آژانس مسافرتی قصر شایان
شروع تور از 25 شهریور , 1398
02188429005
4 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوائی   -  ماهان
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Gorur Hotel Istanbul
b.b
4,140,000 تومان 4,810,000 تومان 4,120,000 تومان 3,650,000 تومان
هتل Reydel Hotel Istanbul
b.b
4,350,000 تومان 5,150,000 تومان 4,330,000 تومان 3,650,000 تومان
هتل Birol Hotel
b.b
4,370,000 تومان 5,170,000 تومان 4,350,000 تومان 3,650,000 تومان
هتل Hotel Life Room
b.b
4,630,000 تومان 5,650,000 تومان 4,610,000 تومان 3,650,000 تومان
هتل Pera Rose
b.b
4,650,000 تومان 5,700,000 تومان 4,630,000 تومان 3,650,000 تومان
هتل Taksim Heavenist
b.b
4,690,000 تومان 5,780,000 تومان 4,670,000 تومان 3,650,000 تومان
هتل Delta Hotel
b.b
4,730,000 تومان 5,850,000 تومان 4,710,000 تومان 3,650,000 تومان
هتل White Monarch Hotel
b.b
4,850,000 تومان 6,100,000 تومان 4,830,000 تومان 3,650,000 تومان
هتل Cihangir Hotel
b.b
4,920,000 تومان 6,230,000 تومان 4,900,000 تومان 3,650,000 تومان
هتل Nova Plaza Taksim Square by Hotelistan
b.b
4,950,000 تومان 6,300,000 تومان 4,930,000 تومان 3,650,000 تومان
هتل Inntel Hotel Istanbul
b.b
5,150,000 تومان 6,700,000 تومان 5,130,000 تومان 3,650,000 تومان
هتل Seminal Hotel Taksim
b.b
5,200,000 تومان 6,800,000 تومان 5,180,000 تومان 3,650,000 تومان
هتل Titanic Business Golden Horn
b.b
5,250,000 تومان 6,880,000 تومان 5,230,000 تومان 3,650,000 تومان
هتل Riva Hotel Taksim
b.b
5,360,000 تومان 7,060,000 تومان 5,340,000 تومان 3,650,000 تومان
هتل Surmeli Istanbul
b.b
5,480,000 تومان 7,350,000 تومان 4,560,000 تومان 3,650,000 تومان
هتل The Central Palace
b.b
5,720,000 تومان 7,830,000 تومان 5,700,000 تومان 3,650,000 تومان
هتل Point Hotel Barbaros
b.b
5,760,000 تومان 7,910,000 تومان 5,740,000 تومان 3,650,000 تومان
هتل Sheraton Istanbul City Center
b.b
6,080,000 تومان 8,570,000 تومان 6,060,000 تومان 3,650,000 تومان
هتل CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul
b.b
6,800,000 تومان 10,000,000 تومان 6,780,000 تومان 3,650,000 تومان
نام هتل هتل Gorur Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,140,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,120,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Reydel Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,350,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,330,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Birol Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,370,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,170,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Life Room
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,630,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,610,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Pera Rose
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,650,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,630,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taksim Heavenist
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,690,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,780,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Delta Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,730,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,710,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل White Monarch Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,850,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,830,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Cihangir Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,920,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,230,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Nova Plaza Taksim Square by Hotelistan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,950,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,930,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Inntel Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,150,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,130,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Seminal Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,200,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,180,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic Business Golden Horn
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,880,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,230,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Riva Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,360,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Surmeli Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,480,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,560,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Central Palace
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,720,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Point Hotel Barbaros
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,760,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sheraton Istanbul City Center
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,080,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,570,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,060,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,800,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,780,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,650,000 تومان
توضیحات
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 25 شهریور , 1398 - تاریخ پایان تور : 1 مهر , 1398
 مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
صبحانه-ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
 توضیحات

قیمت ها به تومان می باشد نرخ کودک زیر 2 سال 590000 تومان می باشد برای خرید تورهای آخر هفته با کانتر مربوطه هماهنگ شود تور ها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد. جهت ماهنگی در ایام تعطیل و ساعات غیر اداری با شماره 09126702600 تماس حاصل فرمایید. در صورت عدم نیاز به ترانسفر 70000 تومان از مبلغ تور کسر می شود

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی قصر شایان و شماره  02188429005  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو استانبول

تور استانبول از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
اطلاعاتی جالب در مورد جزیره کیش
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.