تور استانبول فروردین 1400

تور استانبول فروردین 1400

تلفن تماس: 02141691
نام آژانس: مانیا پرواز رویایی
مدت اقامت 4 شب
شروع قیمت از 4,455,000 تومان
درخواست رزرو این تور
هتل های قابل ارائه تور
 Gorur Hotel Istanbul
1 تخته
5,280,000 تومان
2 تخته
4,455,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,355,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Reydel Hotel Istanbul
1 تخته
5,290,000 تومان
2 تخته
4,465,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,365,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Fide Hotel Istanbul
1 تخته
5,385,000 تومان
2 تخته
4,510,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,410,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Sinem Hotel
1 تخته
5,395,000 تومان
2 تخته
4,515,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,415,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Pera Life
1 تخته
5,795,000 تومان
2 تخته
4,715,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,615,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Topkapi Sabena Istanbul
1 تخته
5,805,000 تومان
2 تخته
4,725,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,625,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Istanburg Efes Hotel
1 تخته
5,845,000 تومان
2 تخته
4,745,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,645,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Trust Hotel
1 تخته
5,950,000 تومان
2 تخته
4,815,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,715,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Cumbali Plaza Hotel
1 تخته
6,105,000 تومان
2 تخته
4,870,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,770,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Premist Hotel
1 تخته
6,310,000 تومان
2 تخته
4,970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,870,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Berjer Boutique Hotel Spa
1 تخته
6,305,000 تومان
2 تخته
4,970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,870,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Alfa Hotel
1 تخته
6,315,000 تومان
2 تخته
4,975,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,775,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Line Hotel
1 تخته
6,325,000 تومان
2 تخته
4,985,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,885,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Cuento
1 تخته
6,335,000 تومان
2 تخته
4,995,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,895,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Pera Center
1 تخته
6,665,000 تومان
2 تخته
5,075,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,975,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Express
1 تخته
6,675,000 تومان
2 تخته
5,085,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,985,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 City Center Hotel
1 تخته
6,385,000 تومان
2 تخته
5,095,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,995,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 The Peak Hotel
1 تخته
6,975,000 تومان
2 تخته
5,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,230,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 La Villa
1 تخته
7,180,000 تومان
2 تخته
5,435,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,335,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Nova Plaza Taksim Square by Hotelistan
1 تخته
7,190,000 تومان
2 تخته
5,445,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,345,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Ramada Hotel And Suites Istanbul Merter
1 تخته
8,825,000 تومان
2 تخته
6,255,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,155,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Oztanik Hotel Istanbul
1 تخته
8,895,000 تومان
2 تخته
6,315,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,215,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 The Central Palace
1 تخته
9,030,000 تومان
2 تخته
6,355,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,255,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Golden Age Hotel Istanbul
1 تخته
9,140,000 تومان
2 تخته
6,435,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,335,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 DoubleTree By Hilton Istanbul
1 تخته
9,260,000 تومان
2 تخته
6,495,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,395,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Naz City
1 تخته
9,260,000 تومان
2 تخته
6,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Crowne Plaza Istanbul Harbiye
1 تخته
9,385,000 تومان
2 تخته
6,560,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,460,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Square
1 تخته
9,395,000 تومان
2 تخته
6,565,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,465,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Mercure Istanbul Taksim
1 تخته
9,575,000 تومان
2 تخته
6,675,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,575,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Lazzoni
1 تخته
9,905,000 تومان
2 تخته
6,820,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,720,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Titanic City
1 تخته
10,610,000 تومان
2 تخته
7,175,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,055,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Hilton Istanbul Bomonti
1 تخته
11,965,000 تومان
2 تخته
7,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Elite World Istanbul Hotel
1 تخته
12,575,000 تومان
2 تخته
8,155,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,055,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul
1 تخته
15,770,000 تومان
2 تخته
9,755,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,655,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل

اطلاعات کلی تور

information tour
مبدا / مقصد تهران / استانبول
تاریخ برنامه سفر تاریخ شروع تور : ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ - تاریخ پایان تور : ۱۴۰۰/۰۱/۱۰
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت 4 شب 5 روز اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
مدارک لازم اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد
توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 950000 می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد

در صورت تماس در ساعات غیر کاری با شماره 09126135393 آقای سامی تماس حاصل فرمایید

ویدیوی معرفی : استانبول
video tour video tour
اشتراک گذاری:
paryazyar
تور های مشابه به این مسیر