تور استانبول فروردین 1400

تور استانبول فروردین 1400

تلفن تماس: 02141691
نام آژانس: مانیا پرواز رویایی
مدت اقامت 3 شب
شروع قیمت از 3,400,000 تومان
درخواست رزرو این تور
هتل های قابل ارائه تور
 Gorur Hotel Istanbul
1 تخته
4,010,000 تومان
2 تخته
3,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Reydel Hotel Istanbul
1 تخته
4,020,000 تومان
2 تخته
3,410,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Fide Hotel Istanbul
1 تخته
4,085,000 تومان
2 تخته
3,430,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,330,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Sinem Hotel
1 تخته
4,090,000 تومان
2 تخته
3,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Pera Life
1 تخته
4,395,000 تومان
2 تخته
3,585,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,485,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Topkapi Sabena Istanbul
1 تخته
4,400,000 تومان
2 تخته
3,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Istanburg Efes Hotel
1 تخته
4,410,000 تومان
2 تخته
3,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Trust Hotel
1 تخته
4,548,000 تومان
2 تخته
3,660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,560,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Cumbali Plaza Hotel
1 تخته
4,625,000 تومان
2 تخته
3,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Premist Hotel
1 تخته
4,780,000 تومان
2 تخته
3,780,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,680,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Alfa Hotel
1 تخته
4,790,000 تومان
2 تخته
3,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,680,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Line Hotel
1 تخته
4,800,000 تومان
2 تخته
3,800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Cuento
1 تخته
4,810,000 تومان
2 تخته
3,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,710,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Berjer Boutique Hotel Spa
1 تخته
4,780,000 تومان
2 تخته
3,825,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,725,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 City Center Hotel
1 تخته
4,945,000 تومان
2 تخته
3,885,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,785,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Pera Center
1 تخته
5,060,000 تومان
2 تخته
3,945,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,845,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Express
1 تخته
5,065,000 تومان
2 تخته
3,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 La Villa
1 تخته
5,445,000 تومان
2 تخته
4,135,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,035,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Nova Plaza Taksim Square by Hotelistan
1 تخته
5,450,000 تومان
2 تخته
4,140,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,040,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 The Peak Hotel
1 تخته
5,525,000 تومان
2 تخته
4,170,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,070,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Ramada Hotel And Suites Istanbul Merter
1 تخته
6,680,000 تومان
2 تخته
4,755,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,655,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 The Central Palace
1 تخته
6,835,000 تومان
2 تخته
4,830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,730,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Golden Age Hotel Istanbul
1 تخته
6,930,000 تومان
2 تخته
4,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Naz City
1 تخته
7,020,000 تومان
2 تخته
4,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 DoubleTree By Hilton Istanbul
1 تخته
7,020,000 تومان
2 تخته
4,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Oztanik Hotel Istanbul
1 تخته
7,110,000 تومان
2 تخته
4,995,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,895,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Crowne Plaza Istanbul Harbiye
1 تخته
7,120,000 تومان
2 تخته
5,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Square
1 تخته
7,130,000 تومان
2 تخته
5,010,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,910,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Mercure Istanbul Taksim
1 تخته
7,295,000 تومان
2 تخته
5,085,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,985,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Lazzoni
1 تخته
7,450,000 تومان
2 تخته
5,140,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,040,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Titanic City
1 تخته
8,035,000 تومان
2 تخته
5,455,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,355,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Hilton Istanbul Bomonti
1 تخته
9,045,000 تومان
2 تخته
5,960,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,860,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Elite World Istanbul Hotel
1 تخته
9,510,000 تومان
2 تخته
6,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul
1 تخته
11,900,000 تومان
2 تخته
7,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل

اطلاعات کلی تور

information tour
مبدا / مقصد تهران / استانبول
تاریخ برنامه سفر تاریخ شروع تور : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ - تاریخ پایان تور : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت 3 شب و 4 روز اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
مدارک لازم اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد
توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 950000 می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد

در صورت تماس در ساعات غیر کاری با شماره 09126135393 آقای سامی تماس حاصل فرمایید

ویدیوی معرفی : استانبول
video tour video tour
اشتراک گذاری:
paryazyar
تور های مشابه به این مسیر