoc Hotel Istanbul
1 تخته
7,090,000 تومان
2 تخته
5,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,810,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل
 Reydel Hotel Istanbul
1 تخته
7,340,000 تومان
2 تخته
5,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل
 Liva Suite Hotel
1 تخته
8,540,000 تومان
2 تخته
6,560,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,560,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل
 Fide Hotel Istanbul
1 تخته
8,520,000 تومان
2 تخته
6,570,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,570,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Trust Hotel
1 تخته
8,940,000 تومان
2 تخته
6,780,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,780,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل
 Arsima Home Hotel
1 تخته
9,360,000 تومان
2 تخته
6,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل
 Blueway Hotel Historical
1 تخته
9,360,000 تومان
2 تخته
6,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل
 Cumbali Plaza Hotel
1 تخته
9,500,000 تومان
2 تخته
7,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,060,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Cuento
1 تخته
9,920,000 تومان
2 تخته
7,280,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,280,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل
 Elan Hotel
1 تخته
9,920,000 تومان
2 تخته
7,280,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,280,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Star
1 تخته
10,340,000 تومان
2 تخته
7,480,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,480,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Dora Hotel
1 تخته
10,490,000 تومان
2 تخته
7,550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل
 City Center Hotel
1 تخته
10,800,000 تومان
2 تخته
7,640,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,640,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل
 Inntel Hotel Istanbul
1 تخته
11,340,000 تومان
2 تخته
7,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل
 Pera Tulip Hotel
1 تخته
11,340,000 تومان
2 تخته
7,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Hotel Halic Istanbul
1 تخته
11,340,000 تومان
2 تخته
7,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Line Hotel
1 تخته
11,440,000 تومان
2 تخته
8,030,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,030,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل
 Palazzo Donizetti Hotel
1 تخته
11,600,000 تومان
2 تخته
8,110,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,110,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل
 Nova Plaza Park
1 تخته
11,600,000 تومان
2 تخته
8,110,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,110,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل
 Riva Hotel Taksim
1 تخته
13,440,000 تومان
2 تخته
8,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل
 The Tango Taksim
1 تخته
11,840,000 تومان
2 تخته
8,240,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,240,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Express
1 تخته
11,890,000 تومان
2 تخته
8,260,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,260,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل
 Feronya Hotel
1 تخته
11,890,000 تومان
2 تخته
8,260,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,260,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل
 Cartoon
1 تخته
11,890,000 تومان
2 تخته
8,260,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,260,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Lounge
1 تخته
12,040,000 تومان
2 تخته
8,320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,320,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل
 Troya
1 تخته
12,540,000 تومان
2 تخته
8,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل
 The Peak Hotel
1 تخته
12,720,000 تومان
2 تخته
8,680,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,680,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل
 Mercure Istanbul Bomonti
1 تخته
13,040,000 تومان
2 تخته
8,830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,830,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل
 The Central Palace
1 تخته
14,140,000 تومان
2 تخته
9,380,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Oztanik Hotel Istanbul
1 تخته
15,440,000 تومان
2 تخته
10,030,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,030,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل
 Avantgarde Hotel Taksim
1 تخته
15,440,000 تومان
2 تخته
10,030,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,030,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل
 Golden Age Hotel Istanbul
1 تخته
15,440,000 تومان
2 تخته
10,030,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,030,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل
 Holiday Inn Sisli
1 تخته
15,640,000 تومان
2 تخته
10,110,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,110,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل
 Sheraton Istanbul City Center
1 تخته
16,890,000 تومان
2 تخته
10,760,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
99,860,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل
 Titanic City
1 تخته
17,690,000 تومان
2 تخته
11,210,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,210,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل
 The Parma Hotel And Spa
1 تخته
17,840,000 تومان
2 تخته
11,280,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,280,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل
 Point Hotel Taksim
1 تخته
20,890,000 تومان
2 تخته
12,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
12,810,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل
 Elite World Istanbul Hotel
1 تخته
22,640,000 تومان
2 تخته
13,680,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
13,680,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل
 Radisson Blu Istanbul Sisli
1 تخته
24,240,000 تومان
2 تخته
14,480,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
14,480,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت هتل

اطلاعات کلی تور

information tour
مبدا / مقصد تهران / استانبول
تاریخ برنامه سفر تاریخ شروع تور : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ - تاریخ پایان تور : ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت 5 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان
مدارک لازم اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد تست PCR منفی مربوط به 72 ساعت قبل از پرواز
توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 950.000 می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد
در ساعات اداری با شماره 02188423462 تماس بگیرید و در ساعات غیر اداری و روزهای غیرکاری با شماره 09107550539 (خانم فراهانی) تماس بگیرید.

ویدیوی معرفی : استانبول
video tour video tour
اشتراک گذاری:
paryazyar
تور های مشابه به این مسیر