تور استانبول شهریور 1400

تور استانبول شهریور 1400

تلفن تماس:
نام آژانس: آرشین پرواز
مدت اقامت 7 شب
شروع قیمت از 6,460,000 تومان
درخواست رزرو این تور
هتل های قابل ارائه تور
 Malkoc Hotel Istanbul
1 تخته
8,140,000 تومان
2 تخته
6,460,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,460,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Reydel Hotel Istanbul
1 تخته
8,500,000 تومان
2 تخته
6,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Liva Suite Hotel
1 تخته
10,130,000 تومان
2 تخته
7,480,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,480,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Fide Hotel Istanbul
1 تخته
10,220,000 تومان
2 تخته
7,530,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,530,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Trust Hotel
1 تخته
10,740,000 تومان
2 تخته
7,840,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Blueway Hotel Historical
1 تخته
11,440,000 تومان
2 تخته
8,140,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Arsima Home Hotel
1 تخته
11,440,000 تومان
2 تخته
8,140,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Cumbali Plaza Hotel
1 تخته
11,480,000 تومان
2 تخته
8,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,180,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Cuento
1 تخته
12,100,000 تومان
2 تخته
8,560,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,560,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Elan Hotel
1 تخته
12,100,000 تومان
2 تخته
8,560,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,560,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Dora Hotel
1 تخته
12,690,000 تومان
2 تخته
8,720,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,720,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Star
1 تخته
12,690,000 تومان
2 تخته
8,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 City Center Hotel
1 تخته
13,750,000 تومان
2 تخته
9,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Inntel Hotel Istanbul
1 تخته
14,280,000 تومان
2 تخته
9,580,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Pera Tulip Hotel
1 تخته
14,280,000 تومان
2 تخته
9,580,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Hotel Halic Istanbul
1 تخته
14,280,000 تومان
2 تخته
9,580,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Line Hotel
1 تخته
14,700,000 تومان
2 تخته
9,780,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,780,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Palazzo Donizetti Hotel
1 تخته
14,460,000 تومان
2 تخته
9,780,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,780,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 The Tango Taksim
1 تخته
14,730,000 تومان
2 تخته
9,780,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,780,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Riva Hotel Taksim
1 تخته
14,700,000 تومان
2 تخته
9,780,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,780,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Express
1 تخته
14,860,000 تومان
2 تخته
9,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Feronya Hotel
1 تخته
14,860,000 تومان
2 تخته
9,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Cartoon
1 تخته
14,860,000 تومان
2 تخته
9,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Lounge
1 تخته
15,130,000 تومان
2 تخته
9,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Troya
1 تخته
15,880,000 تومان
2 تخته
10,420,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,420,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 The Peak Hotel
1 تخته
15,940,000 تومان
2 تخته
10,580,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 The Central Palace
1 تخته
16,580,000 تومان
2 تخته
10,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Mercure Istanbul Bomonti
1 تخته
17,080,000 تومان
2 تخته
11,010,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,010,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Oztanik Hotel Istanbul
1 تخته
20,680,000 تومان
2 تخته
12,780,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
12,780,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Avantgarde Hotel Taksim
1 تخته
20,680,000 تومان
2 تخته
12,780,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
12,780,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Golden Age Hotel Istanbul
1 تخته
20,680,000 تومان
2 تخته
12,780,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
12,780,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Holiday Inn Sisli
1 تخته
21,180,000 تومان
2 تخته
12,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
12,980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Sheraton Istanbul City Center
1 تخته
22,780,000 تومان
2 تخته
13,880,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
13,880,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Titanic City
1 تخته
22,980,000 تومان
2 تخته
14,480,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
14,480,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 The Parma Hotel And Spa
1 تخته
23,180,000 تومان
2 تخته
14,580,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
14,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Point Hotel Taksim
1 تخته
27,460,000 تومان
2 تخته
16,880,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
16,880,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Elite World Istanbul Hotel
1 تخته
29,940,000 تومان
2 تخته
18,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
18,180,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Radisson Blu Istanbul Sisli
1 تخته
32,140,000 تومان
2 تخته
19,380,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
19,380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل

اطلاعات کلی تور

information tour
مبدا / مقصد تهران / استانبول
تاریخ برنامه سفر تاریخ شروع تور : ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ - تاریخ پایان تور : ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت 7 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان
مدارک لازم اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد تست PCR منفی مربوط به 72 ساعت قبل از پرواز
توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 950.000 می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد
در ساعات اداری با شماره 02188423462 تماس بگیرید و در ساعات غیر اداری و روزهای غیرکاری با شماره 09107550539 (خانم فراهانی) تماس بگیرید.

ویدیوی معرفی : استانبول
video tour video tour
اشتراک گذاری:
paryazyar
تور های مشابه به این مسیر