تور استانبول فروردین 1400

تور استانبول فروردین 1400

تلفن تماس: 02141691
نام آژانس: مانیا پرواز رویایی
مدت اقامت 3 شب
شروع قیمت از 4,070,000 تومان
درخواست رزرو این تور
هتل های قابل ارائه تور
 Gorur Hotel Istanbul
1 تخته
4,680,000 تومان
2 تخته
4,070,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,970,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,560,000 تومان
قیمت هتل
 Reydel Hotel Istanbul
1 تخته
4,690,000 تومان
2 تخته
4,080,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,560,000 تومان
قیمت هتل
 Fide Hotel Istanbul
1 تخته
4,755,000 تومان
2 تخته
4,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,560,000 تومان
قیمت هتل
 Sinem Hotel
1 تخته
4,760,000 تومان
2 تخته
4,110,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,010,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,560,000 تومان
قیمت هتل
 Pera Life
1 تخته
5,065,000 تومان
2 تخته
4,255,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,155,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,560,000 تومان
قیمت هتل
 Topkapi Sabena Istanbul
1 تخته
5,070,000 تومان
2 تخته
4,260,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,160,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,560,000 تومان
قیمت هتل
 Istanburg Efes Hotel
1 تخته
5,080,000 تومان
2 تخته
4,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,170,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,560,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Trust Hotel
1 تخته
5,218,000 تومان
2 تخته
4,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,230,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,560,000 تومان
قیمت هتل
 Cumbali Plaza Hotel
1 تخته
5,295,000 تومان
2 تخته
4,370,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,270,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,560,000 تومان
قیمت هتل
 Premist Hotel
1 تخته
5,450,000 تومان
2 تخته
4,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,560,000 تومان
قیمت هتل
 Alfa Hotel
1 تخته
5,460,000 تومان
2 تخته
4,460,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,560,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Line Hotel
1 تخته
5,470,000 تومان
2 تخته
4,470,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,370,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,560,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Cuento
1 تخته
5,480,000 تومان
2 تخته
4,480,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,560,000 تومان
قیمت هتل
 Berjer Boutique Hotel Spa
1 تخته
5,450,000 تومان
2 تخته
4,495,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,395,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,560,000 تومان
قیمت هتل
 City Center Hotel
1 تخته
5,615,000 تومان
2 تخته
4,555,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,455,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,560,000 تومان
قیمت هتل
 Pera Center
1 تخته
5,730,000 تومان
2 تخته
4,615,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,515,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,560,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Express
1 تخته
5,735,000 تومان
2 تخته
4,620,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,510,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,560,000 تومان
قیمت هتل
 La Villa
1 تخته
6,115,000 تومان
2 تخته
4,805,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,705,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,560,000 تومان
قیمت هتل
 Nova Plaza Taksim Square by Hotelistan
1 تخته
6,120,000 تومان
2 تخته
4,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,710,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,560,000 تومان
قیمت هتل
 The Peak Hotel
1 تخته
6,195,000 تومان
2 تخته
4,840,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,560,000 تومان
قیمت هتل
 Ramada Hotel And Suites Istanbul Merter
1 تخته
7,350,000 تومان
2 تخته
5,425,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,325,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,560,000 تومان
قیمت هتل
 The Central Palace
1 تخته
7,505,000 تومان
2 تخته
5,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,560,000 تومان
قیمت هتل
 Golden Age Hotel Istanbul
1 تخته
7,600,000 تومان
2 تخته
5,570,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,470,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,560,000 تومان
قیمت هتل
 Naz City
1 تخته
7,690,000 تومان
2 تخته
5,620,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,510,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,560,000 تومان
قیمت هتل
 DoubleTree By Hilton Istanbul
1 تخته
7,690,000 تومان
2 تخته
5,620,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,510,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,560,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Oztanik Hotel Istanbul
1 تخته
7,780,000 تومان
2 تخته
5,665,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,565,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,560,000 تومان
قیمت هتل
 Crowne Plaza Istanbul Harbiye
1 تخته
7,790,000 تومان
2 تخته
5,670,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,570,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,560,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Square
1 تخته
7,800,000 تومان
2 تخته
5,680,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,560,000 تومان
قیمت هتل
 Mercure Istanbul Taksim
1 تخته
7,965,000 تومان
2 تخته
5,755,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,655,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,560,000 تومان
قیمت هتل
 Lazzoni
1 تخته
8,120,000 تومان
2 تخته
5,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,710,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,560,000 تومان
قیمت هتل
 Titanic City
1 تخته
8,705,000 تومان
2 تخته
6,125,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,025,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,560,000 تومان
قیمت هتل
 Hilton Istanbul Bomonti
1 تخته
9,715,000 تومان
2 تخته
6,630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,530,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,560,000 تومان
قیمت هتل
 Elite World Istanbul Hotel
1 تخته
10,180,000 تومان
2 تخته
6,860,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,760,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,560,000 تومان
قیمت هتل
 CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul
1 تخته
12,570,000 تومان
2 تخته
8,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,960,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,560,000 تومان
قیمت هتل

اطلاعات کلی تور

information tour
مبدا / مقصد تهران / استانبول
تاریخ برنامه سفر تاریخ شروع تور : ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ - تاریخ پایان تور : ۱۴۰۰/۰۱/۰۹
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت 3 شب و 4 روز اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
مدارک لازم اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد
توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 950000 می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد

در صورت تماس در ساعات غیر کاری با شماره 09126135393 آقای سامی تماس حاصل فرمایید

ویدیوی معرفی : استانبول
video tour video tour
اشتراک گذاری:
paryazyar
تور های مشابه به این مسیر