تور استانبول شهریور 1400

تور استانبول شهریور 1400

تلفن تماس:
نام آژانس: آرشین پرواز
مدت اقامت 5 شب
شروع قیمت از 5,690,000 تومان
درخواست رزرو این تور
هتل های قابل ارائه تور
 Malkoc Hotel Istanbul
1 تخته
6,980,000 تومان
2 تخته
5,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
قیمت هتل
 Reydel Hotel Istanbul
1 تخته
7,280,000 تومان
2 تخته
5,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
قیمت هتل
 Fide Hotel Istanbul
1 تخته
8,250,000 تومان
2 تخته
6,340,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
قیمت هتل
 Topkapi Sabena Istanbul
1 تخته
8,250,000 تومان
2 تخته
6,340,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
قیمت هتل
 Birol Hotel
1 تخته
8,700,000 تومان
2 تخته
6,570,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,570,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
قیمت هتل
 Cumbali Plaza Hotel
1 تخته
8,950,000 تومان
2 تخته
6,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
قیمت هتل
 Blueway Hotel Historical
1 تخته
9,250,000 تومان
2 تخته
6,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Dora Hotel
1 تخته
9,250,000 تومان
2 تخته
6,880,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,880,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
قیمت هتل
 Elan Hotel
1 تخته
7,260,000 تومان
2 تخته
7,120,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,120,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Cuento
1 تخته
9,800,000 تومان
2 تخته
7,160,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,160,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Star
1 تخته
10,000,000 تومان
2 تخته
7,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
قیمت هتل
 Pera Tulip City Hotel
1 تخته
10,080,000 تومان
2 تخته
7,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,330,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
قیمت هتل
 City Center Hotel
1 تخته
10,380,000 تومان
2 تخته
7,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Hotel Halic Istanbul
1 تخته
10,380,000 تومان
2 تخته
7,480,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,480,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Express
1 تخته
10,380,000 تومان
2 تخته
7,480,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,480,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
قیمت هتل
 Inntel Hotel Istanbul
1 تخته
10,650,000 تومان
2 تخته
7,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
قیمت هتل
 Feronya Hotel
1 تخته
11,180,000 تومان
2 تخته
7,880,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,880,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
قیمت هتل
 Palazzo Donizetti Hotel
1 تخته
11,460,000 تومان
2 تخته
8,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
قیمت هتل
 Riva Hotel Taksim
1 تخته
11,530,000 تومان
2 تخته
8,030,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,030,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
قیمت هتل
 The Tango Taksim
1 تخته
11,630,000 تومان
2 تخته
8,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Line Hotel
1 تخته
11,530,000 تومان
2 تخته
8,130,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,130,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
قیمت هتل
 Cartoon
1 تخته
11,780,000 تومان
2 تخته
8,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,180,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Lounge
1 تخته
11,780,000 تومان
2 تخته
8,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,180,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
قیمت هتل
 Troya
1 تخته
12,380,000 تومان
2 تخته
8,480,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,480,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
قیمت هتل
 The Peak Hotel
1 تخته
12,580,000 تومان
2 تخته
8,550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
قیمت هتل
 Mercure Istanbul Bomonti
1 تخته
12,980,000 تومان
2 تخته
8,780,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,780,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
قیمت هتل
 The Central Palace
1 تخته
13,150,000 تومان
2 تخته
8,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
قیمت هتل
 The Craton Sisli
1 تخته
13,980,000 تومان
2 تخته
9,280,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,280,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
قیمت هتل
 Golden Age Hotel Istanbul
1 تخته
14,350,000 تومان
2 تخته
9,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Oztanik Hotel Istanbul
1 تخته
14,350,000 تومان
2 تخته
9,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
قیمت هتل
 Holiday Inn Sisli
1 تخته
14,650,000 تومان
2 تخته
9,630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,630,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
قیمت هتل
 Sheraton Istanbul City Center
1 تخته
15,380,000 تومان
2 تخته
9,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
قیمت هتل
 Avantgarde Hotel Taksim
1 تخته
15,680,000 تومان
2 تخته
10,080,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
قیمت هتل
 Titanic City
1 تخته
15,480,000 تومان
2 تخته
10,080,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
قیمت هتل
 The Parma Hotel And Spa
1 تخته
16,380,000 تومان
2 تخته
10,430,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,430,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
قیمت هتل
 Point Hotel Taksim
1 تخته
17,980,000 تومان
2 تخته
11,280,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,280,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
قیمت هتل
 Radisson Blu Istanbul Sisli
1 تخته
21,480,000 تومان
2 تخته
13,080,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
13,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
قیمت هتل
 Divan Istanbul
1 تخته
22,880,000 تومان
2 تخته
13,730,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
13,730,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
قیمت هتل

اطلاعات کلی تور

information tour
مبدا / مقصد تهران / استانبول
تاریخ برنامه سفر تاریخ شروع تور : ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ - تاریخ پایان تور : ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت 5 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان
مدارک لازم اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد تست PCR منفی مربوط به 72 ساعت قبل از پرواز
توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 950.000 می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد
در ساعات اداری با شماره 02188423462 تماس بگیرید و در ساعات غیر اداری و روزهای غیرکاری با شماره 09107550539 (خانم فراهانی) تماس بگیرید.

ویدیوی معرفی : استانبول
video tour video tour
اشتراک گذاری:
paryazyar
تور های مشابه به این مسیر